x
Annonce
Vejen

Her skal lyssignalerne gøres intelligente

Et af Vejens meget trafikerede vejkryds - Fuglesangsallé/Præstevænget - skal opgraderes for 1,5 millioner kroner. Projektet kan tidligst sættes i værk engang efter sommerferien. Foto: Søren Dippel
Politikerne har droppet tanken om at ombygge vejkrydset, Fuglesangsallé/Præstevænget, med en rundkørsel. Den fremtidige trafik gennem vejkrydset vil stige kraftigt.

Vejen: Det er de små marginaler, som tæller, og derfor har kommunen fået et rådgivende ingeniørfirma til at regne på, hvor hurtigt trafikken kan blive afviklet i et af Vejens meget trafikerede vejkryds, Fuglesangsallé/Præstevænget, hvis lysreguleringen her blev erstattet af en rundkørsel.

Erfaringen er, at rundkørsler fremmer både trafiksikkerhed og afvikling af trafik. Men her afslører ingeniørfirmaets beregninger det modsatte. En rundkørsel vil ikke kunne afvikle den fremtidige trafik i på acceptabel vis om eftermiddagen, når antallet af køretøjer gennem vejkrydset topper.

Beregningerne viser, at signalanlægget vil kunne afvikle den fremtidige trafik med en middelforsinkelse på mellem 33 og 28 sekunder i morgen- og eftermiddagstimen. Med en rundkørsel vil middelforsinkelsen være 29 sekunder i myldretiden om morgenen og 107 sekunder i myldretiden om eftermiddagen.

- For to-tre år siden snakkede vi om, at en rundkørsel ville være den rigtige løsning. Rundkørsler med tilbagetrukket cykelsti nedsætter generelt risikoen for alvorlige personskader, fordi hastigheden nedsættes, og uheld ved venstresvingning undgås. Men det har vist sig, at trafikmængden i vejkrydset er så stor, at afviklingen i en rundkørsel vil blive problematisk med tiden. Nu har vi så fået beregninger, der taler til fordel for et lysreguleret vejkryds, siger Vagn Sørensen, der er formand for Udvalget for teknik og miljø.

Annonce

Vejkrydset

En ombygning af vejkrydset Fuglesangsallé/Præstevænget samt en opgradering af det signalregulerede kryds ventes at koste 1,5 millioner kroner.

En ombygning af vejkrydset med en rundkørsel ville skønsmæssigt koste fire millioner kroner.

Trafiktællinger i vejkrydset viser, at der hvert døgn i gennemsnit kører 7648 køretøjer ad Præstevænget, 4949 køretøjer ad Koldingvej, 6334 køretøjer ad Gestenvej og 6447 køretøjer ad Fuglesangsallé.

I perioden fra 2014 til og med 2018 har politiet registreret ti uheld i vejkrydset. I perioden frem til medio 2019 er der ikke registreret yderligere uheld.

Mere trafik i fremtiden

Den fremtidige trafik i vejkrydset vil stige blandt andet som følge af de nye vestvendte motorvejsramper og som følge af, at vejkrydset skal bygges om, så der kan skabes plads til store modulvogntog.

Modulvogntog til og fra Esbjerg-området belaster i dag Præstevænget, når de kører til og fra Vejens østlige erhvervsområde. Fremover er det planen at lede de store transporter til og fra motorvejen via Gestenvej. Men det kræver en ombygning af vejkrydset, da der ikke er tilstrækkelig plads til svingmanøvrer i dag.

Det nyopførte etageboligbyggeri nord for Præstevænget vil også være med til at øge trafikken gennem vejkrydset.

I stedet for at ombygge krydset med en rundkørsel anbefaler Udvalget for teknik og miljø, at det eksisterende signalanlæg bliver opgraderet til et intelligent lyskryds med radardetektering. Det vil forbedre trafiksikkerheden, fordi færre trafikanter vil komme til at befinde sig i ”dilemmazonen”, hvor bilister ved gult lys bliver usikre på, om de skal stoppe eller køre igennem krydset. Samtidig skal signaler og standere udskiftes for at mindske risikoen for rødkørsel. Også forholdene for lette trafikanter skal forbedres med før-grønt for cyklister og eventuelt også såkaldte cykelshunts på et eller flere af krydsets ben. Et cykelshunt er en genvej for cyklister, som leder cyklisterne sikkert udenom vejkrydset og dermed reducerer risikoen for højresvingsulykker.

Det hører også med til projektet at sikre tilgængeligheden for fodgængere og synshandicappede i vejkrydset.

Det eksisterende signalanlæg skal opgraderes til et intelligent lyskryds med radardetektering. Det vil forbedre trafiksikkerheden. Foto: Søren Dippel
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Sydjylland

Farvel til Tønder Festival, Vorbasse Marked, genforeningsfest, ringridning og alle de andre

Danmark

Live efter statsministerens pressemøde: Få overblikket over planerne her

Annonce