Annonce
Varde For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Varde

Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i Henne Strand fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Ejendomsselskabet Klitvej 3 A/S, der er en virksomhed i Henne Strand. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,6 millioner til 1,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,8 millioner kroner til 1,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Henne Strand-virksomheden fra 12,1 millioner til 13,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Finn Jæger Andersen. Virksomhedens reelle ejere er Finn Jæger Andersen. Ejendomsselskabet Klitvej 3 A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive udlejning og investering i fast ejendom samt anden investering efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Lauri Kristiansen ApS i StrellevOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Lauri Kristiansen ApS, der er et firma i Strellev. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 74.387 til 12.686 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 74.387 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 505.988 kroner til 556.016 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Strellev-virksomheden fra 133.175 til 143.078. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Eske Kristiansen og Lauri Kristiansen. I første omgang er det Eske Kristiansen og Lauri Kristiansen, der står som ejere. I sidste ende er det Lauri Kristiansen, der er den dominerende ejer. Lauri Kristiansen ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive entreprenør- og smedevirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Oksbøl fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i KonceptHotel & Danhostel Blåvandshuk A/S , der er en virksomhed i Oksbøl. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 521.079 til 1,5 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit seks ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,6 millioner kroner til 3,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Oksbøl-virksomheden fra 1,5 millioner til 2,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Vicky Nielsen. I første omgang er det VM Invest 6710 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Vicky Nielsen og Mark Gejl, der er de dominerende ejere. KonceptHotel & Danhostel Blåvandshuk A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Hoteller". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive overnatningsvirksomhed, kursus- og konferencevirksomhed, at facilitere kursusvirksomhed, at drive kantine, catering, lokaleudlejning samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i Ho går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Ho-virksomheden MARIAS SENIORSERVICE ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 41.813 til -30.280 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 109.411 i det foregående regnskabsår til 48.307 - et fald på -56 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 214.883 til 191.177 kroner . Virksomheden ledes af direktør Henrik Dinnsen. I første omgang er det H DINNSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Henrik Dinnsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er MARIAS SENIORSERVICE ApS anbragt i branchen "Indretningsarkitekter og rumdesign". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive servicevirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Sønder Kro ApS i Skonager går fra overskud til underskudOverskuddet i Skonager-virksomheden Sønder Kro ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 2477 til -23.732 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit to fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til tre ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 1,1 millioner i det foregående regnskabsår til 491.008 - et fald på -57 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 296.125 til 278.582 kroner . Virksomheden ledes af direktør Tue Kring Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Tue Kring Nielsen. Sønder Kro ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Restauranter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er ar drive virksomhed med drift af restaurationer og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Finansvirksomhed i Varde har skåret underskuddet nedUnderskuddet i Varde-virksomheden KHR Ejendomme ApS er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet kraftigt formindsket fra -730.868 til -414.387 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttotab blev noteret til -3601 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 4,4 millioner til 4,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Elinor Lis Gammelvind. I første omgang er det PALLESHOLM ApS, ELMEBECH ApS, GILBJERG INVEST ApS og LK INVEST ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Elinor Lis Gammelvind, der er den dominerende ejer. KHR Ejendomme ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Investeringsselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at købe og sælge frimærker og drive hermed forbunden virksomhed
Begrænset nedgang: Virksomhed i Årre fik lidt lavere overskudÅrre Smede- & Maskinforretning ApS, der er en virksomhed i Årre, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 229.574 til 223.932 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Antallet af ansatte var i gennemsnit fem i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,3 millioner kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Årre-virksomheden fra 984.603 til 1,2 millioner. Selskabet ledes af en direktion, der består af Finn Hedegård Bruun og Jesper Hedegaard Bruun. Virksomhedens reelle ejere er Finn Hedegård Bruun og Jesper Hedegaard Bruun. Årre Smede- & Maskinforretning ApS hører hjemme i branchen "Ikke-specialiseret engroshandel". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive håndværker- og entreprenørvirksomhed, handel og investering
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Henne Strand tjente flere penge i seneste regnskabHenne Strand Husejerservice Aps, der er en virksomhed i Henne Strand, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 15.062 til 210.730 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 20.534 kroner i det foregående regnskabsår til 212.743 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Henne Strand-virksomheden fra 115.062 til 278.997. Firmaet ledes af direktør Benny Bjarne Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Mads Lade Nielsen. Henne Strand Husejerservice Aps hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at servicere sommerhuseKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Nørre Nebel-virksomheden Træbixen Lydum ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Træbixen Lydum ApS, der er en virksomhed i Nørre Nebel. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 818.891 til 655.004 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -6900 kroner året før til 25.900 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nørre Nebel-virksomheden fra 2,7 millioner til 3,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Ivan Thomsen. Virksomhedens reelle ejere er Ivan Thomsen. Træbixen Lydum ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er køb og salg af træpiller samt anden efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i OutrupOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Outrup Brugsforening A.M.B.A, der er en virksomhed i Outrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 262.289 til 167.433 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 262.289 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit seks ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 3,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,8 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Outrup-virksomheden fra 8,1 millioner til 8,2 millioner. Outrup Brugsforening A.M.B.A hører hjemme i branchen "Købmænd og døgnkiosker". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Brugsforeningens formål er at skaffe sine medlemmer gode varer på de fordelagtigste vilkår samt at optage andre opgaver af økonomisk og almennyttig art, som skønnes at være til forbrugernes gavn. Foreningen skal være medlem af Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger og så vidt muligt indkøbe sine varer gennem denne. Foreningen kan være medlem af andre andelsvirksomheder, der er af betydning for foreningens virksomhed, og kan tegne den nødvendige kapital i disse. Beslutning herom træffes af bestyrelsen. Foreningen kan efter bestyrelsens nærmere beslutning tilslutte sig den ordning, der giver FDB\'s og de tilsluttede brugsforeningers personlige medlemmer adgang til landsdækkende medlemsfordele (herefter kaldet LandsfordelsordningenKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Regnskabsvirksomhed i Varde får underskudDet seneste år er endt med underskud i Varde-virksomheden Warwik Revision & Rådgivning ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -223.347 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 47.025 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Mikael Langager. I første omgang er det WARWIK BRYGHUS ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Mikael Langager, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Warwik Revision & Rådgivning ApS anbragt i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve regnskabsservice og -rådgivning samt aktiviteter i tilknytning hertil
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Øse Brugsforening i NordenskovØse Brugsforening, der er en virksomhed i Nordenskov, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 488.734 til 126.828 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 488.734 kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet seks, året før var det syv. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 3,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,9 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Sidste år steg formuen i Nordenskov-virksomheden fra 4,6 millioner til 4,7 millioner. Øse Brugsforening hører hjemme i branchen "Købmænd og døgnkiosker". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Foreningens formål er at skaffe medlemmerne de bedst mulige varer til lavest mulige priser samt optage andre opgaver af økonomisk og almennyttig art til gavn for forbrugerne. Til opnåelse af dette formål skal foreningen være medlem af Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger og så vidt muligt indkøbe sine varer gennem COOP. Danmark A/S. Foreningen kan efter bestyrelsens beslutning være medlem af andre foreninger, selskaber samt institutioner, som er af betydning for foreningens virksomhed, og kan tegne kapital i disseKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i VardeOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i WARWIK BRYGHUS ApS, der er en virksomhed i Varde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 154.112 til 125.772 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på tre i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 811.691 kroner til 844.560 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i WARWIK BRYGHUS ApS var ligesom året før på 1,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Mikael Langager. I første omgang er det Mikael Langager, Michael Aagaard Mikkelsen Bertignol og GN - 2014 ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Mikael Langager, der er den dominerende ejer. WARWIK BRYGHUS ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af øl". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at producere og sælge øl
Tallene går op: Brec Ejendom ApS fik større overskud end året førBrec Ejendom ApS, der er en virksomhed i Vejers Strand, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 30.772 til 84.903 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 39.245 kroner i det foregående regnskabsår til 109.601 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Sidste år steg formuen i Vejers Strand-virksomheden fra 218.069 til 300.494. Firmaet ledes af direktør Erling Lund Juhl. Virksomhedens reelle ejere er Erling Lund Juhl. Brec Ejendom ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive vejgodstransport og dermed beslægtet virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Horne ryger fra overskud til underskudOverskuddet i MKJ Service ApS, der er et firma i Horne, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 10.749 til -95.892 kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 91.120 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 940.948 kroner i det foregående regnskab til 826.511. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 78.673 til -17.219 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Martin Kohls Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Martin Kohls Jensen. I Erhvervsstyrelsens register er MKJ Service ApS anbragt i branchen "Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel og serviceKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Horne tjente flere penge i seneste regnskabLMR Teknik ApS, der er en virksomhed i Horne, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 13.893 til 101.250 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 18.125 kroner i det foregående regnskabsår til 113.747 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Horne-virksomheden fra 125.783 til 204.109. Firmaet ledes af direktør Martin Kohls Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Martin Kohls Jensen. LMR Teknik ApS hører hjemme i branchen "Engros- og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at købe og eje anlægsaktiverKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Varde tjente flere penge i seneste regnskabETB ApS, der er en virksomhed i Varde, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 9830 til 148.642 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -8205 kroner til -9000 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen i ETB ApS var ligesom året før på 2,5 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Edvard Thomsen Bruun. Virksomhedens reelle ejere er Edvard Thomsen Bruun. ETB ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at foretage investering af enhver art samt al hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Finansvirksomhed i Varde fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Investeringsselskabet af 18/5 1968 ApS, der er en virksomhed i Varde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 4,8 millioner til 10,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 15,6 millioner kroner. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 936.473 kroner i det foregående regnskabsår til 6,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Varde-virksomheden fra 112,6 millioner til 121,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Søren Kjær Larsen. I første omgang er det SKL Holding, Varde ApS, JKR Holding og Varde ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Søren Kjær Larsen og Janne Kjær Rohmann, der er de dominerende ejere. Investeringsselskabet af 18/5 1968 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Investeringsselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel, industri og investerings- og servicevirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i ØlgodOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i ST Logistik Ølgod ApS, der er en virksomhed i Ølgod. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 136.005 til 118.375 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 759.321 kroner i det foregående regnskabsår til 1,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ølgod-virksomheden fra 191.149 til 281.334. Virksomheden ledes af direktør Johnny Strandbygaard Hansen. I første omgang er det TOMMY S. HANSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Johnny Strandbygaard Hansen, der er den dominerende ejer. ST Logistik Ølgod ApS hører hjemme i branchen "Vejgodstransport". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med vognmandsforretning og logistik, samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Note9 ApS fik større overskud end året førNote9 ApS, der er en virksomhed i Varde, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 39.312 til 112.478 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -3455 kroner til -444 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Varde-virksomheden fra 652.062 til 703.240. Firmaet ledes af direktør Hanne Schmidt Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Hanne Schmidt Nielsen. Note9 ApS hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning og anden investeringsvirksomhed
Overskuddet stiger: Finansvirksomhed i Alslev fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i JMT HANDELSSELSKAB ApS, der er en virksomhed i Alslev. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,3 millioner til 1,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttotab er forbedret fra -42.711 kroner til -36.940 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 1,1 millioner kroner efter skat, faldt formuen i JMT HANDELSSELSKAB ApS fra 15,7 millioner til 14,7 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Jørgen Michael Thorup. Virksomhedens reelle ejere er Jørgen Michael Thorup. JMT HANDELSSELSKAB ApS hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel - produktion og investering samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed efter direktionens skøn
Nedgang: Underskuddet hænger fast i virksomhed i VardeVarde-virksomheden PHgolf.dk ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -4069 til -15.557 kroner før skat. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -3901 kroner året før til 24.722 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Egenkapitalen faldt fra 38.549 til 22.580 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Mathias Vadgård Hindsig og Jonas Jul Paibjerg. I første omgang er det Mathias Vadgård Hindsig, Jonas Jul Paibjerg og Varde 2016 Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Mathias Vadgård Hindsig og Jonas Jul Paibjerg, der er de dominerende ejere. PHgolf.dk ApS hører hjemme i branchen "Forhandlere af sports- og campingudstyr". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at sælge golfhandsker gennem en online webshop og hermed forbundet virksomhed
Nyt regnskab: City Caps ApS i Varde får underskudDet seneste år er endt med underskud i Varde-virksomheden City Caps ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -199.113 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttotab var på -33.792 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Jeyavathanan Jeyakulasingam. I første omgang er det WHSV ApS og Jeyan Jey Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jeyavathanan Jeyakulasingam, der er den dominerende ejer. City Caps ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive handel herunder import og eksport samt anden virksomhed i forbindelse hermed efter ledelsens skøn
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Firmaet Lars Wigant ApS i BillumFirmaet Lars Wigant ApS, der er en virksomhed i Billum, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 328.309 til 66.843 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021. Året før var der i gennemsnit én ansatte, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 14.918 kroner året før til -67.476 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 66.843 kroner efter skat, faldt formuen i Firmaet Lars Wigant ApS fra 615.538 til 439.924 kroner . Virksomheden ledes af direktør Lars Wigant. Virksomhedens reelle ejere er Lars Wigant. Firmaet Lars Wigant ApS hører hjemme i branchen "Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at investerer i andre virksomheder samt at udføre opfindervirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Varde fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i S.P. Tømrer og Snedker ApS, der er en virksomhed i Varde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,6 millioner til 2,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet fire, året før var det fem. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,6 millioner kroner til 4,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Varde-virksomheden fra 2,3 millioner til 2,6 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Stefan Julius Tindhof Honoré og Peter Kjær Olesen. I første omgang er det P.K.O. HOLDING ApS og S.H.HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Stefan Julius Tindhof Honoré og Peter Kjær Olesen, der er de dominerende ejere. S.P. Tømrer og Snedker ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udføre tømrer- og snedkerarbejde samt hermed relateret virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Henne Maskinstation ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Henne Maskinstation ApS, der er en virksomhed i Hennebjerg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 338.808 til 455.060 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit to fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fire ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,4 millioner kroner til 4,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hennebjerg-virksomheden fra 1,3 millioner til 1,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Martin Skoven Vestergaard. Virksomhedens reelle ejere er Martin Skoven Vestergaard. Henne Maskinstation ApS hører hjemme i branchen "Serviceydelser i forbindelse med planteavl". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er investering i kapitalandele og anden investeringsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Nørregade 11, Vejen A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Nørregade 11, Vejen A/S, der er en virksomhed i Varde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 661.284 til 26,6 millioner kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 1,1 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 28,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Varde-virksomheden fra 5,8 millioner til 26,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Joachim Hovgaard. I første omgang er det Schantz Ejendomme A/S og Møbjerg Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Flemming Schantz og Joachim Hovgaard, der er de dominerende ejere. Nørregade 11, Vejen A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at eje og udleje fast ejendom, handel og investering samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Varde fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Sky-Light A/S, der er en virksomhed i Varde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 1,6 millioner til 3,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 17,8 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 111 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 104 ansatte - en nedgang på 6,31 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 76,4 millioner kroner til 84,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Varde-virksomheden fra 44,7 millioner til 44,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Søren Kjær Larsen. I første omgang er det INVESTERINGSSELSKABET AF 18/5 1968 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Søren Kjær Larsen og Janne Kjær Rohmann, der er de dominerende ejere. Sky-Light A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive produktions- og handelsvirksomhed, specielt af og med varer indenfor plastikbranchenKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Ejendomsvirksomhed i Grimstrup er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Ejendomsselskabet Ravnsøvej ApS i Grimstrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -138.951 til 71.073 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 91.158 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 55.990 kroner i det foregående regnskabsår til 207.986 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Grimstrup-firmaet fra 1,6 millioner til 1,7 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Per Højrup og Jan Højrup. I første omgang er det PH HOLDING GRIMSTRUP ApS og JH HOLDING GRIMSTRUP ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Per Højrup og Jan Højrup, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Ejendomsselskabet Ravnsøvej ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er administration af og handel med ejendomme tillige med finansiering i anlægsøjemed og formueforvaltningKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Schantz Ejendomme A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Schantz Ejendomme A/S, der er en virksomhed i Varde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 3,9 millioner til 60,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit tre fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fire ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 7,5 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 42,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Varde-virksomheden fra 14,7 millioner til 87 millioner. Virksomheden ledes af direktør Flemming Schantz. Virksomhedens reelle ejere er Flemming Schantz. Schantz Ejendomme A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at opføre, udvikle og drive fast ejendom med videresalg for øje, at eje og administrere udlejningsejendomme samt handel og industriKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Blåvand-virksomheden Sikringsgruppen Vest ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Sikringsgruppen Vest ApS, der er en virksomhed i Blåvand. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 85.022 til 43.641 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 118.718 kroner. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 91.733 kroner i det foregående regnskab til 59.007 - et fald på -36 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 33.367 kroner efter skat, faldt formuen i Sikringsgruppen Vest ApS fra 195.156 til 158.523 kroner . Firmaet ledes af direktør Egon Nielsen. I første omgang er det EGON NIELSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Egon Nielsen, der er den dominerende ejer. Sikringsgruppen Vest ApS hører hjemme i branchen "Private vagt- og sikkerhedstjenester". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive virksomhed som sikringsfirmaKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Sivas Boligudlejning ApS fik større overskud end året førSivas Boligudlejning ApS, der er en virksomhed i Ansager, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 124.963 til 220.635 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 177.518 kroner i det foregående regnskabsår til 443.412 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ansager-virksomheden fra 131.659 til 285.846. Firmaet ledes af direktør Anusha Sivalingam. I første omgang er det Sivas Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anusha Sivalingam, der er den dominerende ejer. Sivas Boligudlejning ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje boligudlejningsejendomme, samt forhold der er naturligt står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Stabilt: Ejendomsvirksomhed i Varde hold fast i overskuddetOverskuddet er blevet større i det seneste år i Sky-Light Ejendomme A/S, der er en virksomhed i Varde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 3,5 millioner til 3,6 millioner kroner før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 5,8 millioner kroner til 5,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Varde-virksomheden fra 42,3 millioner til 45 millioner. Virksomheden ledes af direktør Søren Kjær Larsen. I første omgang er det INVESTERINGSSELSKABET AF 18/5 1968 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Søren Kjær Larsen og Janne Kjær Rohmann, der er de dominerende ejere. Sky-Light Ejendomme A/S hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er udlejning og udvikling af ejendomme samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Bilværksted i Varde er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet SH Bil og Camping ApS i Varde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -88.398 til 65.555 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 429.390 kroner til 472.067 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Varde-firmaet fra 292.373 til 357.928. Virksomheden ledes af direktør Søren Holm Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Søren Holm Hansen. I Erhvervsstyrelsens register er SH Bil og Camping ApS anbragt i branchen "Autoreparationsværksteder mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive autoforretning og eje aktier og anparter i danske selskaber samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens nærmere skønKlik her for at se regnskabet.
Stadig millionminus: Mindre underskud i virksomhed i Tistrup
Underskuddet i Tistrup-virksomheden epsotech Denmark A/S er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -7,8 millioner til -6,9 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 4,2 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit 47 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 50 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 3,5 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 7,6 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Egenkapitalen faldt fra 7,6 millioner til 662.000 kroner . Firmaet ledes af direktør Jørn Peder Carstensen Haahr. Virksomheden ejes af epsotech Holding GmbH. epsotech Denmark A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive produktion, handel og industri og anden dermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Pipecleaning ApS i Varde går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Pipecleaning ApS, der er et firma i Varde. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 114.669 til -42.213 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til to ansatte i det seneste regnskabsår. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 732.316 kroner til 834.454 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 486.345 til 45.087 kroner . Virksomheden ledes af direktør Ulf Schack. I første omgang er det ABOUS ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ulf Schack, der er den dominerende ejer. Pipecleaning ApS hører hjemme i branchen "Anlæg af ledningsnet til væsker". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Jes Sørensen ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårJes Sørensen ApS, der er en virksomhed i Nørre Nebel, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 47.107 til 258.443 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 818.618 kroner til 1,1 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nørre Nebel-virksomheden fra 169.317 til 371.974. Firmaet ledes af direktør Jes Hedebo Sørensen. I første omgang er det JES SØRENSEN LUNDE HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jes Hedebo Sørensen, der er den dominerende ejer. Jes Sørensen ApS hører hjemme i branchen "Anlæg af ledningsnet til væsker". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed, kloakeringsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Kvong-virksomheden Nørregaard Kvong ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Nørregaard Kvong ApS, der er en virksomhed i Kvong. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 310.772 til 241.224 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 925.604 kroner i det foregående regnskab til 917.607. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kvong-virksomheden fra 1,1 millioner til 1,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jette Beier. I første omgang er det ROSENDAHL HOLDING ÅDUM ApS, JA KVONG INVEST ApS og HHP HOLDING KVONG ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Erik Pontoppidan, Helle Holm Jensen og Jette Beier, der er de dominerende ejere. Nørregaard Kvong ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Blandet drift". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive landbrug, samt forhold der naturligt står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i VardeOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Ejendomsselskabet BERL 1965 ApS, der er en virksomhed i Varde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 24.439 til 21.407 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 32.162 kroner i det foregående regnskab til 30.011. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Varde-virksomheden fra 105.618 til 122.229. Virksomheden ledes af direktør Bjarne Elbæk Riber Langgaard. Virksomhedens reelle ejere er Bjarne Elbæk Riber Langgaard. Ejendomsselskabet BERL 1965 ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at besidde, drive og udleje fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Brix & Langgaard Byg ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Brix & Langgaard Byg ApS, der er en virksomhed i Billum. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 417.924 til 905.500 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 13 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 6,2 millioner kroner til 7,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Billum-virksomheden fra 1,6 millioner til 2 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Søren Brix og Bjarne Elbæk Riber Langgaard. I første omgang er det Langgaard Holding ApS og Søren Brix Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Søren Brix og Bjarne Elbæk Riber Langgaard, der er de dominerende ejere. Brix & Langgaard Byg ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er bygge- og entreprenørvirksomhed og anden hermed beslægtet aktivitetKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Tistrup Brugsforening fik millionoverskudTistrup Brugsforening, der er en virksomhed i Tistrup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 16.201 til 1,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet otte, året før var det ni. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 4,8 millioner kroner til 5,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Sidste år steg formuen i Tistrup-virksomheden fra 8,3 millioner til 9 millioner. Tistrup Brugsforening har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Supermarkeder". Virksomhedens formål er skrevet således: Foreningens formål er at skaffe medlemmerne de bedst mulige varer til de lavest mulige priser samt optage andre opgaver af økonomisk og almennyttig art til gavn for forbrugerneKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Ejendomsvirksomhed i Varde går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Varde-virksomheden UDLEJNINGSEJENDOMMEN MØBELVEJ 17 ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 316.372 til -16.069 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 316.372 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 148.614 kroner året før til -5377 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,3 millioner til 251.073 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jannie Jørgensen. I første omgang er det MICHAEL KROGH HOLDING og VARDE ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jannie Jørgensen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er UDLEJNINGSEJENDOMMEN MØBELVEJ 17 ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive erhvervsmæssig udlejning af fast ejendom og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i ejendomsvirksomhed i VardeVarde-virksomheden MKJ VARDE ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -9900 til -62.047 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 51.275 kroner året før til -3197 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 875.307 til 817.260 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jannie Jørgensen. I første omgang er det MICHAEL KROGH HOLDING og VARDE ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jannie Jørgensen, der er den dominerende ejer. MKJ VARDE ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er produktion og reparation af rustfrie materialer og hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Jysketrapper ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårJysketrapper ApS, der er en virksomhed i Ølgod, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 24.062 til 625.767 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 254.312 kroner i det foregående regnskabsår til 898.766 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ølgod-virksomheden fra 948.798 til 1,4 millioner. Firmaet ledes af direktør John Wallentin Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er John Wallentin Nielsen. Jysketrapper ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed, inden for handel, investering, herunder: Aktier, obligationer, pantebreve, options, futures, valuta, renteinstrumenter og fast ejendom og al anden virksomhed, som efter ledelsens skøn henhører herunderKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Reactiv Danmark ApSVarde-virksomheden Reactiv Danmark ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -161.643 til -17.689 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -106.905 kroner året før til 36.305 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -928.901 til -946.591 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Margret Stromberg. Virksomhedens reelle ejere er Margret Stromberg. Reactiv Danmark ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er kvalificering, formidling og rådgivning inden for enhver form for personaleservice, herunder enhver form for personalerådgivning inden for det private og offentlige sundhedsvæsen. Herudover er selskabets formål at opkøbe og udleje fast ejendom og drive agenturvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i SkovlundIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i GP service ApS, der er et firma i Skovlund. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 96.161 til 42.042 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 96.168 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 119.585 kroner til 138.273 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Sidste år steg formuen i Skovlund-virksomheden fra 150.046 til 182.846. Firmaet ledes af direktør Geeske Petra van Gorkum. Virksomhedens reelle ejere er Geeske Petra van Gorkum. GP service ApS hører hjemme i branchen "Serviceydelser i forbindelse med planteavl". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er vikar- og landbrugservice og hermed forbundet virksomhed
Overskuddet stiger: Agerbæk Maskinstation A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Agerbæk Maskinstation A/S, der er en virksomhed i Agerbæk. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 2,4 millioner til 5,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit ti fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 13 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 13,1 millioner kroner til 16,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Agerbæk-virksomheden fra 19 millioner til 21,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Søren Hougaard. I første omgang er det S. Hougaard Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Søren Hougaard, der er den dominerende ejer. Agerbæk Maskinstation A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Serviceydelser i forbindelse med planteavl". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive maskinstation og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i Varde går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Varde-virksomheden M-MGMT ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 192.503 til -94.019 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 192.503 kroner. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 135.761 kroner året før til -42.793 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 197.834 til 104.145 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jesper Møller Jessen. Virksomhedens reelle ejere er Jesper Møller Jessen. I Erhvervsstyrelsens register er M-MGMT ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive administrations-, udviklings-, finansierings-, ejendoms- og investeringsvirksomhed af en hver art, herunder både direkte og indirekte gennem andre selskaber. Det er endvidere selskabets formål at udøve enhver form for aktivitet, som findes egnet til at fremme ét eller flere af ovennævnte formålKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Eske Kristiansen ApS i Strellev går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Eske Kristiansen ApS, der er et firma i Strellev. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 777.129 til -1314 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 777.129 kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet et, året før var det to. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 1,5 millioner i det foregående regnskabsår til 507.262 - et fald på -66 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 2,7 millioner til 2,6 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Eske Kristiansen. Virksomhedens reelle ejere er Eske Kristiansen. Eske Kristiansen ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive entreprenør- og smedevirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Horne-virksomheden Horne Tømrerforretning ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Horne Tømrerforretning ApS, der er en virksomhed i Horne. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 214.083 til 186.493 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 214.083 kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet to, året før var det tre. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 999.264 kroner i det foregående regnskab til 845.348. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 140.373 kroner efter skat, faldt formuen i Horne Tømrerforretning ApS fra 287.222 til 265.373 kroner . Firmaet ledes af en direktion, der består af Knud Verner Lund Hansen og Morten Brørup Henneberg. I første omgang er det BMH 2005 HOLDING ApS og EKL 2005 HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Knud Verner Lund Hansen og Morten Brørup Henneberg, der er de dominerende ejere. Horne Tømrerforretning ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er drive tømrer-, bygge og ingeniørforretning og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i virksomhed i NymindegabNymindegab-virksomheden HuntingAbroad ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -10.482 til -90.233 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 3933 kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -10.393 kroner til -61.674 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 976 til -50.654 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Kurt Nissen Koch. I første omgang er det Kurt Nissen Koch og FAP Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Kurt Nissen Koch, der er den dominerende ejer. HuntingAbroad ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Kombinerede serviceydelser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med jagt og andre fritids- og friluftsaktiviteter med dertil knyttet virksomhed
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Grimstrup-virksomheden N & C Ejendomsselskab ApSN & C Ejendomsselskab ApS, der er en virksomhed i Grimstrup, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 16.975 til 15.927 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 28.079 kroner i det foregående regnskab til 25.870. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Grimstrup-virksomheden fra 74.360 til 86.788. Virksomheden ledes af direktør Carsten Madsen. Virksomhedens reelle ejere er Carsten Madsen og Nicolai Lodahl Madsen. N & C Ejendomsselskab ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje erhvervsejendomme til udlejning
Nedad: Virksomhed i Nørre Nebel fik igen tabNørre Nebel-virksomheden MKK Nymindegab Invest ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -13.774 til -16.674 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -8662 kroner til -10.475 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 513.808 til 447.134 kroner . Virksomheden ledes af direktør Kaspar Andreas Kristensen. Virksomhedens reelle ejere er Kaspar Andreas Kristensen. MKK Nymindegab Invest ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Boliganvisning, ferieboligudlejning mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er formueforvaltningKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i GrimstrupIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i CM Caravan ApS, der er et firma i Grimstrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 95.342 til 32.972 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 95.342 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 199.325 i det foregående regnskabsår til 41.537 - et fald på -79 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Grimstrup-virksomheden fra 216.204 til 241.851. Firmaet ledes af direktør Carsten Madsen. Virksomhedens reelle ejere er Carsten Madsen og Nicolai Lodahl Madsen. CM Caravan ApS hører hjemme i branchen "Engros- og detailhandel med campingkøretøjer, små trailere mv.". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive handel og reparation af campingvogne, samt andre dermed efter direktionens skøn beslægtede formål
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos restaurantvirksomhed i BlåvandRestaurant Hvidbjerg Strand Italian Food ApS, der er en virksomhed i Blåvand, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 623.079 til 279.380 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 632.758 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit otte ansatte. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 3,6 millioner kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Blåvand-virksomheden fra 827.946 til 932.515. Virksomheden ledes af direktør Lene Ibsen Lauridsen. Virksomhedens reelle ejere er Lene Ibsen Lauridsen. Restaurant Hvidbjerg Strand Italian Food ApS hører hjemme i branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive restaurantKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: Virksomhed i Nørre Nebel fik lidt lavere overskudFru zippe ApS, der er en virksomhed i Nørre Nebel, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 968.731 til 888.361 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,8 millioner kroner til 2,0 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 691.519 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i fru zippe ApS fra 2,8 millioner til 2,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Ina Krusbæk Jützler. I første omgang er det Ina Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ina Krusbæk Jützler, der er den dominerende ejer. fru zippe ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med tekstiler". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er produktion og forhandling samt salg og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos byggevirksomhed i OutrupIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i CNK Byg ApS, der er et firma i Outrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 153.272 til 20.755 kroner før skat. Virksomhedens bruttofortjeneste er øget flere gange fra 3204 kroner i det foregående regnskabsår til 32.421 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Outrup-virksomheden fra 239.552 til 255.740. Firmaet ledes af en direktion, der består af Kjeld Henneberg, Christian Henneberg og Nicolai Henneberg. I første omgang er det Søren Arnth Jessen, N.H Holding Aps, Ch.H. Holding ApS og Kj.H. Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Kjeld Henneberg, Christian Henneberg, Nicolai Henneberg og Søren Arnth Jessen, der er de dominerende ejere. CNK Byg ApS hører hjemme i branchen "Opførelse af bygninger". Selskabets formål er beskrevet sådan: Virksomhedens formål er køb af byggegrunde og fast ejendom til ny byg, renovering og udleje
Tallene går op: Murervirksomhed i Alslev fik større overskud end året førMURERMESTER JEPPE ANDRESEN ApS, der er en virksomhed i Alslev, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 116.938 til 166.115 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 505.799 kroner i det foregående regnskab til 484.432. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Alslev-virksomheden fra 360.708 til 376.758. Virksomheden ledes af direktør Jeppe Østergaard Andresen. Virksomhedens reelle ejere er Jeppe Østergaard Andresen. MURERMESTER JEPPE ANDRESEN ApS hører hjemme i branchen "Murere". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive murer- og byggevirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Varde-virksomheden C. J. Bakkegaard ApSC. J. Bakkegaard ApS, der er en virksomhed i Varde, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 723.442 til 663.570 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 69.878 kroner i det foregående regnskab til 54.785. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Varde-virksomheden fra 9,4 millioner til 9,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Christian Thorkild Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Christian Thorkild Jensen. C. J. Bakkegaard ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Investeringsselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er kapitalanbringelse af selskabets formueKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Ho-virksomheden Wellness Huse ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Wellness Huse ApS, der er en virksomhed i Ho. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 439.597 til 248.710 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 458.650 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,4 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ho-virksomheden fra 937.369 til 1,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Knud Christian Bukh. I første omgang er det BUKH HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Knud Christian Bukh, der er den dominerende ejer. Wellness Huse ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Opførelse af bygninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at købe, sælge samt eje ejendomme m.v. samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Vardes virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Varde For abonnenter

Madanmelder jubler over vellykket middag med ægte klassikere på populært spisested: Her har de virkelig styr på deres håndværk

750 borgere behandlet for reaktioner efter skyderi i Field's

Annonce
Annonce
Annonce
Sydjylland For abonnenter

Tour-karavane i modvind: Derfor blev der ikke smidt kasketter ud til alle tilskuere langs ruten

Erhverv For abonnenter

Direktør går af efter 46 år i virksomheden: 350 ansatte i Kolding skal have ny topchef

Varde

Han har pap i sit DNA: Pap er mere end presset papir – det er det meste af Oles liv

Kolding

Efter brutalt drab på 22-årig kvinde: Sigtet par sat på fri fod

Asylansøgere undgår Danmark: Minister vil gøre Danmark mindre attraktiv end Ungarn

Billund

19-årig kvinde fra Billund Kommune blev ramt af skud i Field's

Erhverv For abonnenter

Emballage-sværvægter tabte millioner i 2021: Højere råvare- og energipriser har kostet os 250 mio. kroner

Kirstine var på vej til koncert - men endte med at sove i en fremmed kvindes lejlighed: - Vi er der for hinanden, når katastrofen rammer

For abonnenter

Svindler overtog pludselig fynsk startup og bestilte 50.000 liter spiritus: Kunne have tvunget ejerne til at lukke virksomheden

Trekantområdet For abonnenter

Elene tog flugten fra sin stalker - nu har han fundet hendes gemmested i Give: 'Hvis han ikke snart bliver stoppet, så tror jeg det ender helt galt en dag'

Vestjysk SAS-styrmand: Strejken kan have fatale konsekvenser for min fremtid som pilot

Esbjerg For abonnenter

Læser beder om klart svar: Hvem tager initiativet, hvis landsbyen skal have lokal fjernvarme?

Esbjerg For abonnenter

Video fra sejlskibs-racet: Farmand er sømand og lods - nu vil to brødre også mærke livet til søs

Esbjerg

Video fra Georg Stage: Jeppe måtte kæmpe med livsvigtigt knob før åbent skib på skoleskibet

Annonce