Annonce
Kultur

Idrætscenter ender i stort millionminus - stor del skyldes café

Der blev tilført Fredericia Idrætscenter ekstra midler, da det stod klart, at cafe-driften var hårdt presset af manglende forpagter og færre indtægter, og tilbygning og ombygning af Thansen Arenaen gav øgede driftsudgifter. 10. april skulle hallen have været fyldt med tilskuere til Dizzy Mizz Lizzy-koncert, men det har coronakrisen sat en stopper for. Direktør for Madsby Kasper Findahl er klar over, at krisen vil betyde færre indtægter, men hvordan det endeligt vil påvirke 2020-regnskabet, er umuligt at spå om. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen
Byrådet sendte ekstra 4,4 mio. kroner i retning Fredericia Idrætscenter - underskuddet blev på knap 4 mio. kroner. Caféen har kostet dyrt, og nu påvirker coronakrisen driften. Situationen følges tæt.

Fredericia: De røde tal på bundlinjen for Fredericia Idrætscenter er i det endelige årsregnskab endt på et minus på knap fire mio. kroner. Dermed er idrætscentrets underskud dækket ind af det ekstra tilskud, som politikerne besluttede at tildele centret i forbindelse med budgettet.

Byrådet besluttede at bevilge i alt 4,9 mio. kroner ekstra til kultur- og idrætsområdet. 4,4 mio. kroner målrettet Fredericia Idrætscenter og en halv million kroner til uforudsete store driftsudgifter i Tøjhuset.

- Vi har tiltro til, at der nu kommer balance i driften i idrætscentret, og der er justeret ind for de ekstra omkostninger, der viste sig at være ved at flytte aktiviteterne fra Det Bruunske Pakhus til Tøjhuset, siger Susanne Bjerregaard Mørck (S) - nytiltrådt formand for kultur- og idrætsudvalget.

- Vi er lige nu i en coronakrise, som betyder, at idrætscentret må holde lukket. Har I drøftet, hvad det kan komme til at koste?

- Vi følger de anbefalinger, der kommer i forhold til corona, og det betyder, at vi holder lukket. Det er umuligt at sige, hvad det i sidste ende vil koste, siger udvalgsformanden.

Det står allerede klart, at koncerten med Dizzy Mizz Lizzy 10. april er aflyst, og hallen mister dermed den indtægt.

- Der vil være noget, som bliver aflyst, men til gengæld ser vi også, at der kommer reservationer ind på arrangementer i efteråret, siger Susanne Bjerregaard Mørck.

Plusser og minusser på regnskab

Driftsresultatet for kultur- og fritidsområdet kan ifølge dagsordenen forklares ud fra følgende:

Merforbrug hos Fredericia Idrætscenter på 2,365 mio. kr., som vedrører driften af den nye tilbygning samt manglende indtægter grundet lukket badeland.

Merforbrug på Café FIC på 1,571 mio. kr., som skyldes manglende forpagtningsindtægt og underskud på cafédriften.

Tøjhuset et merforbrug på 0,410 mio. kr., som følge af forbrugsudgifter, som ikke har kunnet afholdes inden for det eksisterende budget efter flytningen fra Det Bruunske Pakhus.

Den Kreative Skole har et merforbrug på 0,196 mio. kr. grundet en forårsopvisning, som skulle have været finansieret af opsparede midler fra 2018.

Mindreforbrug hos især Fredericia Bibliotek på 0,683 mio. kr., som kan tilskrives periodeforskydninger.

Mindreforbrug hos museerne på 0,461 mio. kr., som hovedsageligt kan tilskrives periodeforskydninger.

Annonce

Kulturområdet følges

Heller ikke direktør for Madsby Kasper Findahl tør komme med et bud på, hvad coronaen vil belaste regnskabet med.

- Corona påvirker selvfølgelig FIC, legeparken, minibyen og kommunen som helhed. Det er endnu for tidligt at sige noget om, hvordan tingene ser ud efterfølgende, lyder det fra direktøren, som i 2019 blandt andet måtte notere et minus på 1,5 mio. kroner på driften af Cafe Fic. Det skyldtes manglende forpagtningsafgift og svigtende indtægter.

Hele kulturområdets påvirkning af den aktuelle coronakrise følges.

- Det er klart, at der er svigtende indtægter, men jo også mindre udgifter på nogle områder f.eks. de faste udgifter til eksempelvis bygninger. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige noget præcist, konstaterer kultur- og fritidschef Bodil Schelde-Jensen.

Annonce

Sammen på skrift

Regnskabet for 2019 viser samlet et merforbrug på 2,920 mio. kr. på serviceudgifterner, og det betyder en samlet afvigelse fra budgettet på 2,750 mio. kr. På anlægsområdet er forskellen fra budget til det koorigerede budget til regnskabet et mindreforbrug på 1,8 mio. kroner.

Udvalget behandlede regnskabet på udvalgsmødet onsdag, som foregik ved skriftlige indmeldinger fra de enkelte medlemmer.

- Det betyder, at vi ikke som sådan kan drøfte punkterne, men blot sige ja eller nej. Det kan vi forhåbentlig snart ændre, så vi igen kan mødes, siger Susanne Bjerregaard Mørck.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Esbjerg

Tre smittede familier tæt på at lukke Esbjerg Gymnasium: Borgmester kræver anden model for nedlukning

Annonce