Annonce
Esbjerg

I uge 24 går kommunen i gang: Plan og Miljøudvalg godkender dispensation til grødeskæring i Mølledammen

Plan og Miljøudvalget har besluttet at give dispensation til grødeskæring i den ene side af Mølledammen. Forud venter nu en fire ugers klagefrist. Foto: Martin Ravn
Politikerne i Plan & Miljøudvalget godkendte i denne uge en dispensation til højst fire årlige grødeskæringer i Ribes omstridte Mølledam. Forude venter klagefrist på fire uger før arbejdet kan sættes i gang.

Ribe: Om alt forløber efter planen, går Esbjerg Kommune i gang med at skære grøde i Mølledammen i uge 24. Det forklarer formand for kommunens Plan & Miljøudvalg, Karen Sandrini(S), efter at sagen i denne uge blev drøftet på et udvalgsmøde.

På mødet valgte politikerne at give den dispensation, som Teknik & Byggeudvalget anmodede om for at kunne foretage højst fire årlige grødeskæringer i Ribe Mølledam ind imod Vedels Anlæg.

Baggrunden er et generelt ønske om et friere vandspejl i Mølledammen uden vandplanter, der bryder vandoverfladen, og Teknik og Miljøforvaltningen har vurderet, at det nu kan lade sig gøre i Mølledammens ene side. Forvaltningen uddyber, at området mellem strømrenden og Vedels anlæg muligvis vil kunne gennemføres uden at skade flodlampret- og snæbelyngel samt sjældne skæringsfølsomme vandplanter. En delvis grødeskæring sikrer uforstyrrede områder til snæbelyngel og vandplaner og modvirker, at den invasive vandpest spreder sig unødigt.

Annonce

Skånsomt

Forudsætningen for vurderingen er, at grødeskæringen sker 10 cm over bunden af Mølledammen uden af bunden påvirkes, og at der gennemføres en monitering af lampretlarver før, under og efter grødeskæringen. Sker dette, vil der kunne meddeles en dispensation til gennemførelse af op til fire grødeskæringer i 2021, og med dispensationen følger en klagefrist på fire uger, hvor en klage vil have opsættende virkning.

- Kommer der ingen klager, forventer vi den første grødeskæring kan gå i gang i uge 24, siger Karen Sandrini og forklarer, at der bliver tale om en meget skånsom oprensning, og at Teknik & Miljø har anmodet konsulentfirmaet COWI om at opstille et monitoreringsprogram til før, under og efter hver grødeskæring er gennemført.

- Anden skæring vil foregå i uge 27, hvorefter vi ser på forløbet igen, og hvis alt ser godt ud, fortsætter vi med grødeskæringer i uge 30 og 33, siger Karen Sandrini.

Annonce

Ikke før været indtænkt

Hun ved godt, at politikerne i Teknik & Byggeudvalget havde givet udtryk for en mere omfattende løsning end den, der nu er sat i gang.

- Dette er første skridt, og det var, hvad vi havde mulighed for lige nu, siger Karen Sandrini og forklarer, hvordan monitoreringen vil afgøre, hvorvidt en delvis grødeskæring kan etableres som en tilbagevendende drift uden at skade Mølledammen som Natura 2000-område.

Hvorfor foreslog forvaltningen ikke denne løsning for tre år siden, og dermed undgået et langstrakt sagsforløb med involvering af både EU, Miljøministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen?

- Umiddelbart tror jeg ikke, denne skånsomme løsning før har været indtænkt, fordi man hele tiden har koncentreret sig om en mere omfattende oprensning lig den, der fandt sted i 2015, siger Karen Sandrini.

12. maj

Teknik & Miljøforvaltningen har anmodet konsulentfirmaet COWI om at opstille et monitoreringsprogram for Mølledammen, der modtages den 10. maj. Sideløbende udarbejder Teknik & Miljø dispensationen til gennemførelse af grødeskæringerne. Dispensationen skal indeholde en beskrivelse af, hvorledes grødeskæringerne gennemføres uden at påvirke bunden af Mølledammen samt en beskrivelse af moniteringsprogrammet. Dispensationen skal være meddelt senest den 12. maj for, at første grødeskæring kan iværksættes i uge 24, inden vandstanden i Mølledammen sænkes,

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Regionalt For abonnenter

Region om lunken Carelink-bedømmelse: - Man kan godt være tilfreds med en Ford, selv om der står en Mercedes ved siden af

Livsstil For abonnenter

Fra militæruniform og lægekittel til afslappede ejere af en campingplads: - Hvad er det værste, der kan ske?

Annonce