Annonce
Danmark

Hjælp, mit oliefyr skal skrottes – centerleder for Energibesparelser i Bygninger tager dig i hånden

Tegning: Gert Ejton
Vagn Holk Lauridsen er centerleder for Videncenter for Energibesparelser i Bygninger. Tag med ham på en gennemgang af de alternative varmekilder, som fremtiden byder på.

- Når du udskifter dit oliefyr, skal du huske at få olietanken sløjfet. I den forbindelse er der nogle regler, som skal overholdes. En olietank, der ikke bruges længere, skal sløjfes. Olietanken ligger ofte under jorden. Den skal pumpes tom, når man skal af med den, for der ligger altid olieslatter i sådan en, som kan sive ud i jorden på sigt. Enten bliver den sløjfet ved, at man fylder sand i den og lader den ligge. Eller også bliver den gravet op. Begge dele skal foretages af et specialiseret firma.

- Også naturgasfyret står til at blive udfaset. Naturgas kommer fra Nordsøen og er ligesom olie en fossil energikilde, som skal udfases i de kommende år. Der er dog en stigende andel af biogas i naturgasrørene. Biogas er CO2-neutralt, så det er lidt bedre for miljøet at have et gasfyr end et oliefyr.

- Når man skal finde ud af, hvilken ny varmekilde der passer bedst til ens behov, skal man som husejer som det første finde ud af, hvilket område man bor i. Bor man i et fjernvarmeområde, er det oplagt at blive koblet på det. Fjernvarme er en miljøvenlig løsning ligesom varmepumper. Der er en støtteordning på vej, der gør, at det kan blive billigere at få lagt fjernvarme ind i stedet for oliefyret. Fjernvarme er suverænt. Det er ret simpelt at få lagt ind og en billig løsning. Det er også en god idé at tjekke, om man bor et sted, hvor der planlægges at anlægge fjernvarmeforsyning inden for nær fremtid. Gør man det, bør man overveje at vente med at skifte oliefyret. Man kan spørge sin kommune om det.


Varmepumper bruger elektricitet til at opvarme huset, men det er en fordel, fordi Danmark udbygger med vindmøller, som kan generere CO2-neutral elektricitet.

Vagn Holk Lauridsen, centerleder for Videncenter for Energibesparelser i Bygninger


- Er man ikke koblet på et fjernvarmenet, er det mest oplagt at vælge en varmepumpeløsning. Varmepumper bruger elektricitet til at opvarme huset, men det er en fordel, fordi Danmark udbygger med vindmøller, som kan generere CO2-neutral elektricitet. Man kan så spørge, om ikke bare man kunne bruge almindelige el-radiatorer i stedet for? Men her er det sådan, at varmepumper udnytter elektriciteten fire til fem gange bedre.

Vagn Holk Lauridsen er centerleder ved Videncenter for Energibesparelser i Bygninger og sektionsleder på Teknologisk Institut. PR-foto

- Varmepumpe med jordvarme er en af løsningerne. Det kræver, at man graver slanger ned i jorden på grunden, som opsamler energi til varmepumpen. Vælger man det, skal man regne med, at en del af gravearbejdet som oftest finder sted i haven, hvis det er et almindeligt parcelhusområde, man bor i. Jordvarme betyder, at hvis man har et hus på 150 kvadratmeter, svarer det til cirka 300-500 meter slanger. Hvis man ikke har så meget plads i haven eller har planter, man er meget glad for, så er en luft-til-vand-varmepumpe en anden løsning. Den består af en del udenfor, som placeres op ad huset. Den er ikke altid ret køn, men så slipper man for at få haven gravet op. Luft-til-vand-varmepumper tager energi fra luften ind i systemet og videre ud som varme i boligen. Luft-til-vand-varmepumpe er den mest udbredte, men der er et lille men: Den kan i nogle tilfælde godt støje en smule. Derfor bør den ikke placeres, så den kan genere naboen.

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger

Indsamler og systematiserer viden om besparelser i bygninger og formidler videre til byggebranchen.

Centret har været en del af Energistyrelsens informationsindsats siden 2008.

Vagn Holk Lauridsen er centerleder. Derudover er han også sektionsleder på Teknologisk Institut.

Læs mere på www.byggeriogenergi.dk.

- For begge typer varmepumper er det vigtigt, at hele husets varmeanlæg er indreguleret ordentligt. Det vil sige, at man for eksempel har velfungerende radiatortermostater. En varmepumpe kører ikke med en lavere fremløbstemperatur end oliefyret. Det er ret teknisk, men derfor er det ekstra vigtigt, at husets varmeanlæg bliver justeret til varmepumpen. Ellers kører den ikke effektivt. Husk derfor at sørge for, at installatøren, der installerer varmepumpen, også tjekker varmesystemet. Sørg for at installatøren er VE-godkendt. Man kan finde VE-godkendt installatør på www.sparenergi.dk.

- Et træpillefyr er også et alternativ, men man skal være klar over, at der følger arbejde med. For træpillerne skal købes og opmagasineres, og så er der større udgifter til vedligeholdelse end ved varmepumper. Træpillerne anses som CO2-neutrale - selv om der foregår en politisk diskussion om det regnestykke. I vores center kan vi se, at de folk, der købte et træpillefyr for mange år siden, ofte ikke vælger den løsning igen. De vælger noget, der kan passe sig selv, også når de for eksempel tager i sommerhus. Hvis man vælger den her løsning, skal der helst være en handykvinde eller -mand i huset.

- Det er altid godt også at kigge på isolationsstandarden i sin bolig. For når man alligevel er i gang, kan det være en fordel at nedbringe husets samlede energibehov. Med bedre isolering bliver varmepumpen også lidt billigere, fordi den ikke skal være så stor. Her kan husets energimærke eller en gennemgang af for eksempel en energivejleder være et godt sted at begynde, så man får overblikket. Gennem bygningspuljen kan man få tilskud til både varmepumper og isolering, hvis man bor uden for fjernvarmeforsyning. Læs mere på www.sparenergi.dk. På www.byggeriogenergi.dk kan man også finde en række energiløsninger.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce