Annonce
Sydjylland

Hjælpepakker og statsfinanser

Michael L. Clausen, Frøs Sparekasse
Annonce

Er der råd til hjælpepakker?

Som følge af Covid-19 og nedlukningen af samfund over hele verden også her i Danmark, er der, som du sikkert ved, udstedt massive hjælpepakker fra staterne. Centralbankerne verden over har samtidig forsøgt at booste økonomien og forbruget ved at sænke renterne, opkøbe obligationer eller simpelthen trykke flere penge. Bekymringerne går på, om der overhovedet er råd til disse hjælpepakker. I denne klumme vil jeg prøve at give dig et indblik i, hvordan det står til i Danmark lige nu.

I Danmark har politikerne vedtaget hjælpepakker på op imod hele 400 milliarder kroner. Det er et historisk enormt beløb. Nationalbanken skal i den forbindelse ud at finde 294 milliarder kroner til finansiering af pakkerne. Det er meget sjældent, at staten skal låne et beløb, der svarer til omkring 13 procent af BNP på få måneder, og det er naturligvis ikke helt uproblematisk. Usikkerheden på de globale finansmarkeder betyder at Nationalbanken skal udvise fleksibilitet i finansieringen ved at udnytte de forskellige finansieringskilder, der er til rådighed. Her indgår udstedelse af obligationer i både danske kroner og udenlands valuta.

Men hvordan er Danmark egentlig stillet rent økonomisk og har vi råd til disse hjælpepakker?

Ja, Danmark har råd

Det korte svar er ja, det har vi, for vi har polstret os og styret gælden stringent lige siden finanskrisen. Ser vi lidt nærmere på det, så udgjorde Danmarks såkaldte ØMU-gæld 33,2 procent af BNP ved udgangen af 2019. Det er faktisk den 5. laveste gæld i hele EU.

ØMU-gælden er den opgørelse af den offentlige sektors gæld, der jf. Vækst- og Stabilitetspagten mellem EU-landene maksimalt må udgøre 60 procent af BNP.

Dermed er Danmarks ØMU-gæld på niveau med 2008, da finanskrisen rigtig tog fart. Denne udvikling viser den stærke budgetdisciplin som skiftende regeringer i Danmark har haft i en periode, hvor regeringerne også har skullet planlægge og forberede vores fremtid med en befolkning som lever længere og længere.

Sidste år havde Danmark et overskud på ØMU-saldoen på 84,9 milliarder kroner, svarende til 3,9 procent af BNP, hvilket var det højeste i EU. Det hører dog med til historien, at en del af dette overskud stammer fra indtægter fra beskatningen af pensionsafkast (den såkaldte PAL-skat), der kan svinge ganske meget år for år.

Den kontrollerede udvikling betyder, at Danmark har et solidt manøvrerum før vi rammer de grænser, der er sat af EU. Det kommer os til gode nu, da der altså er luft til at give de nødvendige hjælpepakker. Når vi dertil lægger Danmarks overskud på betalingsbalancen på cirka otte procent af BNP, så står vi samlet ganske robust i nuværende situation. Dette er senest blevet bekræftet af de globale kreditvurderingsinstitutter, der bedømmer de enkelte stater efter, hvor kreditværdige de er.

Her har Danmark den højest mulige rating som blot ét ud af 10 lande. Flere lande er netop blevet sat ned, herunder Italien og Storbritannien som følge af Covid-19-krisen, men Danmark har fastholdt sin flotte placering. Danmark står altså godt rustet og har råderummet til disse historiske hjælpepakker.

Anderledes står det til i Sydeuropa

Vender vi blikket mod Spanien og Italien er det tydeligt, at de er noget mere udfordret rent økonomisk. Begge lande oplevede en forholdsmæssig kraftig smittespredning og et efterfølgende økonomisk kollaps. EU-kommissionen har derfor i uge 22 lanceret et forslag om en fælles EU-genopretningsfond på 750 milliarder euro, hvor 2/3 kan gives som direkte støtte og resten som egentlige lån, der skal betales tilbage. Baggrunden er et ønske om at forsøge at skubbe væksten i gang og bringe Europas økonomi på ret køl igen efter den dybe krise, den globale nedlukning har medført. Det bliver spændende at følge med i forhandlingerne, men det er ganske vist, at der er brug for hjælp til disse lande.

Arkivfoto: Michael Bager
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Kolding

100 år siden Genforeningen: En stor dag for Sønderjylland, Danmark og Verden

Annonce