Annonce
Varde For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Varde

Overskuddet stiger flere gange: Årre Invest A/S tjente flere penge i seneste regnskabsårÅrre Invest A/S, der er en virksomhed i Årre, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 20.831 til 87.130 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 71.050 kroner i det foregående regnskabsår til 129.741 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Årre-virksomheden fra 1,7 millioner til 1,8 millioner. Firmaet ledes af direktør Peder Nikolaj Hansen. Virksomheden ejes af DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S. Årre Invest A/S hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at erhverve fast ejendom i Årre by med henblik på fortsat drift af kro samt anden hertil naturlig knyttet virksomhed. Formålet er endvidere at sikre et lokalt samlingsted for vore borgere og foreninger i byen, bl.a. til møder, forlkelig fester og sammenkomster, samt forskellige kulturelle aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Varde tjente flere penge i seneste regnskabsårTømrer- og Snedkerfirmaet Jensen & Jensen Varde ApS, der er en virksomhed i Varde, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 131.609 til 334.405 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet to, året før var det tre. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 1,8 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,4 millioner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Varde-virksomheden fra 1,2 millioner til 1,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Thomas Sloth. I første omgang er det SBI HOLDING ApS og J&J 2021 Holding A/S, der står som ejere. I sidste ende er det Lars Jensen, Flemming Jensen og Thomas Sloth, der er de dominerende ejere. Tømrer- og Snedkerfirmaet Jensen & Jensen Varde ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive tømrer- og snedkervirksomhed samt anden dermed i forbindelse stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Konsulentvirksomhed i Varde går fra overskud til underskudOverskuddet i JBI Equity ApS, der er et firma i Varde, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 47.403 til -66.343 kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 47.403 kroner. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 50.519 kroner året før til -62.252 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Egenkapitalen faldt fra 34.088 til -32.254 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Kristian Bennetsen. Virksomhedens reelle ejere er Kristian Bennetsen. I Erhvervsstyrelsens register er JBI Equity ApS anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at yde rådgivnings- og konsulentbistand og dermed beslægtet virksomhed. Selskabet kan tillige fungere som investeringsrådgiver for selskaber og forestå og administrere selskaber, og herunder fungere som forvalter af alternative investeringsfonde (FAIF)
Går tilbage: Virksomhed i Tinghøj går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Tinghøj-virksomheden LB Production ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 169.822 til -1132 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 169.822 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 630.062 kroner i det foregående regnskab til 545.847. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 609.548 til 551.753 kroner . Virksomheden ledes af direktør Lars Bo Pedersen. Virksomhedens reelle ejere er Lars Bo Pedersen. I Erhvervsstyrelsens register er LB Production ApS anbragt i branchen "Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal: pulvermetallurgi". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor smedebranchen, og dertil knyttet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Westwind Vejers ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Westwind Vejers ApS, der er en virksomhed i Varde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 9,5 millioner til 18,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 33 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 37 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 20,7 millioner kroner til 30,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Varde-virksomheden fra 30,9 millioner til 41,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Frank Møller. I første omgang er det Westwind Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Frank Møller og Niels Knud Jensen, der er de dominerende ejere. Westwind Vejers ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tøjforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive forretning, handel og investeringKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Blåvand fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i W-Clean ApS, der er en virksomhed i Blåvand. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,1 millioner til 2,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 29 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 30 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 11,1 millioner kroner til 13,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Blåvand-virksomheden fra 1,9 millioner til 2,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Svend Erik Jensen. I første omgang er det OXB ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Steen Anholm Slaikjær, Thorkild Roland Slaikjær, Lene Anholm Slaikjær Grønlund og Mona Anholm Slaikjær, der er de dominerende ejere. W-Clean ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er rengøring samt dermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens nærmere skønKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i ejendomsvirksomhed i Yderik SigYderik Sig-virksomheden SSKM Ejendomme ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -24.722 til -44.796 kroner før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -17.888 kroner til -26.758 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 15.278 til -29.518 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Søren Kikkenborg Møller og Michael Elsborg Andreasen. I første omgang er det Søren Kikkenborg Møller, Signe Due Lorentzen, Karina Elsborg Andreasen og Elsborg Holding.com ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Søren Kikkenborg Møller, Signe Due Lorentzen, Michael Elsborg Andreasen og Karina Elsborg Andreasen, der er de dominerende ejere. SSKM Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at opkøbe og udleje fast ejendom til privateKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Varde Kontruktion ApS fik større overskud end året førVarde Kontruktion ApS, der er en virksomhed i Sdr Marken, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 146.447 til 284.545 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit to fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til tre ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 819.005 kroner til 1,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Sdr Marken-virksomheden fra 154.162 til 370.584. Firmaet ledes af direktør Clauss Bertram Davidsen. Virksomhedens reelle ejere er Clauss Bertram Davidsen. Varde Kontruktion ApS hører hjemme i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er bygge- og anlægsvirksomhed samt rådgivning hermed samt anden efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Varde-virksomheden Laurs L. Pedersen ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Laurs L. Pedersen ApS, der er en virksomhed i Varde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 3,6 millioner til 3,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -78.970 kroner til -82.027 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Varde-virksomheden fra 25,6 millioner til 27,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Laurs Laurberg Pedersen. I første omgang er det LAURS L. PEDERSEN HOLDING ApS, MIA KATHRINE FOGHT-PEDERSEN HOLDING ApS og ANNE-FIE FOGHT-PEDERSEN HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Laurs Laurberg Pedersen, der er den dominerende ejer. Laurs L. Pedersen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Investeringsselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje aktier i Steelcon Chimney, Esbjerg A/S samt iøvrigt at drive handel og investeringsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Frontline Innovation ApSSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Janderup Vestj-virksomheden Frontline Innovation ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -451.625 til -738 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 414.807 kroner i det foregående regnskabsår til 774.157 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Janderup Vestj-virksomheden fra -452.865 til -303.944. Virksomheden ledes af direktør Tomas Kiré Hørdum. Virksomhedens reelle ejere er Tomas Kiré Hørdum. Frontline Innovation ApS hører hjemme i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med Rådgivning vedrørende og udførelse af produktudvikling og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Billum går fra overskud til underskudOverskuddet i ABC-Olier ApS, der er et firma i Billum, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 41.584 til -56.496 kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 73.459 kroner. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 41.584 kroner året før til -56.362 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 89.159 til 32.270 kroner . Virksomheden ledes af direktør Elmer Laurids Skovgaard. Virksomhedens reelle ejere er Elmer Laurids Skovgaard. I Erhvervsstyrelsens register er ABC-Olier ApS anbragt i branchen "Anden forretningsservice". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos blikkenslagervirksomhed i Janderup VestjOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Janderup Smede og Maskinforretning A/S, der er en virksomhed i Janderup Vestj. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 168.874 til 108.992 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 211.583 kroner i det foregående regnskab til 145.143 - et fald på -31 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Janderup Vestj-virksomheden fra 732.740 til 814.012. Virksomheden ledes af direktør Preben Ingemann Pedersen. I første omgang er det PP HOLDING JANDERUP ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Preben Ingemann Pedersen, der er den dominerende ejer. Janderup Smede og Maskinforretning A/S hører hjemme i branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er udførelse af smede- og VVS-arbejder samt investeringKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Candrift ApS i Henne Strand gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Candrift ApS i Henne Strand. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -377.923 til 188.324 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -6875 kroner året før til 296.542 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Henne Strand-firmaet fra -268.450 til -120.034. Virksomheden ledes af direktør Mads Hugger Trojaborg. Virksomhedens reelle ejere er Mads Hugger Trojaborg. I Erhvervsstyrelsens register er Candrift ApS anbragt i branchen "Tøjforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive forretning med accessories og beklædning samt anden hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Meldhede Mark ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Meldhede Mark ApS, der er en virksomhed i Tranbjerg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 417.698 til 1,5 millioner kroner før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 444.293 kroner i det foregående regnskabsår til 1,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tranbjerg-virksomheden fra 367.680 til 1,5 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jacob Ulv Christensen og Kristian Schmidt Sørensen. I første omgang er det KSS HOLDING ÅRRE ApS og J U 2020 Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jacob Ulv Christensen og Kristian Schmidt Sørensen de dominerende ejere. Meldhede Mark ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Dyrkning af andre etårige afgrøder". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed landbrugsmæssig planteproduktion, samt at drive anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Candrift ApS i Henne Strand gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Candrift ApS i Henne Strand. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -377.923 til 188.324 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -6875 kroner året før til 296.542 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Henne Strand-firmaet fra -268.450 til -58.918. Virksomheden ledes af direktør Mads Hugger Trojaborg. Virksomhedens reelle ejere er Mads Hugger Trojaborg. I Erhvervsstyrelsens register er Candrift ApS anbragt i branchen "Tøjforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive forretning med accessories og beklædning samt anden hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Varde fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Den Erhvervsdrivende Fond Varde Fritidscenter 2018, der er en virksomhed i Varde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,1 millioner til 1,3 millioner kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 18 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 19 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 17,0 millioner kroner til 20,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Varde-virksomheden fra 8,3 millioner til 9,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jesper Brodersen. Den Erhvervsdrivende Fond Varde Fritidscenter 2018 har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Drift af sportsanlæg". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Fondens formål er at købe, opføre, udleje og administrere sportsfaciliteter i Varde Kommune med henblik på at fremme idræts- og kulturlivet i Varde KommuneKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Virksomhed i Varde fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i INTERSPORT VARDE ApS, der er en virksomhed i Varde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 575.970 til 666.202 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,7 millioner kroner til 1,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Varde-virksomheden fra 1 millioner til 1,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Klaus Reinholdt Petersen. I første omgang er det Klaus Reinholdt Petersen og Westwind Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Klaus Reinholdt Petersen den dominerende ejer. INTERSPORT VARDE ApS hører hjemme i branchen "Forhandlere af sports- og campingudstyr". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive detailhandel med sportstøj og -udstyr og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i VardeOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i O.S. af 1/3 1992 ApS, der er en virksomhed i Varde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 319.315 til 179.048 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 319.315 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttotab er forbedret fra -29.771 kroner til -24.648 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Varde-virksomheden fra 2,7 millioner til 2,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Ole Schmidt. Virksomhedens reelle ejere er Ole Schmidt. O.S. af 1/3 1992 ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er formueplejeKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Varde fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i WEST WIND, ENGROS ADMINISTRATION ApS, der er en virksomhed i Varde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 928.163 til 1,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 12 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 15 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 5,3 millioner kroner til 6,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Varde-virksomheden fra 2,2 millioner til 3,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Frank Møller. Virksomheden ejes af WEST-WIND. SØNDERVIG ApS og Westwind Holding ApS. WEST WIND, ENGROS ADMINISTRATION ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med beklædning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er salg af sportsartikler, -beklædning samt finansieringKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Tøjforretning i Varde fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i WEST-WIND. SØNDERVIG ApS, der er en virksomhed i Varde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 4,0 millioner til 8,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet 20, året før var det 21. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 10,7 millioner kroner til 15,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Varde-virksomheden fra 16,5 millioner til 19,8 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Frank Møller og René Lohmann Lagoni. I første omgang er det Westwind Holding ApS, Per Adsersen Holding ApS og René Lagoni Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Per Adsersen den dominerende ejer. WEST-WIND. SØNDERVIG ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tøjforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive forretning, handel og investeringKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Varde tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i WESTWIND WEBSHOP ApS, der er en virksomhed i Varde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 525.460 til 816.245 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 522.260 kroner i det foregående regnskabsår til 797.496 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Varde-virksomheden fra 498.297 til 1,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Lars Høj Pedersen. Virksomheden ejes af WEST WIND og ENGROS ADMINISTRATION ApS. WESTWIND WEBSHOP ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er salg af beklædning, fodtøj og dertil knyttede produkterKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Jørgensen Transport A/S i AnsagerJørgensen Transport A/S, der er en virksomhed i Ansager, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,1 millioner til 542.795 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 1,1 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 3,9 millioner kroner i det foregående regnskab til 3,4 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 422.087 kroner efter skat, faldt formuen i Jørgensen Transport A/S fra 3,6 millioner til 3,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Bjarne Henrik Jørgensen. I første omgang er det BJ Holding 2019 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Bjarne Henrik Jørgensen den dominerende ejer. Jørgensen Transport A/S hører hjemme i branchen "Vejgodstransport". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er vejgodstransport og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i virksomhed i ØlgodØlgod-virksomheden SVATO ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -8000 til -59.184 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 10.000 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 10.000 kroner året før til -41.035 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 148.000 til 104.612 kroner . Virksomheden ledes af direktør Henrik Haahr. I første omgang er det Trappefabrikken A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Claus Barrett den dominerende ejer. SVATO ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er passiv formuepleje, samt drift og udlejning af investeringsejendommeKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Ejendomsmæglervirksomhed i Varde er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet RealMæglerne Varde og Esbjerg A/S i Varde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -123.678 til 321.841 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 451.282 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,4 millioner kroner til 1,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Varde-firmaet fra 402.447 til 505.913. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Søren Thomsen og Thomas Valsted. I første omgang er det BENT JUUL LARSEN ApS, RealMæglerne Varde og Esbjerg A/S, Valsted Holding ApS og FRECAS Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Bent Juul Larsen, Søren Thomsen og Thomas Valsted de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er RealMæglerne Varde og Esbjerg A/S anbragt i branchen "Ejendomsmæglere mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive ejendomsformidlingKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Stamton ApSTistrup-virksomheden Stamton ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -52.000 til -32.268 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 718.000 kroner til 990.152 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 10,3 millioner til 8,9 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Finn Tonnesen. Virksomhedens reelle ejere er Finn Tonnesen. I Erhvervsstyrelsens register er Stamton ApS anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er formueforvaltning samt at eje, udleje og administrere fast ejendom og al hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: Ejendomsvirksomhed i Henne Strand fik lidt lavere overskudEjendomsselskabet Strandvejen 448, Henne ApS, der er en virksomhed i Henne Strand, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 128.119 til 121.089 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 130.126 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 308.888 kroner i det foregående regnskab til 300.605. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Henne Strand-virksomheden fra 545.488 til 639.937. Virksomheden ledes af direktør Kasper Lundtoft Hansen. I første omgang er det KASPER HANSEN HOLDING ApS og Kericon Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Kasper Lundtoft Hansen og Erik Lundtoft de dominerende ejere. Ejendomsselskabet Strandvejen 448, Henne ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål ejendoms- og formueadministration og anden hermed forbunden aktivitetKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Creperiet ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Creperiet ApS, der er en virksomhed i Henne Strand. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 938.144 til 1,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fem ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,9 millioner kroner til 3,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Henne Strand-virksomheden fra 1,8 millioner til 2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Kasper Lundtoft Hansen. I første omgang er det KASPER HANSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kasper Lundtoft Hansen den dominerende ejer. Creperiet ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er restaurationsdrift og anden hermed forbunden virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Restaurant Gl. Daws ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårRestaurant Gl. Daws ApS, der er en virksomhed i Varde, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 13.453 til 247.629 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet otte, året før var det ni. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,6 millioner kroner til 3,1 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Varde-virksomheden fra -490.546 til -297.765. Firmaet ledes af en direktion, der består af Malene Fjord Schantz og Didde Louise Christiansen. I første omgang er det Didde Louise Christiansen og M. Fjord Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Malene Fjord Schantz og Didde Louise Christiansen de dominerende ejere. Restaurant Gl. Daws ApS hører hjemme i branchen "Restauranter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er restaurationsvirksomhed, catering og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Hallumgade Farming ApS i Kvong ryger fra overskud til millionunderskudOverskuddet i Kvong-virksomheden Hallumgade Farming ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 47.547 til -1,3 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 466.345 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 1,7 millioner i det foregående regnskabsår til 239.288 - et fald på -86 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -96.200 til -1,1 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Simon Grønlund Høj. I første omgang er det Hallumgade Invest ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Stefan Wernsing den dominerende ejer. Hallumgade Farming ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive landbrugsvirksomhed samt anden dermed i forbindelse bestående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Ølgod Murerforretning ApS i Ølgod går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Ølgod Murerforretning ApS, der er et firma i Ølgod. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 363.000 til -277.186 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 363.000 kroner. Forrige år var der i gennemsnit otte fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til ti ansatte i det seneste regnskabsår. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 4,1 millioner kroner til 4,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 534.000 til 317.834 kroner . Virksomheden ledes af direktør Søren Bundgaard Pedersen. I første omgang er det BEJSNAP HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Søren Bundgaard Pedersen den dominerende ejer. Ølgod Murerforretning ApS hører hjemme i branchen "Murere". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve murervirksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Skovlund-virksomheden Hallumgade Invest ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Hallumgade Invest ApS, der er en virksomhed i Skovlund. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 2,7 millioner til 1,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 5,5 millioner kroner. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 4,8 millioner kroner til 4,9 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Skovlund-virksomheden fra 11,4 millioner til 12,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Martin Kuper. I første omgang er det WERNSING SCANDINAVIA ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Stefan Wernsing den dominerende ejer. Hallumgade Invest ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Investeringsselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er besiddelse af fast ejendom specielt med henblik på landbrugsdrift samt anden virksomhed i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Kvong Produkthandel ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Kvong Produkthandel ApS, der er en virksomhed i Kvong. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 529.750 til 1,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 670.749 kroner i det foregående regnskabsår til 1,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kvong-virksomheden fra 4,2 millioner til 5,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Svend Aage Thuesen. Virksomhedens reelle ejere er Svend Aage Thuesen. Kvong Produkthandel ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med affaldsprodukter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er køb, bearbejdning og salg af skrot samt investeringKlik her for at se regnskabet.
Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Vardes virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Varde For abonnenter

Brødre køber kæmpe konkursbo med 11 ansatte i en tid med høje mælkepriser og moderate priser på jord: - Vi mener, vi har gjort en god handel

Annonce

Venstre bakker op om Radikales valgtrussel trods situationen i Østersøen

Annonce
Annonce
Erhverv

Lego fortsætter festen: Tjente milliarder i første halvår af 2022

Haderslev For abonnenter

- Han havde mord i øjnene: Her kan du følge retssagen om drab på 35-årig

Esbjerg

Naboklager medfører at landmand skal fjerne økokreaturer fra lille fold: Nu overvejer han at flytte mobilmast til området

Haderslev

Dacia smadret på motorvejen: Lastbil kørte videre

Lækket gas strømmer fortsat ud i Østersøen med samme kraft

Tønder

Chokerende syn: Prinsgemalens kunst smadret

Esbjerg For abonnenter

Mulig børnelokker skaber frygt blandt forældre og børn: Gik ind på skolens område og inviterede elev hjem til saftevand og farlig lugteleg

Ny discountkæde til angreb på inflation: Lover 15 procent billigere varer

Jonas er født blind, men arbejder med lys og lamper: - Firmaet har haft nogle magiske evner og åbnet op for et helt nyt kapitel for mig

Haderslev For abonnenter

Fire-årig storebror havde valgt lanterner til lillebror: Tanja er dybt forarget efter tyveri fra babys gravsted

Martin har massevis af træpiller på lager, men han undrer sig: Han kan ikke sælge dem

Kolding

Politiet advarer mod asfaltfup: - Hvis I bliver opsøgt, så hold mændene hen og ring efter os

Sønderborg For abonnenter

Energiudgifter løber løbsk for selvejende idrætscentre: Man kan ikke spille badminton i mørke eller i 12 grader, så vi skal finde en balance

Aabenraa For abonnenter

Havnevirksomheder frygter for fremtiden og sender brev til byrådet: - Det kan være i strid med loven, og det glemmer politikerne at fortælle

Annonce