Annonce
Sydjylland

Hjemløse får hjælp: Regionen opretter nyt omsorgscenter i 2020

Regionsrådsformand i Region Syddanmark, Stephanie Lose (V), mener, det er vigtigt, at regionen forsøger at sikre lighed i sundhed rundt i hele regionen. Arkivfoto: Søren E. Alwan
Fra næste år kan hjemløse i Region Syddanmark se frem til en bedre hjælp fra det offentlige, når de bliver udskrevet efter et besøg på hospitalet. I regionens nye budget er det nemlig vedtaget at afsætte en halv million kroner årligt til ansættelse af en socialsygeplejerske, der skal hjælpe de hjemløse syge på et nyt omsorgscenter i samarbejde med hospitalerne.

Økonomi: Hjemløse i Region Syddanmark kan snart se frem til bedre hjælp, når de bliver udskrevet fra regionens hospitaler.

Den 21. oktober blev næste års budget for Region Syddanmark nemlig vedtaget af et stort politisk flertal i regionsrådet, og som en del af den nye budgetaftale blev det besluttet at sætte en halv million kroner af til ansættelse af en socialsygeplejerske.

Røde Kors har i samarbejde med de syddanske kommuner planer om at etablere et såkaldt omsorgscenter i Trekantsområdet, hvor hjemløse personer kan komme hen efter udskrivelse fra hospitalet. Socialsygeplejerskens rolle bliver at være bindeled mellem det nye omsorgscenter og regionens sygehuse.

- Vi synes, at projektet med omsorgscentret lyder rigtig spændende og som noget, der kan øge ligheden i sundheden. Omsorgscentret kommer til at sikre, at syge hjemløse borgere også tages godt imod, når de bliver udskrevet fra sygehusene, og dermed mindskes risikoen for genindlæggelse også, siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V).

Annonce

Det nye omsorgscenter

  • Målgruppen for Røde Kors' omsorgscentre er mennesker, som er hjemløse eller funktionelt hjemløse, og som har brug for sygeplejefaglig assistance.
  • Centrenes rolle er at være et mellemstop mellem behandling på sygehuse og udskrivning til eget hjem, hvilket for de hjemløse er lig gaden.
  • Antallet af hjemløse stiger i Region Syddanmark i modsætning til resten af landet og er i dag på 1032 personer ifølge den seneste kortlægning fra 2019.
  • Omsorgscentret tilbyder et gratis ophold på op til 14 dage med mad, eget værelse, omsorg, restitution og mulighed for sygeplejefaglig assistance samt social- og rådgivningsmæssig støtte.
  • Røde Kors har søgt og fået midler fra EU (FEAD-puljen) til etablering af omsorgscentret i Region Syddanmark, som skal bygges op i samarbejde med regionen og kommuner i regionen.

Lighed i sundhed

Hos Røde Kors glæder man sig over, at det kommende omsorgscenter, som efter planen skal åbne i maj, også bliver taget godt imod af politikerne i Region Syddanmark.

- Selvom det er en pointe i sig selv, at centret er drevet af civilsamfundet, er det afgørende for kvaliteten af indsatsen - og dermed for den forskel, vi kan gøre for trivsel og sundhed for regionens hjemløse - at vi samarbejder tæt med dem, der er i borgerens liv for at hjælpe. Og her er både regionen og kommunerne jo helt centrale, siger Marie-Louise Gotholdt, national chef i Røde Kors.

Hun forklarer, at ansættelsen af en socialsygeplejerske er afgørende i forhold til at sikre en god overgang mellem hospital og omsorgscenter.

- Derfor ser jeg regionens midler til det her område som en rigtig god start og et stærkt signal om, at man fra politisk hold i Region Syddanmark prioriterer både lighed i sundhed og et tættere samarbejde med civilsamfundet.

Svære at rumme

Regionsrådsformand Stephanie Lose forklarer, at man fra regionens side har gjort sig flere overvejelser i forhold til, hvordan man bedst kan hjælpe de hjemløse borgere, som er blandt samfundets svageste.

- Hjemløse borgere er en gruppe, der kan være svære at rumme i dagligdagen på sygehusene og som kan have svære vilkår, når de kommer ud. Når patienter udskrives fra vores sygehuse, skal de somme tider fortsat have antibiotika i drop, men hvis ikke man har et hjem, kan det være svært at føre behandlingen ud i livet. Derfor er omsorgscentret vigtigt, hvis vi også skal sikre sundheden blandt dem, der har det sværest, siger hun.

I Region Midtjylland og Region Hovedstaden eksisterer allerede omsorgscentre, og dermed vil det nye center i Trekantsområdet blive landets tredje.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

JV mener: Udskriv en dosis sund fornuft i en fart

Udeblivelser er et regulært problem i sundsvæsenet. Fordi det er spild af de trængte velfærdsressourcer, når både højt specialiseret personale og dyrt udstyr må vente forgæves på en patient, der ikke dukker op på det afsatte tidspunkt. Derfor er det helt og aldeles håbløst, at et ufleksibelt system tidligere på året betød, at en succes på Kolding Sygehus måtte lægges i graven. Succesen var et forsøg, der gav patienter med en henvisning mulighed for selv at booke en tid til skanning fremfor blot at få stukket systemets tid ud. Forsøget fik antallet af udeblivelser til at falde fra i gennemsnit 14 om ugen til fire. Det viste sig nemlig, at fleksibiliteten betalte sig. At det for patienterne gjorde en forskel. Helt banalt i form af muligheden for at kunne booke en tid, som passede ind med øvrige gøremål. Og sikkert også i form af øget ansvarlighed. En tid, man selv har booket, er svær at udeblive fra. Et sådant forsøg skulle selvfølgelig ikke bare fortsætte, men bredes ud. Ikke bare til andre afdelinger på Kolding Sygehus, men på alle sygehuse. Skulle man tro. Men sundhedsloven er firkantet, og den foreskriver, at patienter skal have en konkret tid i hånden tre dage efter henvisningen. Altså levner loven ikke plads til patientens egen booking. Derfor døde forsøget. Trods et resultat, der uomtvisteligt var positivt for både patienter og sundhedsvæsen. Region Syddanmark skubber på for at få lov til at genoptage forsøget. Ros for det. Forsøget er i sin essens et eksempel på et sundhedsvæsen, der er til for borgerne og ikke det omvendte. Det bør derfor være en formsag for Sundheds- og Ældreministeriet at finde en gangbar vej gennem egne regler og bureaukrati, så patienterne igen kan tages med i planlægningen. Sundhedsloven sikrer vigtige patientrettigheder. Det er godt, og historien viser, at det er nødvendigt. Men det er et sygt sundhedsvæsen, der kvæler gode tiltag i et stift bureaukrati. Må sundhedsministeren reagere hurtigt: Der er brug for en dosis sund fornuft i en fart.

Esbjerg

Fødevarekontrol: For gammel frugt koster Brugsen i Bramming bøde på 30.000 kroner

Annonce