Annonce
Varde For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Varde

Tallene går op: Høj Agro ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Høj Agro ApS, der er en virksomhed i Nørre Nebel. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 337.657 til 343.683 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,2 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nørre Nebel-virksomheden fra 2 millioner til 2,3 millioner. Firmaet ledes af direktør Thomas Høj Arnum. Virksomhedens reelle ejere er Thomas Høj Arnum. Høj Agro ApS hører hjemme i branchen "Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive landbrug samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Vrenderup Plantage fik større overskud end året førVrenderup Plantage, der er en virksomhed i Vrenderup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 4639 til 12.379 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 23.221 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 6303 kroner i det foregående regnskabsår til 14.154 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen i Vrenderup Plantage var ligesom året før på 6,7 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Knud Jeppe Knudsen. Vrenderup Plantage hører hjemme i branchen "Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at besidde, udnytte og bevare Vrenderup PlantageKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Kærup-virksomheden L S Brolægning ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i L S Brolægning ApS, der er en virksomhed i Kærup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 214.488 til 156.969 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 370.688 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 562.088 kroner til 611.360 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kærup-virksomheden fra 506.540 til 571.599. Virksomheden ledes af direktør Bente Rasmussen. I første omgang er det ROLIGHED JANDERUP HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Bente Rasmussen, der er den dominerende ejer. L S Brolægning ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive brolæggervirksomhed og hermed forbundet virksomhed samt handel og investeringKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Ejendomsvirksomhed i Ho får underskudDet seneste år er endt med underskud i Ho-virksomheden PBJ Varde Ejendomme ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -291.339 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttotab var på -118.184 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Peter Bryndum Jørgensen. I første omgang er det PBJ Varde Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Bryndum Jørgensen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er PBJ Varde Ejendomme ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at foretage ejendomsinvesteringer og drift af ejendomme samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Varde-virksomheden Jacobi Craft Brew ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Jacobi Craft Brew ApS, der er en virksomhed i Varde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 58.359 til 47.245 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 59.785 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 91.642 kroner i det foregående regnskab til 76.442. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Sidste år steg formuen i Varde-virksomheden fra 46.094 til 82.945. Virksomheden ledes af direktør Finn Lassen. Virksomhedens reelle ejere er Anders Bach Madsen, Søren Poul Jensen og Finn Lassen. Jacobi Craft Brew ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af øl". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er brygning og salg af øl
Tallene er vendt: Holdingselskab i Varde er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet POLWIND ApS i Varde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -235.272 til 91.146 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 316.309 kroner. Selskabet er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud. Sidste år steg formuen i Varde-firmaet fra 1,8 millioner til 1,9 millioner. Firmaet ledes af direktør Peter Gammelvind. Virksomheden ejes af Kristian Knudsen Kristensen, Jens Petersen Bech, Bendix Dyhre Nielsen, Emil Bygvraa Skov, Hans Jørgen Risager Kristensen, PALLESHOLM ApS, PANT INVEST III A/S og SKOVGÅRD ApS. I Erhvervsstyrelsens register er POLWIND ApS anbragt i branchen "Finansielle holdingselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at afvikle de selskaber som Benice A/S drev i Polen
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Hennebjerg-virksomheden Lykkebo & Landbrug ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Lykkebo & Landbrug ApS, der er en virksomhed i Hennebjerg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1554 til 1079 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 19.277 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 224.080 kroner til 248.223 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hennebjerg-virksomheden fra 599.335 til 599.750. Virksomheden ledes af direktør Knud Lykke Christensen. Virksomhedens reelle ejere er Knud Lykke Christensen. Lykkebo & Landbrug ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er drift af landbrug og udlejningsvirksomhed og anden hermed forbunden aktivitetKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Murervirksomhed i Varde er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet RPH Byg ApS i Varde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -294.000 til 154.883 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 498.000 kroner til 720.346 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Varde-firmaet fra 318.000 til 1,2 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Victor Laurberg Pedersen, Michael Hansen og Laurs Laurberg Pedersen. I første omgang er det LAURBERG ApS, MH HOLDING AF 2005 ApS og LAURS L. PEDERSEN ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Victor Laurberg Pedersen, Michael Hansen og Laurs Laurberg Pedersen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er RPH Byg ApS anbragt i branchen "Murere". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udføre arbejde inden for bygge- og anlægsbranchenKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Falke Kapital ApS i Varde får underskudDet seneste år er endt med underskud i Varde-virksomheden Falke Kapital ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -7651 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -1574 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Kristian Bennetsen. I første omgang er det Jacques Ejlerskov, W-SERVICE ApS, Eigenwald Holding ApS, Bennetsen Holding ApS, Investors Edge Management Initiatives ApS og Ramius Invest AB, der står som ejere. I sidste ende er det Ejvind Henriksen, Sebastan Peer Skaarup Frederiksen, Jacques Ejlerskov, Carsten Riddersholm Lykke, Kristian Bennetsen og Erik Magnus Louis Fehn, der er de dominerende ejere. Falke Kapital ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab for investeringer i anparter, aktier, gældsbreve og øvrige investeringer efter ledelsens skøn, samt yde rådgivnings- og konsulentbistand dermed beslægtet virksomhed
Tallene går op: Dantid ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Dantid ApS, der er en virksomhed i Nørre Nebel. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 354.885 til 493.735 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på fire i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 2,5 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nørre Nebel-virksomheden fra -767.934 til -218.226. Firmaet ledes af direktør Michael Dünweber. I første omgang er det MICHAEL DÜNWEBER HOLDING ApS, KIMH HOLDING ApS og BF DATA ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Benny Franz, Michael Dünweber og Kim Hjorth, der er de dominerende ejere. Dantid ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel og produktion samt anden efter direktionens skøn svarende virksomhed
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Ølgod tjente flere penge i seneste regnskabAnpartsselskabet Ølgod Plantage, der er en virksomhed i Ølgod, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 950 til 17.254 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -469 kroner året før til 18.085 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen i Anpartsselskabet Ølgod Plantage var ligesom året før på 2,2 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Kristen Bruun, Per Lange Andersen og Ejvind Bech Thomsen. Anpartsselskabet Ølgod Plantage hører hjemme i branchen "Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er plantagedriftKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Meer ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårMeer ApS, der er en virksomhed i Henne Strand, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 21.568 til 764.333 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,2 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 2,1 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Henne Strand-virksomheden fra 1,4 millioner til 2 millioner. Firmaet ledes af direktør Lene Sønderby Knudsen. I første omgang er det Meer Holding og Ansager ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lene Sønderby Knudsen, der er den dominerende ejer. Meer ApS hører hjemme i branchen "Tøjforretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er køb og salg af manufaktur- og sportsartiklerKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i VardeOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Ulv Byg og Montage ApS, der er en virksomhed i Varde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 73.140 til 47.701 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 98.707 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 548.388 kroner i det foregående regnskab til 506.237. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Varde-virksomheden fra 91.042 til 137.743. Virksomheden ledes af direktør Søren Ulv Thomsen. Virksomhedens reelle ejere er Søren Ulv Thomsen. Ulv Byg og Montage ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive tømre- og montagevirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos byggeselskab i LundeOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Lunde Entreprenørforretning A/S, der er en virksomhed i Lunde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 842.259 til 671.124 kroner før skat. Forrige år var der i gennemsnit fem fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til seks ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 3,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,8 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Lunde-virksomheden fra 1,1 millioner til 1,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jacob Ravn. Virksomhedens reelle ejere er Jacob Ravn. Lunde Entreprenørforretning A/S hører hjemme i branchen "Forberedende byggepladsarbejder". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udføre entreprenørarbejde, vognmandsforretning, og andet dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Lunde Autoværksted ApS i Nørre Nebel går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Lunde Autoværksted ApS, der er et firma i Nørre Nebel. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 218.000 til -185.470 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 218.000 kroner. Forrige år var der i gennemsnit fem fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til seks ansatte i det seneste regnskabsår. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,7 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 474.000 til 329.101 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jan Erik Petersen. Virksomhedens reelle ejere er Jan Erik Petersen. Lunde Autoværksted ApS hører hjemme i branchen "Autoreparationsværksteder mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive autoværksted med reparation af biler og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Finansvirksomhed i Varde tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i GLC Invest, Varde ApS, der er en virksomhed i Varde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 435.540 til 675.297 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 525.161 kroner i det foregående regnskabsår til 1,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Varde-virksomheden fra -26.510 til 648.787. Virksomheden ledes af direktør Gert Lynge Christensen. Virksomhedens reelle ejere er Gert Lynge Christensen. GLC Invest, Varde ApS hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er formueforvaltning og dermed forbunden virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Horne-virksomheden Hornelund Totalbyg ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Hornelund Totalbyg ApS, der er en virksomhed i Horne. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 419.623 til 363.376 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,4 millioner kroner til 1,6 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 283.054 kroner efter skat, faldt formuen i Hornelund Totalbyg ApS fra 382.960 til 338.014 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Martin la Cour Vendelbo og Lasse Helth Ladegaard. I første omgang er det la Cour Vendelbo Holding ApS og Lasse Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Martin la Cour Vendelbo og Lasse Helth Ladegaard, der er de dominerende ejere. Hornelund Totalbyg ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er håndværksmæssig og hermed forbunden virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Stabilt: Ejendomsvirksomhed i Outrup hold fast i overskuddetPLR Udlejning ApS , der er en virksomhed i Outrup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 87.161 til 91.409 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 118.850 kroner i det foregående regnskab til 117.478. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Outrup-virksomheden fra 667.348 til 738.642. Virksomheden ledes af direktør Preben Leth Rasmussen. I første omgang er det PLR Holding 2020 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Preben Leth Rasmussen, der er den dominerende ejer. PLR Udlejning ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje ejendomme, finansiering og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Outrup fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i PLR Transport ApS , der er en virksomhed i Outrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 623.378 til 1,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 16 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 17 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 8,4 millioner kroner til 9,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Outrup-virksomheden fra 2,1 millioner til 2,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Preben Leth Rasmussen. I første omgang er det PLR Holding 2020 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Preben Leth Rasmussen, der er den dominerende ejer. PLR Transport ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Vejgodstransport". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive vognmandsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i VardeOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Ejendomsselskabet af 20.10.2009 A/S, der er en virksomhed i Varde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 79.617 til 54.461 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 127.009 kroner. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 244.725 kroner i det foregående regnskab til 161.708 - et fald på -34 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Varde-virksomheden fra 1,2 millioner til 1,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Christian Løvenbalk Kirchheiner. Virksomheden ejes af Vagn Christiansen, Ebbe Sanddal Nielsen, Anni Thomsen, Jørgen Peder Kristensen, EL-FIRMAET OLESEN & JENSEN A/S, NORDENSKOV-NÆSBJERG EL-SERVICE ApS, BLÅVAND EL-CENTER A/S, KIRCHHEINER EL A/S, JAKOBSEN EL A/S og A.P. ERICHSEN ApS. Ejendomsselskabet af 20.10.2009 A/S hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at erhverve og udleje ejendommeKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: Virksomhed i Varde fik lidt lavere overskudVognmand Martin Olesen v/Olav Olesen ApS, der er en virksomhed i Varde, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 105.689 til 95.680 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 698.641 kroner i det foregående regnskab til 561.779. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Varde-virksomheden fra 927.767 til 1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Olav Nørgaard Olesen. I første omgang er det OLAV OLESEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Olav Nørgaard Olesen, der er den dominerende ejer. Vognmand Martin Olesen v/Olav Olesen ApS hører hjemme i branchen "Vejgodstransport". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive vognmandsforretning og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Dyrehaven Engholm ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårDyrehaven Engholm ApS, der er en virksomhed i Nørre Nebel, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 15.395 til 189.112 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 45.178 kroner i det foregående regnskabsår til 258.302 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nørre Nebel-virksomheden fra 52.008 til 199.512. Firmaet ledes af direktør Conny Engholm Knudsen. I første omgang er det Engholm Holding og Varde ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Conny Engholm Knudsen, der er den dominerende ejer. Dyrehaven Engholm ApS hører hjemme i branchen "Botaniske og zoologiske haver samt naturreservater". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive dyrehave, og dertil knyttet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Vending: Schroetisshop ApS i Lunde er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Schroetisshop ApS i Lunde. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -39.460 til 220.529 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 825.760 kroner til 1,0 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Lunde-firmaet fra 184.798 til 356.532. Virksomheden ledes af direktør Pamela Schroeter. Virksomhedens reelle ejere er Stefan Michael Schroeter og Pamela Schroeter. I Erhvervsstyrelsens register er Schroetisshop ApS anbragt i branchen "Detailhandel med spil og legetøj". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med legetøjsbutik, cafe og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Ejendomsvirksomhed i Nørre Nebel er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Ejendomsselskabet Blåbjergvej 20 ApS i Nørre Nebel. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -9542 til 2703 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 102.992 kroner i det foregående regnskabsår til 173.009 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nørre Nebel-firmaet fra 29.037 til 33.345. Virksomheden ledes af direktør Conny Engholm Knudsen. I første omgang er det Engholm Holding og Varde ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Conny Engholm Knudsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Ejendomsselskabet Blåbjergvej 20 ApS anbragt i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udlejning af fast ejendom samt anden hermed forbunden aktivitetKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Ravnbækgaard ApS i OutrupRavnbækgaard ApS, der er en virksomhed i Outrup, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 6,0 millioner til 1,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 6,0 millioner kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit otte i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 5,6 millioner kroner til 6,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Outrup-virksomheden fra 7,9 millioner til 8,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Mikael Nonbo Lauridsen. Virksomhedens reelle ejere er Mikael Nonbo Lauridsen. Ravnbækgaard ApS hører hjemme i branchen "Avl af malkekvæg". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er mælkeproduktion og planteavl samt anden hermed forbunden aktivitetKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: G. F. Agro ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i G. F. Agro ApS, der er en virksomhed i Ansager. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,3 millioner til 2,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -282.030 kroner til -43.277 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ansager-virksomheden fra 16,7 millioner til 18,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Gunner Friis. Virksomhedens reelle ejere er Gunner Friis. G. F. Agro ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handels- samt finansieringsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: El-virksomhed i Ølgod tjente flere penge i seneste regnskabAO EL-Teknik ApS, der er en virksomhed i Ølgod, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 23.000 til 563.808 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,4 millioner kroner til 2,1 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ølgod-virksomheden fra 220.000 til 657.573. Firmaet ledes af en direktion, der består af Ole Enevoldsen og Alex Kjeldsen. I første omgang er det OE HOLDING 2007 ApS og KJELDSEN HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Ole Enevoldsen og Alex Kjeldsen, der er de dominerende ejere. AO EL-Teknik ApS hører hjemme i branchen "El-installation". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive el-virksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Finansvirksomhed i Ølgod fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Lokalt LIV A/S Ølgod, Ansager, Tistrup og Skovlund, der er en virksomhed i Ølgod. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 209.000 til 233.929 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -27.000 kroner til -37.745 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ølgod-virksomheden fra 4,2 millioner til 4,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Hans Frederiksen. Virksomheden ejes af KURT ANDERSEN, ØLGOD HOLDING ApS, UM A/S og NOBIA DENMARK A/S. Lokalt LIV A/S Ølgod, Ansager, Tistrup og Skovlund hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at fremme og styrke erhvervslivet, bosætningen og bymiljøet i Ølgod og omegn ved at opføre, opkøbe eller udleje bolig-, erhvervs- og industribygninger, deltage i selskaber enten gennem långivning eller køb af anparter eller aktier. Selskabet kan herudover investere overskydende likviditet i omsættelige danske og udenlandske værdipapirer uden optagelse af lån (gearing) og uden udlån af værdipapirer (short selling)Klik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Varde tjente flere penge i seneste regnskabsårB.J. Autolakering ApS, der er en virksomhed i Varde, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 65.605 til 136.386 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Forrige år var der i gennemsnit fem fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til seks ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,8 millioner kroner til 2,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Varde-virksomheden fra 794.544 til 899.830. Firmaet ledes af direktør Bjarne Jørgensen. I første omgang er det B.J. VARDE ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Bjarne Jørgensen, der er den dominerende ejer. B.J. Autolakering ApS hører hjemme i branchen "Karosseriværksteder og autolakererier". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive autolakeringsværkstedKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: Ejendomsvirksomhed i Varde fik lidt lavere overskudB.J. Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Varde, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 169.272 til 153.581 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 348.443 kroner i det foregående regnskab til 314.087. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Varde-virksomheden fra 2,5 millioner til 2,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Bjarne Jørgensen. I første omgang er det B.J. VARDE ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Bjarne Jørgensen, der er den dominerende ejer. B.J. Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje og udleje ejendomme samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Ejendomsvirksomhed i Skovlund er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet WICAN ApS i Skovlund. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -11.054 til 46.704 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -94.191 kroner til -17.330 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 36.381 kroner efter skat, faldt formuen i WICAN ApS fra 378.692 til 205.073 kroner . Virksomheden ledes af direktør Tom Krongaard Thomsen. Virksomhedens reelle ejere er Hans Peter Terkildsen og Tom Krongaard Thomsen. I Erhvervsstyrelsens register er WICAN ApS anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel, investering, udlejning af fast ejendom og anden dermed beslægtet virksomhed
Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Vardes virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Varde For abonnenter

Se video: Lokal fugleentusiast får standset massakre på den sjældne natravn

Simon Spies misbrugte teenagepiger på stribe og har alligevel en plads i Helsingør opkaldt efter sig: - Han var et umanerligt dumt svin

Annonce
Annonce
Annonce
Sønderborg

Skyderi med flere døde i Field's får kronprinsen til at aflyse reception på Dannebrog - hør reaktioner her

Flere dræbt af skud i Field's: Læs seneste nyt her 

Leder For abonnenter

Danske Tour-fans var så vilde, at rytterne end ikke kunne få lejlighed til at tisse: Danmark har leveret en folkefest i verdensklasse, og det vil blive husket

Aabenraa

Stort billedgalleri: Se fotografernes bedste skud fra dagen, hvor verdens største cykelløb kom til Syd- og Sønderjylland

Sønderborg

Au revoir Le Tour: Sønderborg tog en flyvende afsked med Tour de France

En pose penge skulle få asylansøgere til at forlade Danmark: Nu får nye tal Pia Kjærsgaard til at rase

Esbjerg

Esbjergensisk fabrik solgt for 90 millioner: Snart overtager gigantvirksomhed nøglerne

Sydjylland For abonnenter

Axel har givet 42 år af sit liv til politiet og udskudt sin pension: Når rytterne kommer i mål i Sønderborg, er det slut

Ikke ren, men rørt: Rolf Sørensen om doping, tårer og dansk Tour-start

Erhvervsredaktøren: Hvad vil du savne, hvis SAS går konkurs?

Sønderborg

Se videoen - borgmester rørt til tårer: - Det er det største nogensinde

Forvaltningsekspert om embedsværkets rolle i minksagen: - Det bliver et historisk blodbad

Aabenraa

Jesper er tidligere verdensmester i enkeltstart: Søndag fulgte han touren i Aabenraa fra første parket

Erhverv For abonnenter

I denne tømmerhandel skal 'alt' være på hylderne, og det giver problemer: - Vi har massiv pladsmangel i byggemarkedet, men vi arbejder på en løsning

Haderslev

Se det store billedgalleri fra Tour de France i Haderslev: Kan du spotte dig selv?

Annonce