Annonce
Aabenraa

I dag fejres den oversete genforeningsdag i Sønderjylland

Genforeningspladsen. Foto:Timo Battefeld
Den 15. juni 1920 blev det nuværende Sønderjylland formelt overdraget til Danmark. Derfor markeres dagen som genforeningsdag. Men begivenheden var usynlig, og derfor er dagen aldrig blevet bredt kendt som mærkedag.

AABENRAA: Selv om corona har spændt ben for mange arrangementer i anledning af 100-året for Genforeningen, vil dagen i dag, den 15. juni, blive markeret på mange måder i Sønderjylland, også i Aabenraa.

Fem fly fra flyteamet Ryators Forming Team i Roskilde vil være i luften over Sønderjylland, hvor de vil underholde med cirkel- og røgformationer, DR TV sender i aften liveshow fra Dybbøl og viser her et interview med Dronning Margrethe, og Aabenraa Kommune holder kl. 14.30 indvielse af Genforeningsparken foran Folkehjem. Det er ganske vist en lukket begivenhed med 50 tilmeldte deltagere på grund af corona, men den livestreames på kommunens Facebookside.

Den 15. juni var i 1920 den dag, den formelle overdragelse af Nordslesvig til Danmark fandt sted. Dagen efter tiltrådte danske embedsmænd deres stillinger.

Annonce

Det er formentlig ikke mange danskere, der på forhånd var klar over, at den 15. juni er en speciel dag i forbindelse med Genforeningen. Det bekræfter en lille rundspørge, som JydskeVestkysten har lavet. ”Var det den dag, kongen red over grænsen på den hvide hest?” og ”Var det dagen for afstemningen?”, lød det blandt svarene fra folk gågaden i Aabenraa, mens nogle politikere fra byrådet svarer, at de ikke tidligere har været bevidste om 15. juni som en mindedag i forbindelse med Genforeningen.

Hans Schulz Hansen, forskningsleder på Rigsarkivet. Foto Lene Esthave

Ingen synlig begivenhed

Det undrer ikke Hans Schultz Hansen, der er forskningsleder på Rigsarkivet og ekspert i Sønderjyllands historie.

- Datoen, den 15. juni, lider af nogle svagheder som mindedag. Folk kunne vanskeligt forbinde noget synligt med den. Det var ikke dagen, da grænsekontrollen flyttede, eller dansk militær rykkede ind i landsdelen, heller ikke dagen, da kongen red over den gamle grænse på den hvide hest eller dagen med den store genforeningsfest på Dybbøl. Derfor ser vi også, at man ved de store officielle jubilæer i 1945, 1970 og 1995, hvor kongefamilien deltog, fejrede Genforeningen den 10.-11. juli. Sådan skulle det også have været i år, hvis ikke coronaen havde forhindret det, siger han.Hans Schultz Hansen fortæller, at Genforeningen i 1920 var en glidende proces, som strakte sig over månederne maj, juni og juli. Og her skiller to dage sig ud som særligt betydningsfulde: Den 15. juni, da Danmark fik overdraget området og senere - med tilbagevirkende kraft - også suveræniteten over det, og den 9. juli, da området blev indlemmet i kongeriget Danmark.

Denne dag blev efterfulgt af Kong Christian X’s ridt over grænsen den 10. juli og Dybbølfesten den 11. juli. Den 24. august meddelte statsminister Niels Neergaard i Statstidende, at ”tidspunktet for Danmarks erhvervelse af suveræniteten over de sønderjyske landsdele (vil) være at regne fra 15. juni 1920”.

LÆS MERE PÅ SIDE 4-5

Den formelle overdragelse

Den 15. juni 1920 skete den formelle overdragelse af Nordslesvig til Danmark, som det fremgår af Traktat af 5. juli 1920 vedrørende Slesvig mellem Danmark, det britiske Rige, Frankrig, Italien og Japan:

"De allierede og associerede Hovedmagter erklærer, at de herved overdrager frit og kvit for alle Byrder og Forpligtelser, under Forbehold af Bestemmelserne i nærværende Traktat, til Danmark, som modtager denne Overdragelse, alle Suverænitetsrettigheder, som de i Henhold til Artikel 110, tredje Stykke, i den i Versailles den 28. Juni 1919 undertegnede Fredstraktat med Tyskland besidder over de Omraader, Øer og Holme af Slesvig, der ligger Nord for den nedenfor beskrevne Grænselinie. Denne Overdragelse skal regnes fra den 15. Juni 1920, paa hvilken Dag Fastsættelsen af Grænsen er blevet officielt notificeret Tyskland og Danmark."

Radio4 Morgen har talt med lektor i historie ved Aarhus Universitet, Karen Gram-Skjoldager, om, hvorfor Genforeningen er så unik for Danmarks historie. Lyt til indslaget herunder.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Sport For abonnenter

Kommentar: Der er ingen vej udenom - Uefa eller Hjulmand taler usandt

Annonce