Annonce
Kolding

Iltsvind og fiskedød i Lillebælt

Nils Sjøberg
Annonce

Læserbrev: Det er uforståeligt, at en række syd- og sønderjyske byråd gang på gang slipper godt fra at kalde sig grønne og miljøbevidste, når de samtidig medvirker til iltsvind og fiskedød i Lillebælt.

De udleder spildevand og dumper store mængde af mudder med zink, bly og kviksølv i havet og påstår samtidig, at Lillebælt er en nationalpark.

Der mangler overensstemmelse mellem ord og handling. Det er dobbeltmoral.

Dumpingen - eller klapningen, som man kalder det - er en medvirkende årsag til iltsvind og fiskedød i Lillebælt. Det fremgår helt klart af rapporter fra Aarhus og Aalborg universiteter. Havbiologerne er enige.


Der mangler overensstemmelse mellem ord og handling. Det er dobbeltmoral.


Alligevel har flere kommuner søgt og fået godkendelse til at dumpe mudder i Lillebælt. Senest er det byrådet i Kolding. Det har søgt om tilladelse til at dumpe 360.000 kubikmeter havslam ved Trelde Næs. Slam som ud over at skade mikrober, dyr og planter i det konkrete tilfælde også indeholder over 476 ton zink, 232 ton krom og 179 ton bly. Dertil kommer kobber, nikkel, kadmium, kviksølv og en række andre miljøskadelige stoffer.

Det er vigtigt, at vi får stoppet dette nu. Derfor rejste jeg sagen om dumping af mudder over for miljøminister Lea Wermelin (S) 28. maj og igen 5. juni, da jeg var barselsvikar i Folketinget. Mit mål var helt klart at sikre, at miljøministeren var opmærksom på sagen.

Samtidig vil jeg gøre opmærksom på, at det rent faktisk er muligt for kommunerne at opdæmme slammet, så det ikke skader havmiljøet, når der bygges nyt i havnene. Det er med andre ord ikke nødvendigt at grave slammet op, skade livet i havet, laste det på pramme, sejle det væk og dumpe slammet til stor skade for miljøet, når der skal bygges. Der kan bygges uden at skade miljøet.

Derfor er vi nogle stykker, som går på gaden i Kolding lørdag 26. september for at gøre opmærksom på situationen. Vi mener, at det er på høje tid, hvis Lillebælt skal reddes. Det er nu, at vi skal stå sammen om Lillebælt. Det gør man ikke ved at kvæle livet i havet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Vejen

Gratis julekoncert i Folding Kirke

Annonce