Annonce
Varde For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Varde

Nedgang på bundlinjen: Trillis Capital Partners A/S i Varde går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Trillis Capital Partners A/S, der er et firma i Varde. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 241.733 til -77.657 kroner før skat. Virksomhedens bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 233.690 kroner året før til -70.374 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 692.515 til 434.858 kroner . Virksomheden ledes af direktør Steffen Abild Jensen. I første omgang er det BØGH JENSEN INVEST ApS,Strandvej 29 Holding ApS,Trillis Capital Partners A/S, der står som ejere. I sidste ende er det Steffen Abild Jensen,Martin Bøgh Jensen, der er de dominerende ejere. Trillis Capital Partners A/S hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive administrations-, udviklings-, finansierings-, ejendoms- og investeringsvirksomhed af en hver art, herunder både direkte og indirekte gennem andre selskaber. Det er endvidere selskabets formål at udøve enhver form for aktivitet, som findes egnet til at fremme ét eller flere af ovennævnte formålKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Max Mathiesen & Søn A/S i VardeMax Mathiesen & Søn A/S, der er en virksomhed i Varde, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,9 millioner til 512.957 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 21 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 6,6 millioner kroner i det foregående regnskab til 5,5 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Varde-virksomheden fra 7,1 millioner til 7,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Michael Lindholm Mathiesen. I første omgang er det H. + M.-HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Lindholm Mathiesen, der er den dominerende ejer. Max Mathiesen & Søn A/S hører hjemme i branchen "Opførelse af bygninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er entreprenørvirksomhed, handel, rådgivning og investeringKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Henne-virksomheden Henne Autolager ApSHenne Autolager ApS, der er en virksomhed i Henne, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,3 millioner til 48.408 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020-01-01/2020-12-31, der endte med et resultat før skat på 1,3 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit ni fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 11 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 3,5 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,8 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Henne Autolager ApS var ligesom året før på 2,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Kim Henriksen. I første omgang er det Kim Henriksen,Randi Henriksen,HENRIKSEN HOLDING AF 2011 ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Karl Henrik Henriksen,Kim Henriksen,Randi Henriksen, der er de dominerende ejere. Henne Autolager ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med affaldsprodukter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel og anden dermed i forbindelse stående virksomhed, herunder autoophug, videresalg af autodele og bilerKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Bjerggaard Agro ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårBjerggaard Agro ApS, der er en virksomhed i Mejls, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 124.600 til 412.626 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021-01-01/2021-12-31, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 380.938 kroner i det foregående regnskabsår til 667.307 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Mejls-virksomheden fra 2,6 millioner til 3 millioner. Firmaet ledes af direktør Jurgita Valiukonyté. Virksomhedens reelle ejere er Jurgita Valiukonyté. Bjerggaard Agro ApS hører hjemme i branchen "Dyrkning af andre etårige afgrøder". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er bortforpagtning, udlejning, investering, egen drift af landbrugsvirksomhed og relaterede aktiviteter og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Nymindegab Kro A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Nymindegab Kro A/S, der er en virksomhed i Nørre Nebel. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,8 millioner til 3,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 22 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 23 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 9,6 millioner kroner til 11,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nørre Nebel-virksomheden fra 12 millioner til 13,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Finn Steffensen. I første omgang er det Nymindegab Kro Holding A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Finn Steffensen,Mike Brinch Stage,Trine Steffensen,Lone Steffensen, der er de dominerende ejere. Nymindegab Kro A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive hotel og restaurationsvirksomhed samt eje ejendomme i tilknytning hertil samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Vending: Vig Investment ApS i Oksbøl er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Vig Investment ApS i Oksbøl. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -15.935 til 52.561 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 58.768 kroner i det foregående regnskabsår til 108.592 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 55.794 kroner efter skat, faldt formuen i Vig Investment ApS fra 982.049 til 837.843 kroner . Virksomheden ledes af direktør Per Amorsen Vig. Virksomhedens reelle ejere er Per Amorsen Vig. Vig Investment ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er handel, udlejning, industri og investeringKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Jefsen ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Jefsen ApS, der er en virksomhed i Grimstrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 4,9 millioner til 6,7 millioner kroner før skat. Medarbejdertallet var på syv i 2021-01-01/2021-12-31, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 9,6 millioner kroner til 11,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Grimstrup-virksomheden fra 15,3 millioner til 20,8 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Lars Jefsen Nielsen og Anders Jefsen Nielsen. I første omgang er det LJN Holding 2020 ApS,AJN Holding 2020 ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Lars Jefsen Nielsen,Anders Jefsen Nielsen, der er de dominerende ejere. Jefsen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Blandet drift". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at udøve virksomhed med landbrugsdrift, samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Mastrup Silkeborg ApS fik millionoverskudMastrup Silkeborg ApS , der er en virksomhed i Henne Strand, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 135.813 til 1,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttotab er forbedret fra -30.231 kroner til -23.847 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Henne Strand-virksomheden fra 3,6 millioner til 4,2 millioner. Firmaet ledes af direktør Bodil Mastrup. Virksomhedens reelle ejere er Bodil Mastrup. Mastrup Silkeborg ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er formueadministrationKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Lars Jensen, Varde ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Varde-virksomheden Lars Jensen, Varde ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020-12-21/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 92.991 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Firmaet er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud. Firmaet ledes af direktør Lars Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Lars Jensen. Lars Jensen, Varde ApS hører hjemme i branchen "Finansielle holdingselskaber". Virksomhedens formål har den selv beskrevet sådan: Selskabets formål er at eje aktier/anparter i andre kapitalselskaber samt virksomhed, der na-turligt står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Vestjysk Pluk Selv ApSFrisvad-virksomheden Vestjysk Pluk Selv ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -37.516 til -15.941 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttotab blev noteret til -9058 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -15.941 kroner efter skat, voksede formuen i Vestjysk Pluk Selv ApS sidste år fra -279.912 til -256.153 og er dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Anita Julius. Virksomhedens reelle ejere er Anita Julius. Vestjysk Pluk Selv ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Dyrkning af andre træfrugter, bær og nødder". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er landbrugs- og gartneridrift og dermed forbundet virksomhed
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Macrodot A/SVarde-virksomheden Macrodot A/S fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -195.121 til -664.175 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Antallet af ansatte var i følge regnskabet seks, året før var det syv. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 3,5 millioner kroner i det foregående regnskab til 3,0 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -872.755 til -1,4 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Sean Jäpelt Holm. I første omgang er det SR HOLDING, ESBJERG ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Sean Jäpelt Holm, der er den dominerende ejer. Macrodot A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Kommunikationsdesign og grafisk design". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive grafisk relateret virksomhed samt dermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Die Hyggelige Dänen A/S i Vejers Strand ryger fra millionoverskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Die Hyggelige Dänen A/S, der er et firma i Vejers Strand. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 1,0 millioner til -846.522 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 11 ansatte. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 9,4 millioner kroner til 10,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 16,1 millioner til 15,4 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Miamaya Jasmine Monike Sommer. I første omgang er det KLITROSEN ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Steen Risbjerg Hansen, der er den dominerende ejer. Die Hyggelige Dänen A/S hører hjemme i branchen "Boliganvisning, ferieboligudlejning mv.". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at foretage udlejning af feriebeboelse i kommission, at drive restaurationsvirksomhed, at opføre og udleje fast ejendom samt drive handels- og produktionsvirksomhed og anden efter bestyrelsens skøn med overstående aktiviteter beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Krygermeier Equifourage ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Ansager-virksomheden Krygermeier Equifourage ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021-08-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 7239 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 9476 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Patrick Krogh Krygermeier. I første omgang er det P. Krygermeier Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Patrick Krogh Krygermeier, der er den dominerende ejer. Krygermeier Equifourage ApS hører hjemme i branchen "Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er landbrugsdrift, salg af foder samt hermed forbunden virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Big World ApS i Varde gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Big World ApS i Varde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -296.000 til 252.490 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Forrige år var der i gennemsnit seks fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til otte ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,2 millioner kroner til 3,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Varde-firmaet fra 673.000 til 870.135. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Lin Feng og Gongyao Yan. I første omgang er det BIG WORLD HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lin Feng, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Big World ApS anbragt i branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive restauration samt handel og industriKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Varde Bio ApS i Varde gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Varde Bio ApS i Varde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -103.584 til 68.410 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,3 millioner kroner til 1,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Varde Bio ApS var ligesom året før på 3,7 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Kim Krogh Pedersen. Virksomhedens reelle ejere er Kim Krogh Pedersen. I Erhvervsstyrelsens register er Varde Bio ApS anbragt i branchen "Biografer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er drift af biograf og anden hermed forbunden aktivitetKlik her for at se regnskabet.
Vending: Big World Grindsted ApS i Varde er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Big World Grindsted ApS i Varde. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -102.000 til 408.943 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,4 millioner kroner til 1,9 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Varde-firmaet fra 545.000 til 863.533. Virksomheden ledes af direktør Lin Feng. I første omgang er det BIG WORLD HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lin Feng, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Big World Grindsted ApS anbragt i branchen "Restauranter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive restauration samt handel og industriKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Næsbjerg Brugsforening fik større overskud end året førNæsbjerg Brugsforening, der er en virksomhed i Næsbjerg, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 133.040 til 172.804 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,8 millioner kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Næsbjerg-virksomheden fra 4 millioner til 4,1 millioner. Næsbjerg Brugsforening hører hjemme i branchen "Købmænd og døgnkiosker". Virksomhedens formål har den selv beskrevet sådan: Foreningens formål er at skaffe medlemmerne de bedst mulige varer til de lavest mulige priser samt optage andre opgaver af økonomisk og almennyttig art til gavn for forbrugerne. Til opnåelse af dette formål skal foreningen være medlem af Fællesforeningen for Danmarks brugsforeninger og så vidt muligt indkøbe sine varer gennem COOP Danmark A/S. Foreningen kan efter bestyrelsens beslutning være medlem af andre foreninger, selskaber samt institutioner, som er af betydning for foreningens virksomhed, og kan tegne kapital i disseKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Nivolo ApS fik større overskud end året førNivolo ApS, der er en virksomhed i Alslev, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 83.423 til 99.231 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 253.067 kroner til 271.163 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Alslev-virksomheden fra -711.160 til -611.929. Firmaet ledes af direktør Hilmer Nissen. Virksomhedens reelle ejere er Hilmer Nissen. Nivolo ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive udlejning af fast ejendom og handel og anden dermed i forbindelse stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Vest Promote ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Vest Promote ApS, der er en virksomhed i Varde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 2,7 millioner til 7,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -34.377 kroner til -23.343 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Varde-virksomheden fra 12,2 millioner til 18,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Anders Christian Herrgård Jepsen. Virksomhedens reelle ejere er Inger Marianne Jepsen. Vest Promote ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Investeringsselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel, administration og investering af enhver artKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Millionoverskud hos Campingcrew ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Nymindegab-virksomheden Campingcrew ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 1,7 millioner kroner. Det er firmaets første regnskab. Medarbejdertallet var på fire i 2021-01-01/2021-12-31, når man regner om til fuldtidsansatte. Årets bruttofortjeneste var på 5,2 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Helle Møller Mikkelsen, Jari Christensen og Anne Møller Mikkelsen Skovbølling. I første omgang er det Campingcrew Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Helle Møller Mikkelsen,Jari Christensen,Anne Møller Mikkelsen Skovbølling, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Campingcrew ApS anbragt i branchen "Campingpladser". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er drift af campingpladser og ferieoplevelser samt dermed beslægtede formålKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Zeido Kitchen ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Ansager-virksomheden Zeido Kitchen ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021-03-18/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 57.457 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021-03-18/2021-12-31, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 58.680 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Lukas Jensen Muntprat. I første omgang er det Zeido Universe ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lukas Jensen Muntprat, der er den dominerende ejer. Zeido Kitchen ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med salg af køkkenudstyrKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Nielsen Viborg Group ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Nielsen Viborg Group ApS, der er en virksomhed i Varde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-04-01/2022-03-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,2 millioner til 1,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,8 millioner kroner til 3,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Varde-virksomheden fra 3,4 millioner til 4,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Brian Nielsen Viborg. I første omgang er det NVG HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Brian Nielsen Viborg, der er den dominerende ejer. Nielsen Viborg Group ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel, investering, import, fabrikation, udlejning, køb og salg af fast ejendom samt konsulentbistandKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Ravens Rolling Kitchen ApS i Frisvad får underskudDet seneste år er endt med underskud i Frisvad-virksomheden Ravens Rolling Kitchen ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020-09-15/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -4352 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 101.666 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Camilla Ravn Svenningsen. I første omgang er det The Ravens ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Camilla Ravn Svenningsen, der er den dominerende ejer. Ravens Rolling Kitchen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra stadepladser og markeder". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at producere og sælge mad, herunder streetfood og andet efter ledelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Vejers Strand-virksomheden Vesterled ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Vesterled ApS, der er en virksomhed i Vejers Strand. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 504.714 til 330.858 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit syv ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 2,5 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,3 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vejers Strand-virksomheden fra 262.655 til 362.429. Virksomheden ledes af direktør Michael Aarup Simonsen Garza. I første omgang er det MTVejers Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Aarup Simonsen Garza, der er den dominerende ejer. Vesterled ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Restauranter". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Arne Nygaard Invest ApSVarde-virksomheden Arne Nygaard Invest ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -149.943 til -269.345 kroner før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -44.344 kroner til -25.906 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,5 millioner til 1,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Arne Nygaard. Virksomhedens reelle ejere er Arne Nygaard. Arne Nygaard Invest ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering og finansiering efter direktionens anvisningKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Astrup Huse ApS i AlslevOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Astrup Huse ApS, der er et firma i Alslev. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 169.867 til 70.329 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 294.974 kroner i det foregående regnskab til 203.528 - et fald på -31 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Alslev-virksomheden fra -87.114 til 33.368. Firmaet ledes af direktør Peter Astrup. Virksomhedens reelle ejere er Peter Astrup. Astrup Huse ApS hører hjemme i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at opføre og eje ejendomme, køb og salg af ejendomme, samt udføre håndværksmæssig assistance og handel i almindelighedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Fuldendt P/S tjente flere penge i seneste regnskabsårFuldendt P/S, der er en virksomhed i Varde, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 57.468 til 710.185 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet 18, året før var det 19. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 11,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 10,5 millioner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Varde-virksomheden fra 1,4 millioner til 2,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Hans-Henrik Høj Nielsen. I første omgang er det Carsten Thomsen Kabel,Morten Lundkvist,H3N ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Hans-Henrik Høj Nielsen,Carsten Thomsen Kabel,Morten Lundkvist, der er de dominerende ejere. Fuldendt P/S hører hjemme i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive rådgivende virksomhed indenfor bygge- og anlægsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: 10 - 20 - 30 ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i 10 - 20 - 30 ApS, der er en virksomhed i Bounum. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 716.924 til 1,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fem ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,3 millioner kroner til 3,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bounum-virksomheden fra 8,1 millioner til 8,8 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Glenn Christiansen og Andrea Birgitte Christiansen. Virksomhedens reelle ejere er Glenn Christiansen,Andrea Birgitte Christiansen. 10 - 20 - 30 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Forhandlere af gaveartikler og brugskunst". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel - detail og engros - samt formueforvaltning i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Cubicad ApS i Ølgod går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Cubicad ApS, der er et firma i Ølgod. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 67.505 til -22.901 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020-01-01/2020-12-31, der endte med et resultat før skat på 67.505 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 190.851 kroner i det foregående regnskabsår til 290.604 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 113.208 til 95.306 kroner . Virksomheden ledes af direktør Michael Niki Rotbøll. I første omgang er det M.N.R HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Niki Rotbøll, der er den dominerende ejer. Cubicad ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive handel og produktion samt undervisning indenfor ITKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Larsen Porte ApS i Ølgod går fra overskud til underskudOverskuddet i Ølgod-virksomheden Larsen Porte ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 594.533 til -703.186 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020-01-01/2020-12-31, der endte med et resultat før skat på 594.533 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit ti ansatte. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 5,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 3,2 millioner - et fald på -39 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 297.588 til -406.539 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Rasmus Larsen. Virksomhedens reelle ejere er Rasmus Larsen. Larsen Porte ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er køb, salg og montage af foldeporte og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Højgård Mink ApS i KærupHøjgård Mink ApS, der er en virksomhed i Kærup, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 5,4 millioner til 1,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020-01-01/2020-12-31, der endte med et resultat før skat på 5,4 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 15 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til otte ansatte - en nedgang på 46,67 procent. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 13,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 8,3 millioner - et fald på -36 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kærup-virksomheden fra 34,8 millioner til 35,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør John Lykke Jensen. I første omgang er det JLJ 2016 Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det John Lykke Jensen, der er den dominerende ejer. Højgård Mink ApS hører hjemme i branchen "Avl af pelsdyr mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er minkproduktion af enhver art, herunder produktion af avlsdyr, køb og salg af skind, samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tingbækgård ApS i Lydum ryger fra millionoverskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Tingbækgård ApS, der er et firma i Lydum. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 1,7 millioner til -407.719 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020-01-01/2020-12-31, der endte med et resultat før skat på 1,7 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 2,2 millioner i det foregående regnskabsår til 191.562 - et fald på -91 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 3,6 millioner til 3,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Niels Nygård Pedersen. Virksomhedens reelle ejere er Niels Nygård Pedersen. Tingbækgård ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje og drive landbrugsejendom matr. nr. 6-a Lyne, by, Lyne, beliggende Nørhedevej 28, LyneKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsselskabet Sneppen ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Ejendomsselskabet Sneppen ApS, der er en virksomhed i Bounum. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 465.767 til 3,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 1,0 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 4,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bounum-virksomheden fra 1,2 millioner til 4 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Glenn Christiansen og Andrea Birgitte Christiansen. Virksomhedens reelle ejere er Glenn Christiansen,Andrea Birgitte Christiansen. Ejendomsselskabet Sneppen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at eje og administrere fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Mydeeds ApS i Varde går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Mydeeds ApS, der er et firma i Varde. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 357.938 til -109.907 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,0 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 10,4 millioner til 10,2 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Hans Christiansen. I første omgang er det FREEMAN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Hans Christiansen, der er den dominerende ejer. Mydeeds ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er køb, salg og udlejning af ejendomme, køb og salg af biler, investering i værdipapirer samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Tømrermester Nicolaj Riber ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Oksbøl-virksomheden Tømrermester Nicolaj Riber ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 1820 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 87.051 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Nicolaj Riber Sørensen. Virksomhedens reelle ejere er Nicolaj Riber Sørensen. Tømrermester Nicolaj Riber ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at drive tømrervirksomhed samt udlejning af fast ejendom
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Hjertestien Varde ApSVarde-virksomheden Hjertestien Varde ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -86.315 til -499.296 kroner før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -30.190 kroner til -231.308 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -27.549 til -417.065 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Hans Christiansen. I første omgang er det MYDEEDS ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Hans Christiansen, der er den dominerende ejer. Hjertestien Varde ApS hører hjemme i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at investere i og udleje fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Fuge Xpressen ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Tistrup-virksomheden Fuge Xpressen ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020-11-04/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 17.477 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2020-11-04/2021-12-31, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 344.111 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Vibeke Gruner Thorup. Virksomhedens reelle ejere er Vibeke Gruner Thorup. Fuge Xpressen ApS hører hjemme i branchen "Anden bygningsfærdiggørelse". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med fugearbejde samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Toolshed ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårToolshed ApS, der er en virksomhed i Frøstrup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 476 til 12.241 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 476 kroner i det foregående regnskabsår til 12.241 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Sidste år steg formuen i Frøstrup-virksomheden fra -20.292 til 19.949. Firmaet ledes af en direktion, der består af Peter Reinholt Thomsen Mitens Engsted og Christian Grønnegaard West. Virksomhedens reelle ejere er Peter Reinholt Thomsen Mitens Engsted,Christian Grønnegaard West,Christian Grønnegaard West. Toolshed ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service, samt relaterede aktiviteter
Overskuddet stiger: Lauridsen Rørteknik A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Lauridsen Rørteknik A/S, der er en virksomhed i Varde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,7 millioner til 3,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit fire fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fem ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 5,2 millioner kroner til 6,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Varde-virksomheden fra 3,9 millioner til 4,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Niels Arne Lauridsen. I første omgang er det NAL HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Niels Arne Lauridsen, der er den dominerende ejer. Lauridsen Rørteknik A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, import og produktionKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Ansager Antirust ApSAnsager-virksomheden Ansager Antirust ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -99.686 til -12.467 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -26.318 kroner året før til 37.203 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -585.293 til -597.761 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Claus Urup. Virksomhedens reelle ejere er Claus Urup. Ansager Antirust ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Undervognsbehandling". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive forretning med undervognsbeskyttelse og andet hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Vestweb Media ApS i Orten får underskudDet seneste år er endt med underskud i Orten-virksomheden Vestweb Media ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021-06-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -25.448 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021-06-01/2021-12-31, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 2623 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Marcus Dyrby Sigersted. I første omgang er det M. Sigersted Invest ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Marcus Dyrby Sigersted, der er den dominerende ejer. Vestweb Media ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Kommunikationsdesign og grafisk design". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at designe og udvikle hjemmesider til virksomheder og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Egelund Entreprise ApS i Jegum gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Egelund Entreprise ApS i Jegum. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -52.000 til 66.945 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -11.000 kroner året før til 103.496 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 52.144 kroner efter skat, faldt formuen i Egelund Entreprise ApS fra 453.000 til 449.348 kroner . Virksomheden ledes af direktør Emil Iversen. Virksomhedens reelle ejere er Emil Iversen. I Erhvervsstyrelsens register er Egelund Entreprise ApS anbragt i branchen "Opførelse af bygninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive entreprisevirksomhed, service, skovhugst og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Houstrup Camping ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Houstrup Camping ApS, der er en virksomhed i Nørre Nebel. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 863.992 til 892.525 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på to i 2021-01-01/2021-12-31, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,5 millioner kroner til 2,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nørre Nebel-virksomheden fra 2,6 millioner til 3,3 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Helle Møller Mikkelsen, Jari Christensen og Anne Møller Mikkelsen Skovbølling. I første omgang er det Campingcrew Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Helle Møller Mikkelsen,Jari Christensen,Anne Møller Mikkelsen Skovbølling, der er de dominerende ejere. Houstrup Camping ApS hører hjemme i branchen "Campingpladser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er drift af campingplads og dermed beslægtet virksomhed samt at drive jordbrugKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Varde-virksomheden Nørrevold Auto ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Nørrevold Auto ApS, der er en virksomhed i Varde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,5 millioner til 1,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Antallet af ansatte var i følge regnskabet seks, året før var det syv. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 4,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 4,1 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 844.196 kroner efter skat, faldt formuen i Nørrevold Auto ApS fra 1,9 millioner til 1,6 millioner kroner . Firmaet ledes af en direktion, der består af Erik Sørensen og Lars Scheel Thomasen. I første omgang er det ES55 HOLDING ApS,LT 2005 HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Erik Sørensen,Lars Scheel Thomasen, der er de dominerende ejere. Nørrevold Auto ApS hører hjemme i branchen "Autoreparationsværksteder mv.". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive autoreparation, køb- og salg af biler samt anden dermed i forbindelse stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Nm Tømrer & Montage ApS i Varde går fra overskud til underskudOverskuddet i Varde-virksomheden Nm Tømrer & Montage ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 66.584 til -151.430 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 503.922 kroner i det foregående regnskab til 289.462 - et fald på -43 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Egenkapitalen faldt fra 91.382 til -80.048 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Niklas Linding Møller. Virksomhedens reelle ejere er Niklas Linding Møller. Nm Tømrer & Montage ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil
Nedgang på bundlinjen: H. Poder A/S i Nr Hebo går fra overskud til underskudOverskuddet i Nr Hebo-virksomheden H. Poder A/S blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 4382 til -134.134 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Medarbejdertallet var på et i 2021-01-01/2021-12-31, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 193.028 i det foregående regnskabsår til 10.124 - et fald på -95 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 873.839 til 775.807 kroner . Virksomheden ledes af direktør Bendt Jensen Gade. I første omgang er det Poder Hebo Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Inge Kristiansen, der er den dominerende ejer. H. Poder A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Murere". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for handel og service
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Paghs ApS i OksbølOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Paghs ApS, der er et firma i Oksbøl. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 139.598 til 48.334 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 155.312 kroner i det foregående regnskab til 113.109 - et fald på -27 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Oksbøl-virksomheden fra 707.914 til 741.112. Firmaet ledes af direktør Michael Bloch Jørgensen. I første omgang er det Michael Bloch Jørgensen,Michael Bloch Jørgensen, der står som ejere. I sidste ende er det Michael Bloch Jørgensen, der er den dominerende ejer. Paghs ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Selskabets formål er beskrevet sådan: selskabets formål er at erhverve og udleje fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Trucklageret.dk ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Trucklageret.dk ApS, der er en virksomhed i Varde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 4,6 millioner til 6,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit seks fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til syv ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 8,7 millioner kroner til 10,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Varde-virksomheden fra 11,7 millioner til 16,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Benny Christensen. I første omgang er det BC HOLDING, NÆSBJERG ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Benny Christensen, der er den dominerende ejer. Trucklageret.dk ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb, salg og udlejning af trucks og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Bent Nielsen & Søn A/S i OksbølBent Nielsen & Søn A/S, der er en virksomhed i Oksbøl, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 302.083 til 78.036 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020-01-01/2020-12-31, der endte med et resultat før skat på 302.083 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 17 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 7,4 millioner kroner til 7,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Oksbøl-virksomheden fra 789.150 til 849.163. Virksomheden ledes af direktør Carsten Norlin Nielsen. I første omgang er det CARSTEN NIELSEN A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Carsten Norlin Nielsen, der er den dominerende ejer. Bent Nielsen & Søn A/S hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor bygge- og anlægssektoren, herunder tømrervirksomhed, og dertil knyttet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Oksbøl-virksomheden Carsten Nielsen A/SCarsten Nielsen A/S, der er en virksomhed i Oksbøl, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 561.382 til 25.640 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020-01-01/2020-12-31, der endte med et resultat før skat på 561.382 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 4,1 millioner i det foregående regnskabsår til 1,4 millioner - et fald på -67 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Carsten Nielsen A/S var ligesom året før på 7,8 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Carsten Norlin Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Carsten Norlin Nielsen. Carsten Nielsen A/S hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel, udlejningsvirksomhed, investeringsvirksomhed og øvrige aktiviteter indenfor byggebranchenKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Tofting Invest ApSFåborg-virksomheden Tofting Invest ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -88.924 til -18.891 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Medarbejdertallet var på et i 2021-01-01/2021-12-31, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -61.830 kroner året før til 23.017 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -95.421 til -114.312 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Martin Tofting Kristensen. Virksomhedens reelle ejere er Peder Tofting Kristensen,Martin Tofting Kristensen. Tofting Invest ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive handel, industri, produktion og investering samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed
Produktionsselskabet Linde A/S får millionunderskudDet seneste år er endt med underskud i Ansager-virksomheden Produktionsselskabet Linde A/S. Det fremgår af regnskabet for 2020-11-30/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -1,2 millioner kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit tre i 2020-11-30/2021-12-31, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 1,7 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Søren Linde. I første omgang er det Hans Jørgen Linde,LINDE HOLDING ApS,Linde Agro ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Søren Linde,Svend Aage Linde, der er de dominerende ejere. Produktionsselskabet Linde A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Dyrkning af andre etårige afgrøder". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive og udvikle en landbrugsvirksomhed med mælke- og planteproduktion og andre naturligt tilhørende landbrugsaktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Thor Byg Outrup ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Thor Byg Outrup ApS, der er en virksomhed i Outrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 295.382 til 384.341 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 11 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,6 millioner kroner til 4,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Outrup-virksomheden fra 1,6 millioner til 1,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Søren Nissen. I første omgang er det SØREN NISSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Søren Nissen, der er den dominerende ejer. Thor Byg Outrup ApS hører hjemme i branchen "Opførelse af bygninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er produktion, eksport, import og handel samt bygge- og anlægsarbejdeKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Skovbrynet ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Skovbrynet ApS, der er en virksomhed i Outrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 236.809 til 275.896 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 307.546 kroner til 322.304 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Outrup-virksomheden fra 2,9 millioner til 3,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Søren Nissen. I første omgang er det SØREN NISSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Søren Nissen, der er den dominerende ejer. Skovbrynet ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er produktion, køb og salg og udlejning af fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Buhl Mediation ApS i Alslev går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Buhl Mediation ApS, der er et firma i Alslev. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 50.816 til -5135 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020-01-01/2020-12-31, der endte med et resultat før skat på 50.816 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 382.500 kroner i det foregående regnskab til 364.074. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 62.266 til 58.091 kroner . Firmaet ledes af direktør Anne Buhl. I første omgang er det BUHL BUSINESS MANAGEMENT ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anne Buhl, der er den dominerende ejer. Buhl Mediation ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Varde Engroslager ApS i Varde gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Varde Engroslager ApS i Varde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -234.541 til 153.436 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit ni fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til ti ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,4 millioner kroner til 3,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Varde-firmaet fra 1 millioner til 1,1 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Kjeld Kristensen og Vibeke Kristensen. I første omgang er det Jeppe Skovgaardsvej 7A ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kjeld Kristensen,Vibeke Kristensen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Varde Engroslager ApS anbragt i branchen "Engroshandel med rengøringsmidler". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive engrosvirksomhed med forbrugsvarer og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: West Jysk Computer Service ApS i Varde får underskudDet seneste år er endt med underskud i Varde-virksomheden West Jysk Computer Service ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021-04-15/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -3000 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -3000 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Lars Engelsted Damkjer. Virksomhedens reelle ejere er Lars Engelsted Damkjer,Ronja Eis Damkjer. West Jysk Computer Service ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Reparation af computere og ydre enheder". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor reparationer af computere, og anden i forbindelse hermed stående virksomhed
Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Vardes virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Varde For abonnenter

Fantastisk mad, stemning og oplevelse: En aften med popcorn til bøffen og kærlighed til både gæster og retter fortjener de helt store roser fra madanmelderen

Amalie blev kun 21: Alle, der græder over Amalies for tidlige død, bør tilmelde sig donorregistret

Annonce
Annonce
Annonce
Esbjerg For abonnenter

Datter træder ud af sin fars skygge i milliardkoncern: - Dette er en kæmpe tillidserklæring

Sydjylland For abonnenter

Mundbind, masker og håndsprit til 33 millioner risikerer at ryge i skraldespanden: Forsøgte at afsætte dem - men svaret var nej tak

Sydjylland

Tilkørsel spærret - lastvogn har tabt en trailer: Få seneste nyt om trafik og politi

Podcast

EfB-podcast: Derfor vil det være værre at miste Yacine Bourhane end Mads Larsen

Massive prisstigninger på strøm ser ud til at fortsætte: Det ser slemt ud, siger ekspert

Varde

Donationer sikrer renovering af ikonisk bygning: Der er dog stadig ting, der bekymrer folkene bag

Erhverv For abonnenter

Karl Johan smiler, når vi andre sveder: 2022 tegner nemlig til at blive et super år for vestjysk vin

En metallyd var det sidste Nadiya hørte, før døden slog ned

Den gode bestyrelsesformand er tilbageholden, tålmodig og tilgængelig: - At tage ansvar for møderne er ikke det samme som at tale mest

Aabenraa

Årets lærling fik sig noget af en overraskelse, da han blev kaldt på arbejde midt i sin ferie

Løvkvist: Endelig trak Pape tæppet fra og sprang ud som statsministerkandidat

Sønderborg For abonnenter

Er det godt nok, eller skal der flere penge til? S og V er uenige om, der skal bruges mere privat rengøring

Trekantområdet For abonnenter

Avisens madanmelder fik serveret en oksemørbrad, der var mere end branket på overfladen: Aftenen bød ellers på flere gode nytolkninger

Tønder

Ældre mand lokkede med småkager og blottede sig ved skole: Nu har politiet anholdt en formodet gerningsmand

Annonce