Annonce
Varde For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Varde

Underskud igen: Underskuddet holder fast i Ries & Pedersen Ejendomme ApSVarde-virksomheden Ries & Pedersen Ejendomme ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -23.000 til -38.838 kroner før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -23.000 kroner til -38.838 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 24.000 til -14.661 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Victor Laurberg Pedersen og Michael Hansen. I første omgang er det LAURBERG ApS og MH HOLDING AF 2005 ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Victor Laurberg Pedersen og Michael Hansen, der er de dominerende ejere. Ries & Pedersen Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom, handel og investering samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Connect44 A/S i Årre er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Connect44 A/S i Årre. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -1,9 millioner til 1,3 millioner kroner før skat. Medarbejdertallet var på fire i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 798.057 kroner i det foregående regnskabsår til 5,1 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Årre-virksomheden fra -1,5 millioner til -57.575. Virksomheden ledes af direktør Peder Nikolaj Hansen. I første omgang er det IPS INTERNATIONAL ApS og Connect44 AG, der står som ejere. I sidste ende er det Peder Nikolaj Hansen, Leo Kidel og James Francis Rogerson, der er de dominerende ejere. Connect44 A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at tilbyde tjenester indenfor infrastruktur og kommunikationssektoren (mobile og faste netværk). Desuden udfører virksomheden rådgivning og projektledelse indenfor denne sektor generelt og tilbyder støtte til internationale projekterKlik her for at se regnskabet.
Stadig millionminus: Underskuddet er blevet mindre hos Norlax A/SOgså sidste år var der underskud i Outrup-virksomheden Norlax A/S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet formindsket fra -1,9 millioner til -1,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 3,1 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 180 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 169 ansatte - en nedgang på 6,11 procent. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 74,9 millioner kroner i det foregående regnskab til 73,0 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 44,6 millioner til 42,9 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Jesper Arentoft Ahrenkiel. I første omgang er det Acme Smoked Fish of Denmark ApS. og Fumus ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Ole Clemensen, der er den dominerende ejer. Norlax A/S hører hjemme i branchen "Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr, undtagen fiskemel". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive handel og industri samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: Cykelvirksomhed i Årre fik lidt lavere overskudPJ Handel og import ApS, der er en virksomhed i Årre, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 50.865 til 48.799 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 56.219 kroner i det foregående regnskab til 49.913. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Årre-virksomheden fra 79.675 til 117.239. Virksomheden ledes af en direktion, der består af John Sørensen og Per Svingel Mortensen. I første omgang er det CP Mortensen Holding ApS og JS 1933 Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det John Sørensen og Per Svingel Mortensen, der er de dominerende ejere. PJ Handel og import ApS hører hjemme i branchen "Cykel- og knallertforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med import og salg af lette elektriske køretøjer, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Opad igen: Mindre underskud i Ejendomsvirksomhed i OutrupOutrup-virksomheden ABS Dk ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -40.311 til -3901 kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 175.032 kroner til 195.318 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -4568 til -8887 kroner og dermed stadig negativ . Firmaet ledes af direktør Axel Bollhöfer. Virksomhedens reelle ejere er Axel Bollhöfer. I Erhvervsstyrelsens register er ABS Dk ApS anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er drift af udlejningsvirksomhed og anden hermed forbunden aktivitetKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Rekord Vask, Ansager ApS i Ansager går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Rekord Vask, Ansager ApS, der er et firma i Ansager. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 20.311 til -10.670 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 83.982 kroner. Virksomhedens bruttotab er gået i den forkerte retning fra -11.984 kroner til -13.053 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 746.871 til 625.549 kroner . Virksomheden ledes af direktør Kaj Ove Madsen. Virksomhedens reelle ejere er Kaj Ove Madsen. Rekord Vask, Ansager ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er formueadministration og dermed beslægtet aktivitetKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Konsulentvirksomhed i VardeVarde-virksomheden LN-Partner ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -7565 til -3733 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 59.281 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 429.875 kroner i det foregående regnskab til 425.194. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 140.518 til 137.525 kroner . Virksomheden ledes af direktør Per Bagge Sparrevohn. I første omgang er det SPARREVOHN INVEST ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Per Bagge Sparrevohn, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er LN-Partner ApS anbragt i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive rådgivningsvirksomhed indenfor IT-branchen og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Byggevirksomhed i Varde er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet KGS Flise- og Facaderens ApS i Varde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -88.418 til 30.537 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 359.752 kroner til 429.538 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Varde-firmaet fra 27.032 til 50.705. Virksomheden ledes af direktør Kim Aarestrup Godtfredsen. I første omgang er det Kim Aarestrup Godtfredsen, der står som ejer. I sidste ende er det Kim Aarestrup Godtfredsen og Kim Aarestrup Godtfredsen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er KGS Flise- og Facaderens ApS anbragt i branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med overflade og facade rens, handels- og udlejnings virksomhed, samt enhver efter direktionens skøn hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Ølgod-virksomheden Ølgod BrugsforeningOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Ølgod Brugsforening, der er en virksomhed i Ølgod. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,3 millioner til 827.476 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 1,3 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 32 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 30 ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 14,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 13,7 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Sidste år steg formuen i Ølgod-virksomheden fra 15 millioner til 15,6 millioner. Ølgod Brugsforening har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Supermarkeder". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Foreningens formål er at skaffe medlemmerne de bedst mulige varer til de lavest mulige priser samt optage andre opgaver af økonomisk og almennyttig art til gavn for forbrugerneKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Nymindegab fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Nymindegab Snedker- & Tømrerforretning ApS, der er en virksomhed i Nymindegab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 636.560 til 1,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit ti fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 13 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,6 millioner kroner til 6,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nymindegab-virksomheden fra 896.958 til 1,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Tommy Bach Nielsen. I første omgang er det Tommy Bach Nielsen og TBN INVEST ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Tommy Bach Nielsen, der er den dominerende ejer. Nymindegab Snedker- & Tømrerforretning ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive snedker- og tømrervirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens nærmere skønKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Varde tjente flere penge i seneste regnskabsårPM BYG A/S, der er en virksomhed i Varde, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 64.514 til 171.726 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på to i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 1,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,2 millioner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Varde-virksomheden fra 675.272 til 758.698. Virksomheden ledes af direktør Michael Frausing Mortensen. I første omgang er det MICHAEL MORTENSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Frausing Mortensen, der er den dominerende ejer. PM BYG A/S hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive tømrer- og snedkervirksomhed og dermed beslægtet virksomhed Endvidere er selskabets formål handl, investering og finansiering efter bestyrelsens skøn, herunder indgå forretninger på de finansielle markeder samt optage lån til køb af værdipapirer
Tallene går op: Botex, Stof & Deko ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Botex, Stof & Deko ApS, der er en virksomhed i Varde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 381.506 til 411.479 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet fire, året før var det fem. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 2,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,8 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Varde-virksomheden fra 1,1 millioner til 1,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Trine Lindholm Clausen. Virksomhedens reelle ejere er Trine Lindholm Clausen. Botex, Stof & Deko ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med detai og engros og anden efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Connectoall ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Janderup Vestj-virksomheden Connectoall ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 440.692 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 438.026 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Torben Kristensen. I første omgang er det TK HOLDING JANDERUP ApS og KALM Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Torben Kristensen, der er den dominerende ejer. Connectoall ApS hører hjemme i branchen "Anden telekommunikation". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er drifte af internet forbindelse
Nyt regnskab: Washomate ApS i Janderup Vestj får underskudDet seneste år er endt med underskud i Janderup Vestj-virksomheden Washomate ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -33.489 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttotab var på -28.618 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Torben Kristensen. I første omgang er det TK HOLDING JANDERUP ApS og KALM Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Torben Kristensen, der er den dominerende ejer. Washomate ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Renserier, selvbetjeningsvaskerier mv.". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er drift af møntvaskeri
Overskuddet stiger: Holdingselskab i Varde tjente flere penge i seneste regnskabsårSLH 2009 ApS, der er en virksomhed i Varde, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 152.563 til 399.683 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaet er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud. Sidste år steg formuen i Varde-virksomheden fra 434.803 til 778.778. Selskabet ledes af direktør Steen Liestmann. Virksomhedens reelle ejere er Steen Liestmann. SLH 2009 ApS hører hjemme i branchen "Finansielle holdingselskaber". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at besidde aktier og andre værdipapirer i andre selskaberKlik her for at se regnskabet.
Stabilt: Bilhandel i Janderup Vestj hold fast i overskuddetOverskuddet er blevet større i det seneste år i TK AUTOMOBILER ApS, der er en virksomhed i Janderup Vestj. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 271.651 til 290.842 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 276.135 kroner til 292.900 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Janderup Vestj-virksomheden fra 28.424 til 254.792. Virksomheden ledes af direktør Torben Kristensen. I første omgang er det TK HOLDING JANDERUP ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Torben Kristensen, der er den dominerende ejer. TK AUTOMOBILER ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er køb og salg af biler, service indenfor byggebranchen samt dermed beslægtet virksomhed
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Varde tjente flere penge i seneste regnskabSL Administration ApS, der er en virksomhed i Varde, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 144.532 til 444.284 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 76.060 kroner i det foregående regnskabsår til 250.161 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Varde-virksomheden fra 280.912 til 684.189. Firmaet ledes af direktør Steen Liestmann. I første omgang er det SLH 2009 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Steen Liestmann, der er den dominerende ejer. SL Administration ApS hører hjemme i branchen "Kombinerede administrationsserviceydelser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Det er selskabets formål at drive virksomhed, der yder administrativ assistance til virksomheder, institution og lignende samt at yde rådgivning i tilknytning hertil. Endvidere er det selskabets formål at eje og handle med aktier, værdipapirer og ejendomme og hermed forbuden virksomhed - herunder finansielle kontrakterKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Verner Christensen & Søn A/S i ØlgodVerner Christensen & Søn A/S, der er en virksomhed i Ølgod, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,1 millioner til 440.174 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 2,1 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit ni ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 6,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 5,6 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ølgod-virksomheden fra 5,7 millioner til 5,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør John Hoffmann Christensen. I første omgang er det P.J.C. HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det John Hoffmann Christensen, der er den dominerende ejer. Verner Christensen & Søn A/S hører hjemme i branchen "Vejgodstransport". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive vognmandsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Virksomhed i Varde fik større overskud end året førINGNIKA ApS, der er en virksomhed i Varde, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 59.011 til 74.223 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -10.083 kroner til -14.988 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Varde-virksomheden fra 202.381 til 232.230. Firmaet ledes af direktør Niels-Jørgen Kaj Petersen. Virksomhedens reelle ejere er Niels-Jørgen Kaj Petersen. INGNIKA ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel, forlagsvirksomhed og investering samt aktiviteter i tilknytning hertil
Overskuddet stiger: Michaels Automobiler ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Michaels Automobiler ApS, der er en virksomhed i Varde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,6 millioner til 3,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 13 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 15 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 6,9 millioner kroner til 9,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Varde-virksomheden fra 12,1 millioner til 13 millioner. Virksomheden ledes af direktør Michael Østergaard Mathiasen. I første omgang er det MICHAELS AUTOMOBILER HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Østergaard Mathiasen, der er den dominerende ejer. Michaels Automobiler ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med reparation, salg og køb a biler og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Vestgården 2013 A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Vestgården 2013 A/S, der er en virksomhed i Varde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 579.877 til 1,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 728.027 kroner i det foregående regnskabsår til 1,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Varde-virksomheden fra 4,3 millioner til 5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Flemming Schantz. I første omgang er det Schantz Ejendomme A/S og M. Fjord Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Flemming Schantz, der er den dominerende ejer. Vestgården 2013 A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er administration og eje fast ejendom samt anden formueforvaltningKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Michaels Ejendomme ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårMichaels Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Varde, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 85.371 til 955.417 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 308.816 kroner i det foregående regnskabsår til 1,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Varde-virksomheden fra 482.178 til 1,2 millioner. Firmaet ledes af direktør Michael Østergaard Mathiasen. Virksomhedens reelle ejere er Michael Østergaard Mathiasen. Michaels Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive udlejning og investering i fast ejendom samt anden investering, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: D U S Kutter ApS i Varde får underskudDet seneste år er endt med underskud i Varde-virksomheden D U S Kutter ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -7500 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttotab var på -7500 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Sven Ankerstjerne Nielsen. Virksomheden ejes af Danish Unlimited Solutions Holding ApS. D U S Kutter ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden forretningsservice". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er handel og service
Tallene går op: Green Tech Company ApS fik større overskud end året førGreen Tech Company ApS, der er en virksomhed i Varde, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 166.038 til 274.481 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 447.496 kroner til 467.238 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Varde-virksomheden fra 503.927 til 718.057. Firmaet ledes af direktør Jens Søndergård Mågård. Virksomhedens reelle ejere er Jens Søndergård Mågård. Green Tech Company ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed og rådgivningsvirksomhed samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i AnsagerSelskabet af 27. juni 1997 ApS, der er en virksomhed i Ansager, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 9,9 millioner til 62.432 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 9,9 millioner kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 15,7 millioner i det foregående regnskabsår til 47.074 - et fald på -100 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 61.211 kroner efter skat, faldt formuen i Selskabet af 27. juni 1997 ApS fra 6,3 millioner til 5,8 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Bo Ingenuus Jørgensen, Peter Fog, Jesper Møller Nielsen og Jon Vedding Nielsen. Virksomheden ejes af Bo Ingenuus Jørgensen, Peter Fog, Jesper Møller Nielsen og Jon Vedding Nielsen. Selskabet af 27. juni 1997 ApS hører hjemme i branchen "Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive rådgivning, handel og investering samt dermed beslægtet virksomhed
Tallene går op: Virksomhed i Tinghøj fik større overskud end året førORTEN PLANTAGE ApS, der er en virksomhed i Tinghøj, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 159.107 til 234.465 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 244.931 kroner til 303.800 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Sidste år steg formuen i Tinghøj-virksomheden fra 19,6 millioner til 19,8 millioner. Firmaet ledes af direktør Kjeld Kargo Christensen. ORTEN PLANTAGE ApS hører hjemme i branchen "Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at besidde, udnytte og bevare ORTEN plantage. Selskabet fortsætter fra 1. januar 1975 det af Aktieselskabet ORTEN PLANTAGE hidtil udførte virke
Nyt regnskab: Online Vækst ApS i Næsbjerg får underskudDet seneste år er endt med underskud i Næsbjerg-virksomheden Online Vækst ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -6190 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 25.687 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Mads Ellekær. Virksomhedens reelle ejere er Mads Ellekær. Online Vækst ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden reklamevirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed som udfører salgs- og markedsføringsopgaver for andre virksomheder ved anvendelse af fysiske samt elektroniske medier og internet samt andre opgaver, der efter direktionens skøn er forbundet hermed
Tallene går op: Virksomhed i Ølgod fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Tømrer & Bygningssnedker Jørn Gravesen ApS, der er en virksomhed i Ølgod. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 627.836 til 924.526 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit syv ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,0 millioner kroner til 4,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ølgod-virksomheden fra 1,2 millioner til 1,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jørn Gravesen. I første omgang er det JØRN GRAVESEN HOLDING ØLGOD ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jørn Gravesen, der er den dominerende ejer. Tømrer & Bygningssnedker Jørn Gravesen ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drove tømrermestervirksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Årre-virksomhed fik også milliongevinst i seneste regnskabTSK Invest ApS, der er en virksomhed i Årre, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 1,5 millioner til 1,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 609.161 kroner året før til -22.447 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Årre-firmaet fra 4,8 millioner til 6,2 millioner. Firmaet ledes af direktør Tommy Svejgaard Knudsen. Virksomhedens reelle ejere er Tommy Svejgaard Knudsen. I Erhvervsstyrelsens register er TSK Invest ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at være investeringsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Green Labco ApSVarde-virksomheden Green Labco ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -176 til -2727 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttotab blev noteret til -2500 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 26.006 til 23.279 kroner . Virksomheden ledes af direktør Lars Bastner Sandrini. I første omgang er det DEEP BLUE OCEAN ApS og Hua Jin, der står som ejere. I sidste ende er det Lars Bastner Sandrini og Hua Jin, der er de dominerende ejere. Green Labco ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel med udstyr til klinikker og hospitaler og dertil hørende virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i VardeOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i MedicTinedic ApS, der er en virksomhed i Varde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 2,7 millioner til 1,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit ti fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 12 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 7,9 millioner kroner i det foregående regnskab til 6,7 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Varde-virksomheden fra 6,8 millioner til 7,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Lars Bastner Sandrini. I første omgang er det DEEP BLUE OCEAN ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Bastner Sandrini, der er den dominerende ejer. MedicTinedic ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med læge- og hospitalsartikler". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive handel med udstyr til klinikker og hospitaler, akupunkturnåle, skønhedsprodukter og dertil hørende virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Fåborg fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i SATNORDIC ApS, der er en virksomhed i Fåborg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 5,8 millioner til 8,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 11,9 millioner kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet seks, året før var det syv. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 9,1 millioner kroner til 11,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Fåborg-virksomheden fra 6,9 millioner til 11,3 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Steen Aksel Thomsen og Susanne Brunsgaard Thomsen. I første omgang er det SAT HOLDING ÅRRE ApS, SAT 2 HOLDING ÅRRE ApS og SAT 3 HOLDING ÅRRE ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Steen Aksel Thomsen, Susanne Brunsgaard Thomsen, Elisa Brunsgaard Thomsen og Katrine Brunsgaard Thomsen, der er de dominerende ejere. SATNORDIC ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af andet elektrisk udstyr". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive produktion og salg af lysskilte og dermed beslægtet virksomhed. Endvidere er selskabets formål at eje anparter og aktier i danske selskaber, handel, investering og finansiering efter direktionens skøn, herunder indgå forretninger på de finansielle markeder samt optage lån til køb af væridpapirerKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Agerbæk-virksomheden Min Købmand Agerbæk ApSMin Købmand Agerbæk ApS, der er en virksomhed i Agerbæk, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 1,3 millioner til 1,2 millioner kroner før skat. Forrige år var der i gennemsnit syv fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til ni ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 4,3 millioner kroner til 5,0 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 910.733 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Min Købmand Agerbæk ApS fra 2,2 millioner til 2,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Brian Hald Bjerregaard. I første omgang er det Brian Bjerregaard Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Brian Hald Bjerregaard, der er den dominerende ejer. Min Købmand Agerbæk ApS hører hjemme i branchen "Supermarkeder". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Nørre Nebel fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Brugsforeningen for Nørre Nebel og Omegn a.m.b.a., der er en virksomhed i Nørre Nebel. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,8 millioner til 3,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 63 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 29,9 millioner kroner til 31,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Nørre Nebel-virksomheden fra 49,2 millioner til 51,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Allan Knudsen. Brugsforeningen for Nørre Nebel og Omegn a.m.b.a. har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Supermarkeder". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Foreningens formål er at skaffe medlemmerne de bedst mulige varer til de lavest mulige priser samt optage andre opgaver af økonomisk og almennyttig art til gavn for forbrugerne. Til opnåelse af dette formål skal foreningen være medlem af Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger og så vidt muligt indkøbe sine varer gennem Coop Danmark A/S. Foreningen kan efter bestyrelsens beslutning være medlem af andre foreninger, selskaber eller institutioner, som er af bestydning for foreningens virksomhed og kan tegne kapital i disseKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Teslak Transport ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Teslak Transport ApS, der er en virksomhed i Ølgod. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 3,1 millioner til 3,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 41 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 52 ansatte - en fremgang på 26,83 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 34,0 millioner kroner til 41,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ølgod-virksomheden fra 4 millioner til 5,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Thomas Johan Teslak. I første omgang er det THOMAS TESLAK HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Thomas Johan Teslak, der er den dominerende ejer. Teslak Transport ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Vejgodstransport". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive transport- og speditionsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Den Lille Ravbutik ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårDen Lille Ravbutik ApS , der er en virksomhed i Blåvand, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 176.899 til 565.912 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet fem, året før var det seks. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,2 millioner kroner til 3,0 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Blåvand-virksomheden fra 804.800 til 1,2 millioner. Firmaet ledes af direktør Tomas Urbutis. Virksomhedens reelle ejere er Tomas Urbutis, Ramune Urbutiene, Jandra Urbutiene og Vidmantas Urbutis. Den Lille Ravbutik ApS hører hjemme i branchen "Forhandlere af gaveartikler og brugskunst". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er detail- og engrossalg samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i ØlgodJFK Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Ølgod, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 453.000 til 11.228 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 453.000 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 684.000 kroner i det foregående regnskabsår til 1,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ølgod-virksomheden fra 545.000 til 554.145. Virksomheden ledes af direktør Thomas Johan Teslak. I første omgang er det THOMAS TESLAK HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Thomas Johan Teslak, der er den dominerende ejer. JFK Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Parkering og vejhjælp mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er investeringsvirksomhed, herunder investering i fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Bækhede Plantage ApS fik større overskud end året førBækhede Plantage ApS, der er en virksomhed i Årre, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 89.352 til 120.962 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 92.175 kroner til 125.807 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Årre-virksomheden fra 5,8 millioner til 5,9 millioner. Firmaet ledes af direktør Peder Jepsen. Bækhede Plantage ApS hører hjemme i branchen "Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at besidde, udnytte og bevare Bækhede PlantageKlik her for at se regnskabet.
Vending: Truckervask ApS i Ølgod er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Truckervask ApS i Ølgod. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -9000 til 71.962 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -4000 kroner året før til 85.169 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ølgod-firmaet fra 19.000 til 75.238. Virksomheden ledes af direktør Thomas Johan Teslak. I første omgang er det THOMAS TESLAK HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Thomas Johan Teslak, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Truckervask ApS anbragt i branchen "Autoreparationsværksteder mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er vask af lastbiler og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Lydum Plantage ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårLydum Plantage ApS, der er en virksomhed i Oksbøl, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2711 til 85.515 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 6866 kroner i det foregående regnskabsår til 88.779 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Oksbøl-virksomheden fra 4,7 millioner til 4,8 millioner. Firmaet ledes af direktør Ejvind Jager Andersen. Virksomheden ejes af Sten Ove Vandborg og Christen Peter Vestermark. Lydum Plantage ApS hører hjemme i branchen "Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at besidde, udnytte og bevare LYDUM plantage . Selskabet fortsætter fra 1. januar 1975 det af Aktieselskabet LYDUM plantage hidtil udførte virkeKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Virksomhed i Ansager fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i MK TRADE ApS, der er en virksomhed i Ansager. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 624.422 til 797.841 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet fire, året før var det fem. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 2,9 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,6 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ansager-virksomheden fra 3,3 millioner til 3,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Kim Lykke Jensen. I første omgang er det MK EJENDOMME TOFTERUP ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kim Lykke Jensen, der er den dominerende ejer. MK TRADE ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med beklædning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed med salg af forbrugsgoder samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i AnsagerMK Ejendomme Tofterup ApS, der er en virksomhed i Ansager, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 563.444 til 171.585 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Firmaets bruttotab er forbedret fra -8330 kroner til -682 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ansager-virksomheden fra 3,6 millioner til 3,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Kim Lykke Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Kim Lykke Jensen. MK Ejendomme Tofterup ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom, ejendomsadministration, investering i og besiddelse af værdipapirer og kapitalandele samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Vardes virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Varde For abonnenter

Se video: Lokal fugleentusiast får standset massakre på den sjældne natravn

Ikke ren, men rørt: Rolf Sørensen om doping, tårer og dansk Tour-start

Annonce
Annonce
Annonce
Haderslev

Tidligere borgmester underskrev 75 sider kontrakt, han ikke forstod: Nu glæder han sig til at se tour-feltet suse forbi på brostenene

Sydjylland For abonnenter

Axel har givet 42 år af sit liv til politiet og udskudt sin pension: Når rytterne kommer i mål i Sønderborg, er det slut

Esbjerg

For tre år siden stod familie frem med grim mobbesag: I dag har de mistet troen på den esbjergensiske folkeskole og flytter familien til Sjælland

Erhverv

Fiskefoder-gigant med rekordomsætning trods corona-år: Nu nærmer egenkapitalen sig 300 millioner kroner

Stigende boligpriser i starten af året varer ikke ved, siger cheføkonom: Nogle vil opleve, at de ikke kan låne så meget, som de troede

Kolding For abonnenter

Martin har boet halvanden måned i sin nyopførte lejebolig, og nu er der fundet fugt i væggene: - Det skriger til himlen

Erhverv For abonnenter

Ulovlige Kinderæg blev et dyrt bekendtskab for kioskejer: Koster 1050 kroner i bøde - per æg

Forvaltningsekspert om embedsværkets rolle i minksagen: - Det bliver et historisk blodbad

Erhvervsredaktøren: Hvad vil du savne, hvis SAS går konkurs?

Varde

Desperat mangel på arbejdskraft: Nyt bageri må opgive at åbne i Vejers i år - det kan blive nødvendigt at bygge personalehoteller ved stranden

Verdensstjerne havde dårlige ben, indtil han mødte den danske julemand: - Jeg kan hurtigt lave 500 selfies på en dag

Esbjerg

Gigantisk pariserhjul bliver Tall Ships vartegn: Kom til tops og se ned på de store sejlskibe på havnen

Erhverv For abonnenter

Har åbnet fem forretninger på fire år: Nu er nummer seks på vej

Aabenraa

Få det store overblik over dagen: Her kan du parkere gratis, få en kold fadøl og underholde børnene, mens I venter på Tour de France

Annonce