Annonce
Kolding

Hestekur har sat Koldings største vejprojekt i bero

Den store blå pil markerer med meget stor margin, hvor en vejforbindelse med tunnel under fjorden kan gå. Politikernes tanke er, at den skal gribe fat i de to omfartsveje, der er under planlægning nord og syd for fjorden. De er markeret med rødt. Kort: Kolding Kommune
Sidste forår bebudede Koldings politikere, at de vil have mulighederne for en tunnel under fjorden undersøgt. Det kommer ikke til at ske foreløbig på grund af kommunens belastede økonomi. Der er ikke sat penge af til det.

Kolding: Den hestekur, som skal bringe Kolding Kommunes hårdt trængte økonomi på fode igen, har sat stribevis af planer i bero på vej- og parkområdet - herunder det største vejprojekt i Kolding Kommunes historie, som politikerne lancerede sidste forår.

Dengang bebudede borgmester Jørn Pedersen (V), at politikerne nu ville have undersøgt mulighederne for at forbinde det nordlige og det sydlige Kolding med en tunnel under fjorden. Begrundelsen var - og er - at E45 omkring Kolding er under voldsomt pres, og at en stor del af bilerne kører ind i Kolding by, når der sker ulykker ude på motorvejen med det resultat, at trafikken står stille i hele byen.

De undersøgelser har by- og udviklingsforvaltningen imidlertid ikke fået de nødvendige 400.000 kroner til at gennemføre.

Annonce

Tallene

  • JV beskriver i disse dage en række projekter, som Koldings politikere valgt at udskyde i forbindelse med kommunens økonomisk trængte situation.
  • Her kan du se hvor mange penge, der har været/er til rådighed på det politikområde, der hedder vej- og park i Kolding Kommune til henholdsvist almindelig drift og til anlæg:
  • 2018: Drift: 206,1 mio. kr. Anlæg: 56,1 mio. kr.
  • 2019: Drift: 167,2 mio. kr. Anlæg: 54,6 mio. kr.
  • 2020: Drift: 196,2 mio. kr. Anlæg: 8,24 mio. kr.
  • 2021: Drift: 194,5 mio. kr. Anlæg: 3,3 mio. kr.
  • De store besparelser på området ses på størrelsen af driftsudgifterne i 2019 og anlægsudgifterne i 2020/2021.

Kilde: Kolding Kommune

Fuld undersøgelse

På vej- og parkområdets anlægsbudget for 2020 har byrådsflertallet nemlig kun fundet plads til godt otte millioner kroner mod omkring 55 millioner kroner i hvert af de to forrige år - og de 400.000 kroner, som trafikpolitikerne i teknik- og klimaudvalget havde med på deres ønskeseddel til tunnel-undersøgelsen, kom ikke gennem nåleøjet til 2020-budgettet.

- Så arbejdet med at lave en forundersøgelse af en forbindelse under fjorden er ikke kommet nogen steder, konstaterer anlægs- og driftschef Martin Sejersgaard-Jacobsen.

Også forundersøgelserne af en omfartsvej ved Nr. Bjert er ramt af hestekuren. For at fuldføre de undersøgelser har by- og udviklingsforvaltningen brug for yderligere 475.000 kroner, men heller ikke det beløb blev der plads til på årets sparebudget.

- Vi er i gang, for vi har tidligere fået en million kroner til VVM-arbejdet. Men de manglende 475.000 kroner betyder, at vi ikke kan lave en fuld VVM-undersøgelse med afdækning af frøernes levevilkår, afvandingsforhold og den slags, forklarer Sejersgaard-Jacobsen.

Han vurderer dog ikke, at den manglende bevilling i år betyder det helt store.

- Arbejdet kører stille og roligt videre for den million kroner, vi har fået. Sidst på foråret skal politikerne udvælge den af tre mulige linjeføringer, som de ønsker, at vi skal lave en fuld VVM-redegørelse for, og det kan de så prioritere pengene til i efterårets budgetforhandlinger, siger han.

Helt naturligt

Borgmester Jørn Pedersen (V) understreger, at der er afsat penge til at undersøge de mulige linjeføringer af ny omfartsvej ved Nr. Bjert.

"De ekstra penge skal så til, hvis vi vil arbejde videre med en eller flere af de forslag, der så kommer frem, så en egentlig VVM-undersøgelse og efterfølgende beslutning dermed kan igangsættes. Her kræver det naturligvis, at vi så afsætter de fornødne midler til dette, og det er jo så en nødvendighed, når vi fortsat vil udvikle området", skriver han i en mail til JydskeVestkysten. Han konstaterer, at "tunnelforbindelse under Koldingfjord blev der så ikke afsat midler til, helt naturligt, når vi nu ikke afsatte ekstra midler til nye projekter".

"Men jeg mener nu også, at det giver mere mening lige nu, at vi lige afventer, hvad vi kommer frem til i vores beslutninger omkring Kolding Havns udvikling, hvor netop infrastruktur er et af emnerne, som vi skal skabe løsning for. Dernæst er mit 100 procents fokus for de kommende statslige forhandlinger om infrastruktur, at vi får udvidelsen af E20/E45 rundt om Kolding, at der støjafskærmes langs motorvejene, at der afsættes midler til kollektiv trafik og cykelstier samt tilskudspulje, så vi kan få etableret en motorvejsafkørsel ved Seest", påpeger han.

Borgmesteren pointerer desuden, at politikerne uanset økonomisk krise altid har budgetønsker for flere penge, end der er til rådighed.

En tunnel under fjorden vil kunne afhjælpe mange trafikale problemer, og derfor bebudede borgmester Jørn Pedersen sidste år, at muligheden skulle undersøges. Men der er ikke sat penge af til det. Arkivfoto: Søren Gylling
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Kolding

Mere regn på vej: Beredskab holder ekstra øje med vandstand i Kolding efter oversvømmelser

Leder For abonnenter

Forløb om udligning er uskønt

Selvom Danmark er et lille land, er der betydelig forskel på de økonomiske vilkår i de enkelte lokalområder. Derfor er det sund fornuft med kommunal udligning, så borgerne kan få i hvert fald nogenlunde ens levevilkår, uanset om de bor i et velhaverområde nord for København eller i en kommune, der for eksempel er udfordret af mange ældre, plejekrævende borgere og lave husstandsindkomster. Ordninger af denne karakter vil nødvendigvis skabe splid. Nogle kommuner vil føle, de skal aflevere for meget, mens andre oplever at modtage for lidt. Men for at acceptere ordningen er det i det mindste nødvendigt, at man lokalt kan forstå den. Her er det tilsyneladende gået helt galt med regeringens udspil til en udligningsreform. Flere borgmestre erkender, at de ganske enkelt ikke begriber resultaterne, selv om regeringen lidt efter lidt er rykket ud med flere detaljer og regnestykker. De frustrerede borgmestre får opbakning fra professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet Per Nikolaj Bukh, der kalder forløbet rodet og kaotisk. Bedre bliver det ikke af, at der undervejs havde sneget sig en regnefejl på 200 millioner kroner ind i udspillet. Fejlen er erkendt, undskyldt og rettet. Men ellers mener Socialdemokratiets finansordfører, Christian Rabjerg Madsen, at alt er i bedste orden. Processen har været som ved foregående udligningsreformer, og ingen tal bliver holdt hemmelige. Per Nikolaj Bukh mener til gengæld, at informationerne er kommet for langsomt og kun afleveret under pres. Han foreslår derfor, at den store reform bliver sat på pause. Ligefrem at standse et så omfattende projekt midt under forhandlingerne er nok at gå en kende for vidt. Men det ville klæde regeringen at erkende, at håndteringen har været uskøn, hvilket da også har fået De Konservative og Liberal Alliance til at forlade forhandlingsbordet på grund af manglende informationer, mens Venstre kun tøvende mødte op – ligeledes fordi partiet, følte de på forhånd vidste for lidt.

Annonce