Annonce
Aabenraa

Hjælp til husejere giver politisk ballade

Striden handler om det lille hvide hus med rødt tag i midten. Beboerne får trafik på alle fire sider, når kommunen gør alvor af planen om at nedrive den gamle børnehave ved siden af for at lave en indkørsel til det nye plejehjem i Tinglev. Luftforto: Indeholder data fra Geodatastyrelsen Matrikelkort WMS tjeneste.
Politikerne i Aabenraa vil gerne hjælpe husejere i Tinglev, som kommer i klemme mellem to indkørsler. Men de er ikke helt enige om hvordan. En løsning skal findes inden næste byrådsmøde.

TINGLEV: Det haster med at finde en løsning for huset på Grønningen 34 i Tinglev, hvor Lars Thonesen bor med sin kæreste Bente Junker Hansen.

De risikerer at komme til at bo med trafik på alle fire sider af huset, hvis lokalplanen for det nye plejehjem i Tinglev vedtages, som den ser ud nu.

Planen er med på byrådsmødet den 18. december.

Politikerne er på vej med forsalg til løsninger for beboerne i nummer 34. Et flertal i vækstudvalget for land og by afviser dog, at problemet skal løses ved, at kommunen køber Lars Thonesen og Bente Junker Hansens hus, sådan som parret selv har foreslået.

Flertallet, der består af Philip Tietje og Søren Frederiksen fra Venstre, Erwin Andresen (SP) og Jette Julius Kristiansen (DF), har i stedet sagt ja til at bygge en støjmur ind mod den kommende parkeringsplads øst for huset, og samtidig spærre den nuværende indkørsel vest for huset.

Desuden vil borgmester Thomas Andresen aftale nærmere detaljer med parret på Grønningen 34 - blandt andet størrelsen af en eventuel erstatning for værditab.

En mulighed er også, at parret kan indgå en aftale om mageskifte, så kommunen overtager en del af parrets have, mod at de til gengæld får et areal vest for huset til en ny have.

Annonce

Værditab

Kommunen anslår, at værdien af Lars Thonesen og Bente Junker Hansens hus forringes med 75.000 kroner, hvis kommunen laver en indkørsel til plejehjemmet ved at nedrive nabohuset.

Selv mener parret, at værdiforringelsen ligger et sted mellem 200.000 og 300.000 kroner.

Mindretallet

Et mindretal bestående af de to socialdemokrater Erik Uldall Hansen og Egon Madsen samt Michael Christensen (SF), mener dog ikke, at kommunens tilbud er den rigtige løsning på adgangs- og parkeringsproblemerne omkring det kommende plejehjem i Tinglev.

De havde i stedet foretrukket, at kommunen køber Grønningen 34. Det er dog ikke sikkert, at kommunen i det hele taget må det sådan rent juridisk. Kommunen må nemlig kun ekspropriere, hvis den selv har brug for et areal, og kommunen har rent faktisk ikke brug for Grønningen 34.

- Vi kunne have løst denne her sag bedre fra start af, og derfor vil vi gerne kompensere beboerne i nummer 34. Men det skal være indenfor rimelighedens grænser, siger Philip Tietje (V), der er formand for vækstudvalget.

- På den anden side af bordet kan der også spores en vis velvilje.

- Hvis vil kan finde en løsning, som parret i nummer 34 er tilfredse med, så vil vi også stemme for den i byrådet, siger Erik Uldall Hansen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

JV mener: Bander har kun fortjent foragt

Det er en politisk dom, der fredag faldt ved byretten i København, mener Loyal to Familia. Det er selvfølgelig noget vrøvl. Men det kan egentlig ikke undre, at bandemedlemmerne med deres systematiske lovovertrædelser ikke har respekt for, at vi lever i en retsstat. Her er det heldigvis sådan, at det er uafhængige domstole, der frikender eller dømmer de tiltalte. Fredag var dommen, at et midlertidigt politiforbud mod Loyal to Familia blev gjort permanent, og at banden blev opløst som forening. Og som det er i en retsstat, kan dommen ankes, hvilket Loyal to Familia har gjort. Så sagen fortsætter i Landsretten 1. september, og det er sandsynligt, at den tabende part i den sag vil forsøge at få en endelig afgørelse i Højesteret. Men uanset det videre forløb er det en meget opsigtsvækkende dom, da det er første gang, at en domstol opløser en forening. At danne en forening er en grundlæggende frihedsrettighed i Grundloven. Men Grundloven siger også, at foreninger, der virker ved vold eller søger at nå deres mål med vold, kan opløses ved dom. Det er heldigvis meget svært at få forbudt og opløst en forening i Danmark. Og når det gælder rockergrupper og bander, er det kompliceret for anklagemyndigheden at bevise, at de er foreninger i Grundlovens forstand. Derfor er det ikke domme som den, der fredag faldt mod Loyal to Familia, som kommer til at løse problemet med den den organiserede kriminalitet. Det kræver en konstant kamp fra myndighedernes side, og at vi som samfund ikke falder for fristelsen til at forherlige bander. De har kun fortjent fordømmelse og foragt. Forhåbentlig vil dommen dog øge trygheden for landets øvrige borgere. Det er der brug for. Kriminelle bander skaber masser af ulykke og utryghed med deres tyranniske adfærd i form af trusler, vold og afpresning. At omfanget af ugerningerne er stort, viser det skræmmende store antal medlemmer af bander og rockergrupper, som lige nu er varetægtsfængslet eller afsoner en dom: 372.

Annonce