Annonce
forside

Hjerting.

Læserbrev: Jeg har med interesse fulgt sagen på Vibevænget i Hjerting, hvor grundejerforeningen ikke menes, at have påtaleret.

Det er et stort arbejde, at køre en grundejerforening.

Det er vanskeligt at finde medlemmer, der vil vælges på en generalforsamling.

Når så Esbjerg Kommune ikke bakker op om, at lokalplan og deklarationer overholdes, føler man da i den grad, at arbejdet i en grundejerforening er nytteløst.

Vi har i Grundejerforeningen Stengærdet brugt fem måneder på at få godkendt og lov til etablering af fartdæmpende foranstaltninger, hos Esbjerg Kommune.

Vi har måttet sætte os ind i privatvejsloven - skilte opsætning - bump med flere forskellige hastighedsdæmpning med mere. Desuden har vi arbejdet med at lave adskillige skitser der meget udførligt viser, hvad der skal laves og at det opfylder lovkrav, lavet på Esbjerg Kommunes webfoto. Dog har vi nu endelig fået en tilladelse.

Det samme gælder for legepladser, der pludselig efter 40 år ikke er lovlige og hvor der skal indkøbes nyt. Igen et sandt mareridt at finde ud af.

Vi er kun 30 huse i grundejerforeningen, der er derfor grænser for, hvor megen hjælp vi kan købe os til.

Man bør hos Esbjerg Kommune ikke påtvinge parcelhusområder grundejerforeninger. Det skaber så store problemer - og når der så nu også er medlemmer af anden etnisk oprindelse, bliver det endnu sværere, at få en bestyrelse til at fungere.

Vi har købt hus et sted, hvor man regner med, at deklarationer og lokalplaner overholdes og hvor området bibeholder sit præg - det skal man så ikke regne med.

Utroligt, at Hans Erik Møller, iølge avisen er den eneste, der har taget forbehold i Plan og Miljøudvalget og gerne ville have haft en uvildig juridisk vurdering.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Sådan undgår du at få coronavirus: Tag bare til Norditalien, men kram ikke en italiener

Læserbrev

Det handler om et ordentligt arbejdsmiljø

Når jeg som medlem af økonomiudvalget har valgt offentligt at gå i rette med Mogens Rerups adfærd, er det for at beskytte vores medarbejdere mod psykisk dårligt arbejdsmiljø og for at tydeliggøre over for medarbejdere, at de har retten til at sige fra over for enhver adfærd, der kritiserer og krænker. Denne sag handler om at sikre et ordentligt arbejdsmiljø bag det arbejde, der sker i forvaltningerne. HK og Dansk Socialrådgiverforening har henvendt sig til Haderslev Kommune og er medunderskriver af brevet, idet begge fagforeninger har udtrykt bekymring for deres medlemmers ve og vel. Desværre har konflikterne stået på i årevis og er kørt i hårdknude, og der er tale om et langvarigt pres på en personalegruppe og af medarbejdere og ledere, der fortsat kan se, at de bliver hængt ud med navns nævnelse til social udskamning på sociale medier. Partsrepræsentanters rolle er at føre sag på borgeres vegne og at varetage borgerens interesser. Det kræver et samarbejde for at få et ofte kompliceret sagsforhold til at gå op, som de fleste har en gensidig interesse i. Kommunen kan afvise en person som partsrepræsentant, hvilket sker i så sjældne tilfælde, at jeg ikke i andre situationer har hørt om dette i Haderslev Kommune. Det sker kun, hvis partsrepræsentanten tilsidesætter borgerens egne interesser i sagen, eller hvis vedkommende optræder truende eller voldeligt over for myndighedspersoner. Brevet til de kommunalt ansatte er det politiske budskab om, at vi tager arbejdsmiljøet seriøst. I brevet er der samtidig en opfordring om at styrke dialogen på arbejdspladsen, så ingen medarbejder skal føle sig alene i konfliktfulde situationer.

Annonce