Annonce
Esbjerg

Hjerneskadede voksne får mere overskuelig hjælp fra kommunen

Der var bred enighed om at samle ansvaret for indsatsen for senhjerneskadede voksne borgere i Sundhed & Omsorg. Og der var ligeså bred enighed om, at det ikke vil blive en anledning til besparelser senere hen, når ressourcerne på den måde "optimeres". Arkivfoto: Ludvig Dittmann
Hidtil har den kommunale indsats for borgere med erhvervet hjerneskade været delt mellem to forvaltninger. Det ændres der på nu, så borgerne får én tovholder og et bedre og mere overskueligt forløb.
Annonce

Esbjerg Kommune: Det kommunale ansvar for voksne borgere med såkaldt erhvervet hjerneskade er i dag delt mellem to forvaltninger - Social & Tilbud og Sundhed & Omsorg - men det skal være slut.

Det besluttede Esbjerg Byråd i enighed forleden, og vedtagelsen skulle gerne gå hen og blive en stor fordel for de pågældende borgere og deres pårørende, når den træder i kraft per 1. september i år.

Sagen er den, at der hidtil har deltaget visitatorer fra både Sundhed & Omsorg og en fagkonsulent i Social & Tilbud, når en borger over 18 år med erhvervet hjerneskade udskrives fra sygehuset.

- Der er en række fordele ved at samle indsatserne for de voksne borgere, der har fået en hjerneskade og som ikke kan bo i eget hjem, når de bliver udskrevet fra sygehuset, og vi forventer, at de berørte borgere og deres pårørende vil opleve det som en fordel, at der fremover vil være bedre sammenhæng i deres forløb. Dels kan vi samle de faglige specialistkompetencer, dels bliver der fremover kun én tovholder gennem hele forløbet, sagde formanden for Social & Arbejdsmarkedsudvalget, Henrik Vallø (Borgerlisten).

Annonce

Boligmuligheder

Han tilføjede, at det rent økonomisk også vil være en fordel:

- Vi kan udnytte ressourcerne bedre, og vi kan styrke den samlede økonomi på området. Men udvalget har to vigtige budskaber:  For det første er vi i udvalget meget optagede af, at unge borgere med erhvervet hjerneskade ikke placeres på plejehjem sammen med meget ældre og demente borgere. Vort andet fokusområde handler om boligmuligheder. Det er vigtigt for os, at der i videst muligt omfang tages individuelle hensyn til den enkelte borgers egne ønsker og interesser, når der skal findes en egnet bolig.


Det her skal ikke være en spareøvelse - vi skal flytte kompetencen over, fordi der bliver en højere faglighed i indsatsen.

Rasmus Rasmussen (S), medlem af Social & Arbejdsmarkedsudvalget


Formanden for Sundhed & Omsorgsudvalget, Olfert Krog (DF), glædede sig over, at Esbjerg Kommune fremover kan anvende Sundhed & Omsorgs specialviden bredt i en fælles indsats til gavn for borgerne og samtidig styrke økonomien på området, hvilket fik udvalgsmedlem i Social & Arbejdsmarkedsudvalget, Rasmus Rasmussen (S) til at tage ordet:

- Det her skal ikke være en spareøvelse - vi skal flytte kompetencen over, fordi der bliver en højere faglighed i indsatsen. Det er meget vigtigt, at de pågældende borgere skal have så godt et tilbud, som muligt, lød det fra socialdemokraten.

Annonce

Evaluering om et år

Venstre-medlem i Sundhed & Omsorg, Preben Rudiengaard, erkendte, at han "igennem mange, mange år" har oplevet, hvordan netop yngre hjerneskadede har været splittet mellem den sociale sektor og sundhedssektoren:

- Og hvem falder igennem her? Det er altid borgeren. Derfor er det vigtigt, at vi får samlet det her. Det er ikke en spareøvelse, og jeg kan også godt fortælle dig, at det bliver over mit lig – jeg ved ikke, hvornår jeg er et lig, men det er over mit lig, at vi placerer unge hjerneskadede personer, som alligevel har funktion, på en afdeling med svært demente, senile personer. Vi skal lave en individuel indsats, og vi er eksperter hos os. Vi skal kort sagt sørge for, at det bliver endnu bedre, end Henriks (Vallø, red.) udvalg har lavet det – endnu bedre til de samme penge, sagde Rudiengaard.

Det fik SF's gruppeformand, Diana Mose Olsen, til at markere:

- Det glæder mig, men når jeg lige tager ordet, så er det, fordi det før er sket i kommunens historie, når der så fint står, at kommunen "optimerer sin faglige opgaveløsning og de samlede ressourcer på området til gavn for borgerne", at der senere er kommet spareforslag til budgetforhandlingerne. Så vi vil også følge det meget nøje - vi vil tage dig på ordet, Preben, og du har endda talt på vegne af partiet; dejligt.

Udvalgsformand Olfert Krog oplyste desuden, at flytningen af opgaven vil blive evalueret om et år.

Fordelene

Embedsmændene havde forud for sagens behandling opregnet en række fordele for borgerne ved en flytning af området for senhjerneskadede til Sundhed & Omsorg. Følgende fremgik blandt andet af notatet:

Fordele for borgerne:

• Der er en tovholder i hele forløbet, hvilket betyder sammenhæng i opgaveløsningen fra indlæggelse til stabil fase.

• Borgeren får adgang til den samlede sag, da den er journaliseret i ét it-system.

• Øget fokus på koordinering og neurofaglig rehabilitering på specialiseret niveau.

• Borgere i kommunens interne botilbud Birkehuset får adgang til specialiseret genoptræning/vedligeholdende træning af terapeuter i Sundhed & Omsorg.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce