Annonce
Varde

Hvorfor holde høringsrunde – når kommunen ikke hører efter?

Skal Blåvand have kæmpe sommerhuse fyldt op med masser af sengepladser? Det er noget af det, som politikerne tager stilling til torsdag. Billedet er dog fra Blåvandgård, der er ejet af KFUM og KFUK, og dermed lidt særlig i forhold til de nye mega-sommerhuse. Arkivfoto: Henrik Reintoft
Annonce

Læserbrev: Varde Kommune har, som loven foreskriver, holdt høringsrunde om nye lokalplaner for Blåvand. Det har været en overvældende succes med i alt 182 velbegrundede indsigelser. Indsigelserne, ofte fremsendt med flere underskrifter af såvel fastboende som sommerhusejere, viser, at cirka 1400 mennesker har brugt tid på at deltage i den demokratiske proces.

Den ny lokalplan muliggør, at der kan bygges mega-sommerhuse på op til 500 kvadratmeter i to etager med 20-30 sengepladser. Især dette har der været voldsomme indsigelser imod. Langt hovedparten af indsigelserne udtrykker klar modstand mod mega-sommerhuse. Erhvervsstyrelsen har 8. januar udsendt notat om, at disse mega-sommerhuse har karakter af erhvervsmæssig udlejning og derfor er i strid med sommerhusloven.

På trods af de mange indsigelser og henvisning til erhvervsstyrelsens notat har Varde Kommune valgt i andet udkast til lokalplanen for Blåvand at fastholde muligheden for mega-sommerhuse. Jeg ønsker, at medlemmerne af Varde Kommunes udvalg for plan og teknik hver og én personligt kommer på banen og begrunder, hvorfor man ikke lytter til de mange indsigelser mod mega-sommerhuse. Det svækker i den grad tilliden til demokratiet, at Varde Kommune tilsyneladende blot som en skinmanøvre afholder høringsrunder ved i praksis ikke at lytte til den overvældende modstand mod disse mega-sommerhuse.


Den ny lokalplan muliggør, at der kan bygges mega-sommerhuse på op til 500 kvadratmeter i to etager med 20-30 sengepladser. Især dette har der været voldsomme indsigelser imod.

Sara Crone, Blåvand


Svar fra Preben Friis Hauge (V), formand for plan og teknik, Søndergade 18, Tistrup:

Varde Kommune har gennemført en borgerinddragende forhøringsproces til de tre lokalplansforslag, som Udvalget for Plan og Teknik har på dagsorden 13. august. Mødet 13. august bliver første gang, politikerne har lokalplansforslagene til udvalgsbehandling/-drøftelse.

Den borgerinddragende forhøringsproces er ikke lovpligtig, som det påstås andetsteds i JV i dag.

Ud over den borgerinddragende proces lægger Varde Kommune op til, at selv om det ikke er nødvendigt, så bliver disse sager også behandlet i økonomiudvalg og senere byråd, inden de sendes ud i den lovpligtige høring.

Forslagene kunne jævnfør byrådets besluttede kompetenceplan sendes i høring direkte fra plan- og teknikudvalget på torsdag, og forslagene kunne senere endeligt besluttes direkte i plan- og teknikudvalget.

Hele processen for disse tre lokalplansforslag har medført, at der på baggrund af høringssvarene fra den ikke lovpligtige forhørings-proces er gennemført henholdsvis 12, 5 og 8 overordnede ændringer i de tre forslag, der behandles 13. august. Disse overordnede ændringer er i forhold til de lokalplansudkast, der blev sendt ud til borgere med flere i foråret 2020. Disse fakta fremgår af selve dagsorden.

Svar fra Søren Laulund (S), medlem af plan- og teknikudvalget, Hyldesti 1, Varde:

Socialdemokratiet er desværre kun seks lopper i et større loppecirkus, men vore bid vil gå i retning af kvalitetsturisme.

Den kommende lokalplan har afgørende indflydelse på turismens udvikling i Blåvand. Socialdemokratiet håber, at der skabes flertal for at gribe bolden og sikre kvalitetsturisme frem for et nyt turisthelvede som i Barcelona. Det vil klæde os som ansvarlige politikere.

Sommerhusenes størrelse er en væsentlig faktor. Det fremgår af de mange høringssvar, hvor mange har fokus på dette. Socialdemokratiet deler bekymringen for mulighed for at bygge sommerhuse på op til 500 kvadratmeter. Selvom de på tegningen indrettes med bibliotek, computerrum, massagerum og billardstue – og kun plads til seks gæster – så kan de senere bygges om. Vi kan lovgivningsmæssigt ikke forhindre, at de indrettes med 20-30 sengepladser. De vil så virke som små “minihoteller” med larm, støj og trafikale problemer til følge.

Uagtet regulering med krav om kvalitetsmaterialer, og selvom husene opføres med plads til et mindre antal gæster, så er det kun med en maksimal størrelse, at vi effektivt kan holde hånd i hanke med en uønsket udvikling. Socialdemokratiet arbejder derfor i retning af, at der træffes beslutning om indførelse af et maksimum på 250-300 kvadratmeter per hus. Det kendes fra Henne og Vejers.

Ender det med at der kan opføres større hus, er vort fokus, at de største huse kun tillades i begrænset omfang og kun opføres i bestemte dele af Blåvand, så de ikke placeres i ældre sommerhusområder.

Svar fra Niels Christiansen (K) , medlem af plan- og teknikudvalget, Blåbjergvej 50, Houstrup:

Det Konservative Folkeparti har i mange år været fortalere for at få ryddet op i den jungle af lokalplaner og deklarationer, som præger mange sommerhusområder – ikke mindst i Blåvand.

Det er helt nødvendigt at få et mere overskueligt og anvendeligt grundlag for kommunens administration på plan- og byggesagsområdet, da sommerhusområdet i Blåvand er blevet udfordret af flere kritiske forhold. Der er gennem de seneste årtier ligeledes sket en uholdbar og stigende belastning med gæster og biler i Blåvand. Et forhold som det stigende antal af ødelæggende nybyggerier af meget store udlejningshuse rundt i området har sin del af ansvaret for. En udlejningsform, som slet ikke hører hjemme i de traditionelle sommerhusområder langs vestkysten.

Det Konservative Folkeparti finder ikke, at de foreliggende udkast til nye lokalplaner sikrer, at DNA’et og naturforholdene i sommerhusområdet ved Blåvand fremover vil kunne blive tilgodeset i tilstrækkelig grad. Ligeledes finder vi heller ikke, at der hidtil har været ført en tilstrækkeligt afklarende dialog mellem politikerne og grundejerforeningerne, som repræsenterer sommerhusinteresserne i området, om det politiske mål og visionen for de nye lokalplaner.

Det Konservative Folkeparti vil derfor på plan- og teknikudvalgets møde torsdag den 13. august stille forslag om, at udsendelsen af de nye lokalplansforslag sættes i bero. Vi vil indstille, at der hurtigst muligt indkaldes til dialogmøder mellem plan- og teknikudvalget og repræsentanter for sommerhusgrundejerforeningerne, således at der i højere grad end i dag kan opnås størst muligt konsensus om, hvad Varde Kommune og sommerhusejerne gerne ser bliver det fremtidige plangrundlag for sommerhusområdet i Blåvand.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Trekantområdet

VB-anføreren efter sejren over Sønderjyske: Vi viste, vi kan være med

Annonce