Annonce
Esbjerg

Hvor er logikken i spørgsmålet om højhuse?

Byggeplanerne for et højhus i Torvegade vækker stadig debat. Her fortæller idémændene bag planerne om deres arbejde for byggeriet. Illustration fra projektet
Socialdemokratiet har stadig til gode at forklare, hvorfor de nu vender ryggen til de tværfaglige visioner, som de havde for bare få år siden, mener Brian Elsted Hansen og Johnny Nim.

Vi er om nogen blevet overraskede over den debat, der er affødt af vores planer om at opføre et højhus i Torvegade 6. Projektet bliver af nogle opfattet som provokerende, men vi har faktisk ikke gjort andet end at følge rådgivningen fra kommunen og rette ind efter de politiske vinde.

At medvind fra den ene dag til den anden er vendt til modvind i den socialdemokratiske byrådsgruppe vækker også den største forundring, og vi har svært ved at se, at der er en rød tråd i partiets holdning til opførelse af højhuse i Esbjergs centrum.

Som bygherrer fandt vi det mest rimeligt, at vi i respekt for den demokratiske proces undlader at kommentere på vores byggeplaner, så borgerne får den fulde indflydelse under den otte uger lange høring, som er planlagt til at løbe fra september til november i år. Nu har Socialdemokratiet og dets byrådsmedlemmer så valgt at sidde disse demokratiske spilleregler overhørig og forsøger at overhale det politiske flertal indenom – til skade for kommunens image og ikke mindst bygherrer og ejendomsudviklere her i Esbjerg Kommune.

Annonce

Da vi sammen med vores rådgivere fra arkitektfirmaerne Lolk og Effekt den 16. maj 2017 præsenterede Plan- og Miljøudvalget for vores højhusprojekt, var Socialdemokratiets John Snedker formand for udvalget. Udvalget havde også to andre socialdemokrater, Hans Erik Møller og Erik Christiansen, som medlemmer, men Møller havde meldt afbud den dag.

På mødet fremlagde vi det højhusprojekt på op til 14 etager, altså den højde, som selvsamme udvalg tidligere havde opfordret os til at sigte efter. Projektet fik en god modtagelse, og udvalget godkendte, at vi godt kunne sende en formel ansøgning om udarbejdelse af en lokalplan for grunden. Det skitseprojekt er blevet tilpasset og reduceret fra 14 til 12 etager efter rådgivning fra kommunens embedsmænd til det lokalplanforslag, som der nu er debat om. Så det er et noget mindre højhus end det, som Plan- og Miljøudvalget sagde god for.

Ejerne af grunden ved siden af Heerups Have havde fået en tilsvarende opfordring til at bygge i højden, og der blev efterfølgende vedtaget en lokalplan for et byggeri med hotel og/eller boliger på op til 14 etager. Herefter kom der debat om og modstand mod Ungdomsbos projektforslag for Museumspladen, en højhus-debat der også prægede efterårets valgkamp.

John Snedker var ikke længere hverken udvalgsformand eller medlem af Plan- og Miljøudvalget, men det var partifællen Hans Erik Møller, da udvalget for bare trekvart år siden vedtog en lokalplan for Rio-grunden for hotel- og boligbyggeri på 6-9 etager. Projektet, der er nabo til Ting- og Arresthuset, er højere end de fem etager, som han nu mener bør være max-højde i centrum. Der er ikke søgt om byggetilladelse til ejendomme på hverken denne grund eller førnævnte grund i Skolegade.

Debatten om vores boligprojekt i Torvegade 6 vækker minder om debatten i 1990’erne om opførelse af Utzons musikhus i Byparken. Det var så synd for Esbjerg, at der skulle fældes træer for at give plads til et musikhus, at det kostede en socialdemokrat hans borgmesterpost. Men hvem vil i dag undvære Musikhuset?

Nogle gange skal man udfordre vanedannelsen og tænke ud af boksen – ellers udvikler man ikke noget nyt. Erhvervsmæssigt udfordrer vi ”plejer” hver eneste dag for at tilbyde det, der efterspørges i en moderne samfund. Vi tænker ikke i faste rammer, men ser tværfagligt tingene - med respekt for historie. Vi skriver kort sagt en ny historie i et moderne samfund.

Det samme har man turde gøre med byudviklingen i Sønderborg og opførelsen af det 19 etager og 70 meter høje Alsik-højhus i et karakteristisk havnekvarter og med den smukke og historiske sergentskole som nærmeste nabo. Eller i Odense, hvor man er tæt på færdiggørelsen af det 17 etager høje TBT Tower i byens centrum og ganske tæt på H.C. Andersens Hus og tilsvarende historiske bymiljøer. Begge de nævnte kommuner har socialdemokratiske borgmestre, som er gået i spidsen for at få realiseret disse projekter.

Bosætningsønsker ændrer sig gennem tiden, både hvad angår ejer- og lejerboliger, og skulle Esbjerg ikke også kunne tilbyde noget af det, som efterspørges i dag? Eksempelvis giver Borgergade byen mulighed for at udvikle sig og med fokus på moderne bydannelse og byudvikling. Der er ingen bygningsmæssig kulturhistorie i Borgergade, og vi er derfor helt i tråd med Esbjerg Kommunes stadsarkitekt i denne sag.

Når Socialdemokratiet nu kommer med et forslag om en helhedsplan, for området omkring Borgergade og den vestligste del af Torvegade, sætter det Esbjerg endnu længere tilbage i byudvikling. Samtidig hersker der ingen tvivl om, at en helhedsplan med evt. begrænsninger og klausuler på eksisterende ejendomme i kvarteret, vil udløse store erstatningskrav fra lodsejernes side.

Debatten om højhuse er desværre et eksempel på, at nogle politikere i Esbjerg Byråd vil være smagsdommere og tilsidesætte både kommunens egne fagfolk og de mange skatteydere, der ønsker nye bosætningsmuligheder?

Socialdemokratiet har stadig til gode at forklare, hvorfor de nu vender ryggen til de tværfaglige visioner, som de havde for bare få år siden. Den usikre kurs, som byrådsgruppen nu har lagt, risikerer at efterlader bygherre med et større millionbeløb til udviklingsomkostninger på projekter, som man alligevel ikke må realisere.

En kurs, der ikke bare vil være en hæmsko for at få professionelle investorer udefra, men også for de lokale folk, som ønsker udvikling i byen til gavn for mange både ejere og lejere og for både de private investorer og almene boligselskaber, der er villige til at kæmpe for dette.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Kolding For abonnenter

Steen havde job, kone, børn og hus - men røg på flasken: Nu bor han på forsorgshjem og forsøger at komme ud af sit misbrug

Sydjylland

Region Syddanmark i top: Markant færre corona-patienter i respirator døde end i resten af landet

Annonce