Annonce
Esbjerg

Ildsjæle om kommunes helhedsplan for Kammerslusen: Uambitiøs

Esbjerg Kommunes helhedsplan for Kammerslusen, der netop er præsenteret for politikerne i Teknik & Byggeudvalget, er uambitiøs, mener flere interessanter, der har deltaget i tilblivelsen siden 2015. Foto: Esbjerg Kommune
Den helhedsplan for området omkring Kammerslusen, som Esbjerg Kommune har arbejdet på siden 2015, bliver af lokale interessenter og ildsjæle kaldt uambitiøs, fordi den hverken indeholder økonomi, tidsplan eller handlingsplan. Helhedsplanen blev hverken godkendt eller sendt i høring ved seneste udvalgsmøde, da beslutningen blev udsat.

Ribe: Hvordan udvikler man bedst muligt området omkring Kammerslusen, så det maritime kulturmiljø i området styrkes, og forholdene for turister og andre besøgende forbedres.

Sådan lyder udgangspunktet for arbejdet med den helhedsplan, der blev præsenteret på Esbjerg Kommunes Teknik & Byggeudvalg 25. oktober. Kommunens Teknik & Miljøforvaltning har arbejdet med planen siden 2015, hvor man første gang mødtes med en lang række interessenter som blandt andet Nationalpark Vadehavet, Ribe Sejlklub, Ribe Bådcenter og Lokalråd Ribe Midt, der alle skulle bidrage til udarbejdelsen af helhedsplanen.

Men allerede inden udkastet er godkendt af Teknik & Byggeudvalget, der udskød beslutningen på mødet 25. oktober, får helhedsplanen kritik.

- Der blev lavet et godt oplæg i 2015, men herefter skete der intet. Vi blev indkaldt til et nyt møde i 2018 med melding om, at den snarest ville komme op på møde i Teknik & Byggeudvalget, men selv om vi rykkede flere gange, kom den aldrig på dagsordenen. Og nu, pludselig, som trold af en æske, kommer man med et oplæg til en helhedsplan, men nu er den blevet forkortet væsentligt og er blevet vagere, siger Willi Weber fra interessentgruppen, der også består af Bjarne Kiholm fra Ribe Bådcenter og Kjeld Andresen fra beboerforeningen Kanalstien.

Willi Weber kalder planen for uambitiøs.

- Den ambitiøse helhedsplan bør handle om skabe sammenhæng mellem Nationalpark Vadehavet, Kammerslusen, marsken og Ribe by og havn, siger han.

Annonce

Autocamperplads

Kommunens helhedsplan omfatter arealet nord for slusen med slusemesterboligen og syd for Kammerslusen med restaurant og sejlklub, ligesom også skiltning, parkering og tilgængelighed er en del af det store projekt.

Kommunen har modtaget fire høringssvar til planen, og kommentarerne fra de to høringer i 2015 og 2018 er alle indarbejdet i helhedsplanen, som blev fremlagt politikerne 25. oktober.

Forslaget om en autocamperplads øst for Restaurant Kammerslusen er ikke medtaget, idet de fredningsmæssige konsekvenser endnu ikke er afdækket.

Hvor er helheden?

Willi Weber kalder de seneste fire års proces for rodet og mangelfuld, og hvor man i 2015 havde ambitiøse planer om at skabe både visuel og fysisk sammenhæng med nationalparken, sluse, turister og byen Ribe, virker det i dag som om, at helhedsplanen er sat i verden for at få slusemesterboligen afsat, så kommunen ikke længere skal poste penge i en næsten tom bygning.

- Vi er glade for, at kommunen er gået ind i projektet, men vi føler ikke, de lytter til os. Det er ærgerligt, for nu har vi en masse ord på papir, men ingen handling. Over de fire år, der er arbejdet med helhedsplanen har den ændret fokus, og det nye udkast indeholder hverken handling, økonomi eller tid, og så er det for mig ingen plan, siger Willi Weber, der er i tvivl om, hvad det er for en beslutning, politikerne skal tage på det kommende møde i Teknik & Byggeudvalget.

- Det hedder en helhedsplan, men hvor er helheden, og hvad skal politikerne så beslutte, når de ikke for alvor har noget at tage en beslutning ud fra, siger Willi Weber, der håber, at når helhedsplanen på et tidspunkt kommer i høring i otte uger, at der arrangeres et offentligt møde, hvor alle kan byde ind.

- Det ærgrer mig, at man rent sammenhængsmæssigt ikke kommer med mere, når så mange folk har lagt tid og kræfter i det, siger han.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Godda' mand solcellelov

Lovgivningsdanmark har vundet endnu en sejr. Med et hidtil uset krav til bureaukrati og dokumentation er det lykkes at bremse stor set alle landets kommuner i at få oprettet solcelleanlæg i forbindelse med kommunale bygninger og derved bidrage til den grønne omstilling. Og tillykke med det. For grundet en i særklasse ubegrundet og uigennemskuelig lovgivningsjungle er det nemlig lykkes at gøre kommunale solcelleanlæg til egentlige forsyningsvirksomheder med deraf følgende krav til selvstændige bestyrelser, regnskabsaflæggelse og meget andet af det, som i stigende grad DJØF'iserer denne nation. Alt sammen krav, der æder gevinsten ved og idéen med disse anlæg. Resultat: Flere steder er eksisterende kommunale solcelleanlæg lukket ned, ligesom planer om anlæg er droppet. Lige så uigennemskueligt er det, hvorfor så regionernes sygehuse, der jo er akkurat lige så offentlige, er fritaget for dette nonsens, og ingen kan give en bare nogenlunde gangbar forklaring. Begrundelserne er det rene volapyk og et eksempel på, hvad der sker, når lovgivningsmaskinen snurrer, uden at nogen griber ind med brugen af deres sunde fornuft. Lad os håbe, at den for tiden ganske tavse klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) også ser dette som en vanvittig indretning, i hvert fald ligger der lige til højrebenet her serveret en sag, som man skal være godt dum for ikke at spark i mål. Især når man skal være instrumental i en regeringssatsning, som ingen har bare den fjerneste idé om hvad ender med at koste. Sådan er det nemlig med det fromme ønske om at reducere nationens menneskeskabte CO2-udledning med 70 procent i forhold til 1990-niveau inden 2030. Man ved end ikke, om det overhovedet kan lade sig gøre, men man ved, at det bliver utroligt dyrt. Her står vi med en sag, der, som megen anden klimasnak, ikke er fugle på taget, men miljøgevinster lagt lige i hånden på Dan Jørgensen, hvis han ellers vil tage imod dem. Lad os få fjernet disse bureaukratiske forhindringer - hellere i dag end i morgen.

EfB

EfB lejer angriber i Brøndby

Kolding

Genoptager omdiskuteret samarbejde: Konsulenter på resultatløn skal igen finde besparelser på udsatte borgere

Annonce