Annonce
forside

I Øster Løgum-Hovslund udvikler trafikken sig - til det værre

Læserbrev: "Giv os lov så gør vi det selv", det er tidligere brugt og vel modtaget under mødet med den forhenværende formand for teknik- og miljøudvalget Bent Sørensen (V). Der var mere visionære og fremsynede tanker omkring, hvad der kan lade sig gøre, end hvad den nuværende formand, Arne Leyh Petersen (DF), giver udtryk for i JydskeVestkysten den 23. oktober.

Øster Løgum Sogn Lokalråd kalder det en cykelsti, for det er der i hverdagen behov for.

Har man så politisk behov for at kalde den en "grusbelagt trampesti til det voksende turisttryk på Hærvejen, med tilladt færdsel for cyklister", er vi glade. Det er trafiksikkerhed og ikke retorik.

Det er 821 meter cykelsti, vi efterlyser, og ikke kun 400. Men de første 400 meter er en gammel amtslig vandresti parallelt med Øster Løgumvej, ligetil at befæste.

Ingen krav om dobbeltrettet cykelsti, så længe dagplejere kan komme sikkert i legestue og børn i skole. Ingen krav om belysning, det har vi heller ikke i dag. Ingen krav om vintervedligeholdelse. Alt sammen kendt i forvaltningen og drøftet politisk som en brugbar mulighed, døbt "landdistriktssti".

Penge er der afsat, men man gemmer sig bag "prioriteringer", for hvad var formålet med div. stiplaner 2013 og 2015? Ting udvikler sig, og nye behov opstår, men hvis man altid skal vente på det nye, så sker der ingenting.

I Øster Løgum-Hovslund udvikler trafikken sig også - men kun til det værre.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Det handler om et ordentligt arbejdsmiljø

Når jeg som medlem af økonomiudvalget har valgt offentligt at gå i rette med Mogens Rerups adfærd, er det for at beskytte vores medarbejdere mod psykisk dårligt arbejdsmiljø og for at tydeliggøre over for medarbejdere, at de har retten til at sige fra over for enhver adfærd, der kritiserer og krænker. Denne sag handler om at sikre et ordentligt arbejdsmiljø bag det arbejde, der sker i forvaltningerne. HK og Dansk Socialrådgiverforening har henvendt sig til Haderslev Kommune og er medunderskriver af brevet, idet begge fagforeninger har udtrykt bekymring for deres medlemmers ve og vel. Desværre har konflikterne stået på i årevis og er kørt i hårdknude, og der er tale om et langvarigt pres på en personalegruppe og af medarbejdere og ledere, der fortsat kan se, at de bliver hængt ud med navns nævnelse til social udskamning på sociale medier. Partsrepræsentanters rolle er at føre sag på borgeres vegne og at varetage borgerens interesser. Det kræver et samarbejde for at få et ofte kompliceret sagsforhold til at gå op, som de fleste har en gensidig interesse i. Kommunen kan afvise en person som partsrepræsentant, hvilket sker i så sjældne tilfælde, at jeg ikke i andre situationer har hørt om dette i Haderslev Kommune. Det sker kun, hvis partsrepræsentanten tilsidesætter borgerens egne interesser i sagen, eller hvis vedkommende optræder truende eller voldeligt over for myndighedspersoner. Brevet til de kommunalt ansatte er det politiske budskab om, at vi tager arbejdsmiljøet seriøst. I brevet er der samtidig en opfordring om at styrke dialogen på arbejdspladsen, så ingen medarbejder skal føle sig alene i konfliktfulde situationer.

Esbjerg

Brev sendt til to ministre: Esbjerg Kommune beder staten om hjælp til oversvømmelser

Annonce