Annonce
Kolding

Ikke alt slam ender i havet - meget bliver ofte genanvendt

Sådan fungerer klappladser. Grafik: Mikkel Damsgaard Petersen - JFM
Når fjorde sander til, eller havne skal uddybes, er det nødvendigt at sende uddybningsfartøjer på arbejde. Miljøstyrelsen behandler ansøgningerne om at klappe slam i hele landet. Der føres ikke statistik med, hvad ansøgningerne ender i, men meget genanvendes.
Annonce

Lillebælt: Miljøstyrelsen modtager årligt 60 ansøgninger om tilladelse til at klappe bundmateriale på en af landets klappladser, som klappladsen ved Trelde Næs. Mange af ansøgningerne ender i en aftale om, at materialet bliver genanvendt.

I forbindelse med sagsbehandlinger bliver en række myndigheder hørt, før en eventuel tilladelse accepteres og sendes i høring hos blandt andet Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforening.

- Søfartsstyrelsen, Slots- og kulturstyrelsen, Fiskeristyrelsen og relevante kommuner høres. Kommunerne høres i det omfang, at Miljøstyrelsen vurderer, at der er en mulig miljømæssig påvirkning i en given kommune, konstaterer marinebiolog i Miljøstyrelsens erhvervssektion Anders Vedel.

Har du overblik over, hvor mange ansøgninger om klaptilladelse I modtager på årsbasis, og hvor mange af dem afvises?

- Miljøstyrelsen modtager i størrelsesordenen 60 ansøgninger årligt om genplacering af havbundsmaterialer. Vi har ikke en opgørelse over, hvor mange ansøgninger om genplacering af havbundsmateriale, der ender med helt eller delvist afslag, eller alternativ anvendelse af materialet, som følge af dialog med ansøger. På årsbasis er det kun få ansøgninger, som munder ud i en reel afgørelse om afslag, oplyser Anders Vedel.

Annonce

Meget nyttiggøres

Han konstaterer, at en stor del af opgravet materiale ender med at blive nyttiggjort i anlægsprojekter eller f.eks. tilsætning i cementindustrien.

- Hvis materialet lever op til Miljøstyrelsens laveste kravværdi for miljøfremmede stoffer, kan materialet benyttes til kystfodring eller anden nyttiggørelse på søterritoriet. I tilfælde hvor materialet er uforurenet, overdrages ansøgningen til Kystdirektoratet, som vurderer, om materialet skal genplaceres tæt på opgravningsstedet, hvis der er risiko for kysterosion ved at fjerne materiale fra området, forklarer Anders Vedel.

En del af ansøgningerne om klapning munder ikke ud i en klaptilladelse, fordi dele af materialet ikke kan klappes på grund af materialets indhold af miljøfremmede stoffer.

- Ved oprensning af en havn vil nogle områder af havnens sediment kunne klappes, mens materiale fra andre områder i havnen må afvises. Ansøgeren vælger som regel at have en dialog med Miljøstyrelsen om ansøgningen, så de materialer, som ikke kan leve op til kravene, i stedet bringes på land. Klapning afvises dermed reelt, men det fremgår ikke af nogen statistik, da ansøger selv vælger at ændre den oprindelige ansøgning, konstaterer Anders Vedel.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Alarm 112

Peter Madsens flugtforsøg: Truede med bombeattrap og hoppede ind i hvid varevogn

Varde

Så er det nu: Syv dage til Rema åbner

Indland

Fængselsansattes formand venter Madsen flyttet til nyt fængsel: Enner Mark og Nyborg er i spil

Annonce