Annonce
Varde For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Varde

Overskuddet stiger: Udlejningsfirma i Varde fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i selskabet TB Ejendomme Varde ApS i Varde. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som virksomheden for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet vokset fra 2,8 millioner til 3,8 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 346.000 kroner til 629.817 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Varde-selskabet fra 6,1 millioner til 7,7 millioner kroner.

Virksomheden ledes af en direktion, der består af Brian Blom og Torben Lyhne. I første omgang er det B. BLOM HOLDING ApS,TORBEN LYHNE HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er Brian Blom,Torben Lyhne de dominerende ejere.

I Erhvervsstyrelsens register er TB Ejendomme Varde ApS anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger." Selskabets formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er køb, salg og udlejning af fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens nærmere skøn"

Klik her for at se regnskabet.

Tallene er vendt: Minus i Ølgod-virksomhed er blevet til plus

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i Ølgod-selskabet Dagmar og Hans Jørgen Jensen Holding ApS. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som virksomheden for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -11.108 til 169.510 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Selskabets bruttotab er gået fra -8343 kroner til -9549 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Formuen i Dagmar og Hans Jørgen Jensen Holding ApS var ligesom året før på 5,8 millioner kroner.

Selskabet ledes af en direktion, der består af Hans Jørgen Jensen og Dagmar Strandbygaard Jensen og ejes af Hans Jørgen Jensen,Dagmar Strandbygaard Jensen.

Dagmar og Hans Jørgen Jensen Holding ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Kombinerede administrationsserviceydelser." Virksomhedens formål er beskrevet således: "Selskabets formål er at fungere som holdingselskab, udleje af fast ejendom, handel, formueforvaltning, investering og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Minus igen: Ejendomsvirksomhed i Ølgod holder sig i rødt

Firmaet Ejendomsselskabet Dagmar og Hans Jørgen Jensen ApS i Ølgod fik igen underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som virksomheden for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -92.405 til -232.875 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Det gik bedst i 2018/19, der endte med et resultat før skat på 100.383 kroner.

Selskabets bruttotab/bruttofortjeneste er gået fra 50.223 kroner til -96.764 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 3,2 millioner til 3 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Hans Jørgen Jensen. I første omgang er det DAGMAR OG HANS JØRGEN JENSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Hans Jørgen Jensen,Dagmar Strandbygaard Jensen de dominerende ejere.

Ejendomsselskabet Dagmar og Hans Jørgen Jensen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Virksomhedens formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er udleje af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Stadig kunder i butikken: Blaaholm A/S i Varde langer nogenlunde det samme over disken

Det er lykkedes for de ansatte i firmaet Blaaholm A/S, der har adresse i Varde, at få omsætningen til at gå i vejret i det seneste år. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. Omsætningen blev på 37,1 millioner kroner, året før var tallet 2,2 millioner.

I det seneste regnskabsår er resultatet faldet under nul-stregen fra 166.969 til -2,7 millioner kroner før skat. Forrige år var der i gennemsnit 3 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 7 ansatte i seneste regnskabsår.

Virksomhedens bruttofortjeneste er har udviklet sig flere gange fra 1,3 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 4,4 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg.

Egenkapitalen faldt fra 5,1 millioner til 3,1 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Torben Blåholm. I første omgang er det BLAAHOLM HOLDING ApS,TB Holding 2020 ApS,Eltronic Wind Solutions A/S,ENABL A/S, der står som ejere. I sidste ende er Lars Jensen,Torben Blåholm de dominerende ejere.

Blaaholm A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf." Selskabets formål er beskrevet således: "Selskabets formål er design af løsninger til produktion af onshore og offshore tårne, monopiles mv"

Klik her for at se regnskabet.

Regnskab klar: Iversen ApS i Varde får tab

Varde-firmaet Iversen ApS fik igen underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som selskabet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet formindsket fra -121.883 til -61.201 kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Det gik bedst i 2,017/18, der endte med et resultat før skat på -10.019 kroner.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Firmaets bruttotab/bruttofortjeneste er gået fra 19.892 kroner til -21.421 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 1,6 millioner til 1,5 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Niels-Henrik Bruun Iversen, der også er ejer.

Iversen ApS hører hjemme i branchen "Anden reklamevirksomhed." Selskabets formål har den selv beskrevet sådan: "Selskabets formål er kapitalanbringelse og formueforvaltning og anden hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i Ølgod fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i OLE CHRISTIANSEN HOLDING 2007 ApS, der er en virksomhed i Ølgod. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som firmaet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 3,8 millioner til 5,6 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Medarbejdertallet var på 2 i 2020/21, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 190.611 kroner til 181.199 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Ølgod-virksomheden fra 12,5 millioner til 16,8 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Ole Christiansen, der også er ejer.

OLE CHRISTIANSEN HOLDING 2007 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Virksomhedens formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at fungere som holdingselskab for Partner Revision Vest A/S og evt. andre datterselskaber. Endvidere skal selskabet drive investeringsvirksomhed med henblik på forrentning af opsparet kapital"

Klik her for at se regnskabet.

Igen røde tal: Underskud i Varde-virksomhed

TB Invest Varde ApS, der er et firma i Varde, fik igen underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som firmaet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -20.000 til -21.919 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst blev 2018/19, der endte med et resultat før skat på -19.000 kroner.

Virksomhedens bruttotab er gået fra -19.000 kroner til -20.056 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

På trods af et underskud på -17.097 kroner efter skat voksede formuen i TB Invest Varde ApS sidste år fra 26.000 til 108.638 kroner.

Selskabet ledes af en direktion, der består af Brian Blom og Torben Lyhne. I første omgang er det TB EJENDOMME VARDE ApS, der står som ejer. I sidste ende er Brian Blom,Torben Lyhne de dominerende ejere.

TB Invest Varde ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver." Selskabets formål er beskrevet således: "Selskabets formål er køb, salg og udlejning af fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens nærmere skøn"

Klik her for at se regnskabet.

Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Varde-selskabet Sirnes Holding Danmark ApS

Indtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i selskabet Sirnes Holding Danmark ApS i Varde. Det fremgår af det seneste regnskab for 2021, som virksomheden netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet faldet fra 998.094 til 663.397 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst blev 2020, der endte med et resultat før skat på 998.094 kroner.

Antallet af ansatte var i gennemsnit på 1 i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst.

Firmaets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 1,4 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 1,2 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Varde-firmaet fra 1,7 millioner til 2,2 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Thore Bernar Sirnes. I første omgang er det Thore Bernar Sirnes,Anette Sirnes,Jens Thore Sirnes, der står som ejere. I sidste ende er Anette Sirnes,Jens Thore Sirnes de dominerende ejere.

I Erhvervsstyrelsens register er Sirnes Holding Danmark ApS anbragt i branchen "Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør." Sit formål har virksomheden selv beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at eje ejendomme og anden dermed i forbindelse stående virksomhed samt heraf afledte finansielle aktiviteter"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Byggefirma i Varde fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i Varde-firmaet Byggefirmaet Blom og Bjerg ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 3,3 millioner til 3,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 21 ansatte.

Firmaets bruttofortjeneste blev 11,1 millioner kroner, året før var tallet 10,3 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Varde-virksomheden fra 4,4 millioner til 4,8 millioner kroner.

Virksomheden ledes af en direktion, der består af Brian Blom og Torben Lyhne. I første omgang er det TB EJENDOMME VARDE ApS, der står som ejer. I sidste ende er Brian Blom,Torben Lyhne de dominerende ejere.

I Erhvervsstyrelsens register er Byggefirmaet Blom og Bjerg ApS anbragt i branchen "Opførelse af bygninger." Firmaets formål har den selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at drive byggevirksomhed af enhver art og anden dermed i forbindelse stående virksomhed, derunder handel og finansiering"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Ejendomsvirksomhed i Blåvand holdt fast i et overskud

I det seneste år har der igen været overskud i firmaet JMK Huse ApS, der har adresse i Blåvand. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 94.857 til 134.172 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 86.213 kroner til 30.767 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Blåvand-virksomheden fra 340.611 til 444.114 kroner.

Selskabet ledes af direktør Jan Pedersen. I første omgang er det Kasper Pedersen,Marcus Pedersen,VELVET MINK 20-15 ApS, der står som ejere. I sidste ende er Jan Pedersen den dominerende ejer.

JMK Huse ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger." Selskabets formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er drive virksomhed med køb, salg og udlejning af fast ejendom og hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Henne Strand Camping ApS i Henne Strand fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i selskabet Henne Strand Camping ApS, der har adresse i Henne Strand. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som selskabet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,2 millioner til 3,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Forrige år var der i gennemsnit 8 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 12 ansatte i seneste regnskabsår.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 7,9 millioner kroner til 11,1 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Henne Strand-firmaet fra 7,2 millioner til 9,3 millioner kroner.

Virksomheden ledes af en direktion, der består af Peder Schau Kristensen og Tina Louise Kristensen. I første omgang er det TINA OG PETER HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Peder Schau Kristensen,Tina Louise Kristensen de dominerende ejere.

Henne Strand Camping ApS tilhører branchen "Campingpladser." Sit formål har selskabet selv beskrevet sådan: "Selskabets formål er at drive turistmæssig erhvervs- virksomhed, herunder campingpladsaktiviteter m.v. og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Tilbagegang: Dansk Video Konvertering ApS i Varde ramt af røde tal

Overskud er blevet til underskud i selskabet Dansk Video Konvertering ApS i Varde. Det fremgår af det seneste regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 48.799 til -179.143 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst blev 2020, der endte med et resultat før skat på 48.799 kroner.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 356.091 kroner til 164.554 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 260.070 til 80.927 kroner.

Firmaet ledes af direktør Knud Knudsen Høyrup, der også er ejer.

Dansk Video Konvertering ApS tilhører branchen "Reproduktion af indspillede medier." Virksomhedens formål har den selv beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at drive virksomhed med videokonvertering og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Kom ikke over nulstregen: Underskud i Oksbøl-selskab

VERNER SLOTH HOLDING ApS, der er et selskab i Oksbøl, fik igen underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -177 til -7546 kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst blev 2,017/18, der endte med et resultat før skat på 126.872 kroner.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Virksomhedens bruttotab er gået fra -5625 kroner til -4687 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 506.435 til 385.889 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Verner Søe Sloth, der også er ejer.

VERNER SLOTH HOLDING ApS tilhører branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Firmaet beskriver selv sit formål sådan: "Selskabets formål er investering i værdipapirer og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Henne Strand-virksomhed er konstant: Holder fast i et overskud

Virksomheden Feriepartnerkomplementar Henne ApS i Henne Strand har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som firmaet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 1008 til 1583 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 1512 kroner til 1325 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Henne Strand-firmaet fra 94.806 til 96.041 kroner.

Firmaet ledes af direktør Tina Louise Kristensen. I første omgang er det TINA OG PETER HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Peder Schau Kristensen,Tina Louise Kristensen de dominerende ejere.

Feriepartnerkomplementar Henne ApS tilhører branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Sit formål har selskabet selv beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at være komplementar i Feriepartnerselskab Henne"

Klik her for at se regnskabet.

Ikke så højt som sidst: Finansvirksomhed i Varde tjente færre penge i seneste regnskabsår

Resultatet er i det seneste regnskabsår faldet i firmaet YNF 1078 ApS, der har adresse i Varde. Det fremgår af det seneste regnskab for 2021, som firmaet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet reduceret fra 525.271 til 415.810 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Det gik bedst i 2020, der endte med et resultat før skat på 525.271 kroner.

Omsætningen blev på 397.202 kroner, året før var tallet 417.205.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 332.124 kroner til 305.530 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg.

Sidste år voksede egenkapitalen i Varde-selskabet fra 1,5 millioner til 1,8 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Ole Kjær Nielsen, der også er ejer.

YNF 1078 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Investeringsselskaber." Virksomhedens formål har den selv beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at drive handel og restaurationsvirksomhed og anden i forbindelse hermed stående virksomhed samt investerings- og konsulentvirksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Nygaard Invest Varde ApS i Varde

Varde-virksomheden Nygaard Invest Varde ApS har oplevet en relativ stor nedgang i resultatet i det seneste år. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som selskabet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet mere end halveret fra 2,1 millioner til 624.560 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Det gik bedst i 2019/20, der endte med et resultat før skat på 2,1 millioner kroner.

Firmaets bruttotab er gået fra -8171 kroner til -58.817 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Selv om året endte med et overskud på 496.805 kroner efter skat, et overskud på 496.805 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Nygaard Invest Varde ApS fra 8,5 millioner til 8 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Michael Aanum Nygaard, der også er ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Nygaard Invest Varde ApS anbragt i branchen "Landskabspleje." Virksomhedens formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og at drive investeringsvirksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Firma i Blåvand holdt fast i et overskud

I det seneste år har der igen været overskud i firmaet CSP Teknik ApS, der har adresse i Blåvand. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 44.332 til 125.561 kroner før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 1,1 millioner kroner til 831.723 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Blåvand-selskabet fra 83.178 til 150.984 kroner.

Selskabet ledes af direktør Carsten Skov-Pedersen, der også er ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er CSP Teknik ApS anbragt i branchen "Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal: pulvermetallurgi." Sit formål har firmaet selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at drive smedevirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Kom over stregen: Tab hos Købingsmark ApS er blevet til gevinst

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i Købingsmark ApS, der er et firma i Varde. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -86.585 til 316.943 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Firmaets bruttotab/bruttofortjeneste er gået fra -77.233 kroner til 326.413 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

På trods af et overskud på 247.061 kroner efter skat et overskud på 247.061 kroner efter skat, faldt formuen i Købingsmark ApS fra 1,1 millioner til 472.061 kroner.

Firmaet ledes af direktør Jesper Kristensen. I første omgang er det JC ApS AF 5. DECEMBER 1996,DIACOM ApS,REKA GROUP HOLDING A/S, der står som ejere. I sidste ende er Jesper Kristensen den dominerende ejer.

Købingsmark ApS tilhører branchen "Køb og salg af egen fast ejendom." Selskabets formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at udvikle og sælge byggegrunde"

Klik her for at se regnskabet.

Jan Mikkelsen Autoværksted ApS i Agerbæk er stabil: Holder fast i sit plus

Selskabet Jan Mikkelsen Autoværksted ApS i Agerbæk har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som firmaet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 172.170 til 192.575 kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 5, året før var det 4.

Firmaets bruttofortjeneste blev 1,8 millioner kroner, året før var tallet 1,7 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Selv om året endte med et overskud på 150.403 kroner efter skat, et overskud på 150.403 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Jan Mikkelsen Autoværksted ApS fra 2,1 millioner til 2 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Jan Thane Mikkelsen. I første omgang er det THANE HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Jan Thane Mikkelsen den dominerende ejer.

Jan Mikkelsen Autoværksted ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Autoreparationsværksteder mv.." Firmaets formål har den selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at drive handel med og reparation af biler samt drift af tankstation og hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Ølgod-virksomhed fik millionoverskud

I det seneste år har der igen været overskud i selskabet THC Ølgod ApS, der har adresse i Ølgod. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som firmaet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet vokset fra 930.000 til 1,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Selskabets bruttotab er gået fra -38.000 kroner til -42.762 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Ølgod-selskabet fra 7,3 millioner til 8,4 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Meta Krogh Nielsen og ejes af Hugo Hjordal Christensen,Meta Krogh Nielsen.

I Erhvervsstyrelsens register er THC Ølgod ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Firmaets formål har den selv beskrevet således: "Selskabets formål er formueadministration og anden hermed forbunden aktivitet"

Klik her for at se regnskabet.

Minus igen: Underskud i Billum-virksomhed

Firmaet GOODsign ApS i Billum fik igen underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er underskuddet blevet større fra -127.337 til -324.676 kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Det gik bedst i 2019/20, der endte med et resultat før skat på -127.337 kroner.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 245.162 kroner til 4278 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 89.720 til 82.853 kroner.

Firmaet ledes af direktør Heidi Gadgaard. I første omgang er det GADGAARD HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Heidi Gadgaard den dominerende ejer.

GOODsign ApS tilhører branchen "Kommunikationsdesign og grafisk design." Virksomhedens formål har den selv beskrevet således: "Selskabets formål er at drive handels- og konsulentvirksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Vardes virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Varde For abonnenter

Trafikplaner for millioner i Blåvand holder for rødt lys - er først færdig i 2025

Danmark

Søndagens coronatal: Endnu en dag med over 25.000 nye smittede

Annonce
Annonce
Annonce
Esbjerg For abonnenter

Familie betalte selv for succesfuld genoptræning efter voldsom blodprop, men nu er Linda opgivet af kommunen: Jeg troede, systemet var til for at hjælpe borgeren

Erhverv For abonnenter

Se listen: 34 Kolding-firmaer og 88 medarbejdere blev ramt af konkurs i 2021

Tønder For abonnenter

På størrelse med 3000 fodboldbaner: Virksomhed vil forsyne stort set hele Sønderjylland med gigantisk solcellepark

Haderslev

Konservativ opsang: - Stop den discountbutik. Det bliver området ikke kønnere af

Tyske oversvømmelser chokerede verden: Det kan også ske i Danmark, for vi bygger for tæt på vandet

Kultur For abonnenter

Lars bor i et hus med en helt særlig historie: Fra sin altan har han en unik udsigt over hele Kolding

Varde

Gamle veninder afprøver ældremad: Søs er klar – Mary sætter en ære i at klare sig selv

Erhverv For abonnenter

Så er den gal igen: Grillkiosk får bøde for indtørret kødsaft, fedtperler og seks kolde pølser med en afløbsslange henover

Løvkvist om formandsdebat i DF: Messerschmidt skal tirres, indtil han forløber sig

Haderslev

Risiko for spredning: Fyrrum står i flammer på landejendom

Billund For abonnenter

Maskinfabrik vokser: Snart breder virksomheden sig over 2000 kvadratmeter

Haderslev

Sammen mod ensomhed: For Anette, Jonna og Steen er mandag verdens bedste dag

Annonce