Annonce
forside

Hjortebroskolen - skimmelsvamp og andre luftvejsgener løses på følgende måde

Læserbrev:

- Sluk for ventilationsanlægget, luk vinduerne op, luft ud i frikvartererne (>O2/2) og send børnene ud i skolegården. Væk fra tummel og madpakkedunst i klasseværelserne og ud i det fri til leg, boldspil og klatring. Send elever/ lærere med påståede symptomer til læge og få konstateret problemets alvor. Skolegårdene rummer så mange udfordringer for børnene, at det ikke er kedeligt at være ude. Det friske pust giver fysiologisk energi/overskud til næste time og er tillige godt for indlæringen. Lektionerne afkortes til tre kvarter og skaber et flow. Man kan genopdage de gamle, glemte lege som f. eks. "To mand frem for en enke - løb!" Lærerne er tilstede som gårdvagter og igangsættere. Eleverne frisættes fra computere/ mobiltelefoner.

På mange skoler er vinduerne ikke vedligeholdte og kan ikke lukkes op. Det er kommunens pligt at vedligeholde skolerne generelt. Skoleinspektøren, lærerkollegiet og eleverne sørger til gengæld for at passe godt på skolen og begås der hærværk, får det konsekvenser for pågældende elev(-er) og forældre.

Ud i frikvartererne bør være en del af skolens husorden og er ikke til diskussion. Inddragelse af mobiltelefoner er ej heller til diskussion, med mindre de bruges i undervisningen. At alle elever møder klokken 8.00 til fælles morgensang er et must, hvilket skaber en ramme for hele dagen. Skole/undervisning er en stor udgiftspost for kommunen, og her bør alle involverede (ledelsen, lærerne, skolebestyrelsen og forældrene) være økonomisk ansvarlige, og ofte kan problemer løses ved kreativ/abstrakt tænkning, god vilje og frigjort af regelbundethed.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
112

Ni corona hotspotområderne er nedlagt

Vejen

Bilisten var ikke bare beruset

Annonce