Annonce
Aabenraa

Hvad nu? Tom specialskole kan blive til studieboliger og aktiviteter for unge

En del af den tidligere Fjordskolen på Skolevænget er ikke bedre værd end at rive ned, lyder det i forvaltningens vurdering. Foto: Mette Thomsen
De forskellige udvalg i byrådet er i gang med at drøfte fremtiden for bygningerne på Skolevænget i Aabenraa, der tidligere husede Fjordskolen. De peger blandt andet på studieboliger og campusaktiviteter.

Aabenraa: Til sommer er det to år siden, Fjordskolen rømmede Skolevænget 33 for at rykke til Kruså.

Nu er tiden så kommet til, at politikerne i Aabenraa Kommune skal finde ud af, hvad det omfattende bygningskompleks, der husede specialskolen, skal bruges til.

Med UC Syd på den ene side og statsskolens hal og IBC på den anden er det oplagt at tænke flere campusaktiviteter og andre studierelaterede formål ind i planerne, og det har plan, teknik og miljøforvaltningen så småt været i gang med.

Annonce

I første omgang er alle bygningerne blev gennemgået, og det vurderes, at der kun er to af bygningerne, det er værd at bevare: Nemlig de to gymnastiksale og bygningen med undervisningslokaler længst mod øst. Resten af bygningerne vurderes at være udtjente og for kostbare at indrette til nye formål. Derfor skal de rives ned.

I oplægget foreslås det blandt andet, at østbygningen kan komme i spil, hvis der bliver brug for en midlertidig børnehave, når der på et tidspunkt skal bygges nyt i Aabenraa Syd, og at der vil kunne indrettes midlertidige studieboliger på det ryddede areal længst mod vest. Derudover har medlemmerne af kultur- og fritidsudvalget allerede været i gang med at drøftet fremtiden for de to gymnastiksale med tilhørende bygninger, som ifølge vurderingen godt kan bevares.

Samlingspunkt på campus

Udgangspunktet har været to scenarier for udnyttelsen på længere sigt: Det ene som hovedkvarter på campus med kreative værksteder og mødelokaler i sammenhæng med udendørsfaciliteter til musik, idræt og street- og skateraktiviteter. Det andet til musikaktiviteter med øvelokaler til kor, bands og større amatørensembler. Kommunens musikråd har i mange år efterspurgt et samlet værested til dette formål, eftersom områdets mange orkestre nu øver i spredte lokaler, først og fremmest på skoler. Men kultur- og fritidsudvalget peger på, at lokalerne på længere sig skal bruges til campusaktiviteter.

- Vi har haft en god drøftelse. På lang sigt mener vi, at bygningerne skal indgå i campusområdet, hvor det vil være et godt samlingspunkt, siger udvalgets formand, Lars Kristensen (V).

Annonce

Musikløsning skal drøftes

Udvalget har også drøftet, om der skal være musikaktiviteter.

- Men vi er ikke sikre på, at det er den rigtige placering, siger Lars Kristensen, som er opmærksom på, at orkestrene har et stort behov.

- Orkestrene har meget bøvl, når de skal stille instrumenter op, hver gang de skal øve. De får heller ingen synergieffekt, når de er spredt. Musiklivet har haft de udfordringer i mange år, og jeg tænker, at vi kommer til at snakke om en løsning i udvalget. Men det skal måske være tættere på midtbyen, og vi vil gerne tænke på noget, hvor lokalerne også kan udnyttes i dagtimerne, når de typisk ikke bruges af orkestrene, siger udvalgsformanden.

Kultur- og fritidsudvalget anbefaler også, at gymnastiksalene på kort sigt skal kunne bruges til idrætsaktiviteter som aflastning for Arena Aabenraa, der lige nu mangler lokaler til aktiviteter som kampsport, dans og yoga.

Bygningerne med nr. 1, 6, 7, 8 og 11 er dem, der ifølge vurderingen kan bevares. Kort: Aabenraa Kommune

Skal knyttes til campus

Overordnet er det udgangspunktet, at matriklen Skolevænget 33 har en central og attraktiv beliggenhed i forbindelse med uddannelsesinstitutionerne på campus og samtidig tæt på midtbyen.

Byrådets økonomiudvalg har tidligere besluttet, at de funktioner, der skal være på matriklen, både på kort og lang sigt skal bidrage til en positiv udvikling af campusområdet.

Med projektet Aktiv Campus i udviklingsplanen Fremtidens Aabenraa er det i forvejen byrådets strategi, at uddannelse, idræt og bevægelse skal knyttes sammen.


Vi har haft en god drøftelse. På lang sigt mener vi, at det bygningerne skal indgå i campusområdet, hvor det vil være et godt samlingspunkt.

Lars Kristensen (V), formand for kultur- og fritidsudvalget


Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Kolding For abonnenter

Steen havde job, kone, børn og hus - men røg på flasken: Nu bor han på forsorgshjem og forsøger at komme ud af sit misbrug

Esbjerg

Esbjergenser har tilbragt natten på stationen: Råbte efter politiet og slog betjent i ansigtet

Annonce