Annonce
Danmark

Homo- og biseksuelle, trans- og interkønnede skal sikres bedre beskyttelse

Illustration: Gert Ejton
Annonce

Danmark skal være et samfund, hvor alle mennesker er ligeværdige og mødes med respekt. Hvor man som homo- og biseksuel ikke skal frygte at holde sin kæreste i hånden på gaden, eller som trans- eller interkønnede ikke skal frygte fysiske og verbale overfald.

Vi skal gøre det bedre, når vi ser, at homo- og biseksuelle, trans- og interkønnede generelt har en forhøjet risiko for mistrivsel og selvmord.

Det skal være tydeligt i lovgivningen og for alle, at i Danmark er der frihed til forskellighed og plads til, at både voksne og børn kan være og leve som den, de er. Og i forlængelse af en omfattende gennemgang af lovgivningen foretaget på tværs af en række ministerier har regeringen præsenteret i alt 10 konkrete initiativer, som skal styrke rettigheder og muligheder for LGBTI-personer i Danmark.

Når de 10 initiativer vedtages i Folketinget, vil Danmark igen være internationalt i front, som et af de lande med den mest LGBTI-venlige lovgivning.


Når de 10 initiativer vedtages i Folketinget, vil Danmark igen være internationalt i front, som et af de lande med den mest LGBTI-venlige lovgivning.


Vi ønsker med initiativerne at gøre hverdagen bedre for LGBTI-personer ved markant at styrke lovgivningen inden for tre områder: diskrimination og hadforbrydelser, det familieretlige område og ændring af juridisk køn.

Næsten en tredjedel af danske LGBTI-personer har det seneste år oplevet at blive chikaneret på grund af deres LGBTI-identitet, og ligeså mange transpersoner har oplevet diskrimination på deres arbejdsplads. Hvert år udsættes mellem 1.600 og 2.700 personer for vold, på grund af deres seksuelle orientering eller kønsidentitet

I dag er man beskyttet mod diskrimination på grund af seksuel orientering på arbejdsmarkedet. Men der er ikke samme beskyttelse og mulighed for at klage uden for arbejdsmarkedet, fx hvis man oplever diskrimination i forhold til levering af ydelser fra håndværkere, adgang til udleje i almene boligforeninger eller til diskoteker og restauranter.

Mogens Jensen

Derfor vil vi styrke lovgivningen, så det er helt klart, at det er forbudt at forskelsbehandle LGBTI-personer - uanset om det er på arbejdspladsen eller i samfundet i øvrigt. Samtidig bliver der lige adgang for alle i gruppen til at klage til Ligebehandlingsnævnet, hvis man oplever at blive forskelsbehandlet. Det betyder, at fx et lesbisk ægtepar, der oplever at blive afvist af en boligforening, fordi de er to kvinder, har et sted at gå hen med deres klage.

Det skal også være helt tydeligt, at trans- og interkønnede er beskyttet mod hadforbrydelser og hadfulde ytringer. I dag er den enkelte alene beskyttet på baggrund af en fortolkning af loven. Det giver en usikker retstilling, og som borger i Danmark skal man ikke være jurist for at kende sine rettigheder.

Vi skal også gøre det bedre, når vi kan se, at langt over halvdelen af voksne transkønnede har haft selvmordstanker, at de har et markant dårligere selvvurderet fysisk helbred, dårligere mentalt helbred og lider mere af stress end befolkningen generelt. På samme måde kan transkønnede børn og unge have større risiko for mistrivsel og depression.

En tur på biblioteket eller til tandlægen er en dagligdags ting for de flest børn og unge. Men for transkønnede børn og unge kan det være forbundet med unødig nervøsitet, angst eller mistrivsel, fordi deres kønsidentitet og udseende ikke stemmer overens med det køn, som fremgår af deres personnummer.

Derfor skal børn og unge under 18 år skal have mulighed for at ændre juridisk køn efter samme ordning som voksne. Vi stiller os på børnenes side i den her sag. Et personnummer kan nemt ændres tilbage, det er tal på papir, og det påvirker ikke andre, at transkønnede børn og unge får den her mulighed. Men vi kan se, at det har stor betydning for det enkeltes trivsel, og der er tale om en gruppe, som har det sværere end resten af befolkningen.

Helt konkret foreslår vi, at børn og unge under 18 år fremover kan indgive en erklæring med ønske om ændring af juridisk køn. For børn under 15 år vil der være krav om samtykke fra forældrene. Der fastsættes ikke en nedre aldersgrænse, men der tilknyttes et krav om, at barnet eller den unge skal modtage aldersvarende juridisk rådgivning. Det er bl.a. blevet anbefalet af børneorganisationerne.

Transkønnede børn og unge kan i dag skifte fornavn og få behandling i sygehusvæsnet, hvis de ønsker det. Det er derfor vurderingen ift. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, at de også skal kunne skifte personnummer. Da der ikke er en nedre aldersgrænse for behandling, sættes der ikke heller ikke en for ændring af juridisk køn. De to ting går hånd i hånd.

Med initiativerne ønsker vi at tage endnu et skridt i den rigtige retning. For ikke alle er eller skal være ens. Men alle skal have reelt lige muligheder for at være den, de er, og elske den de gør, og ingen skal udsættes for had, forfølgelse eller diskrimination.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Varde

22-årig var blevet afhængig af at true småpiger til sex-optagelser: Jeg er glad for, jeg blev anholdt

Annonce