Annonce
Varde

Ingen jagt på regelbryderne: Varde Kommune vil informere om kloakregler i Houstrup

Sådan så der ud ved flere grunde i Houstrup onsdag. Foto: Annett Bruhn
Ligesom Din Forsyning går Varde Kommune ud fra, at sommerhusejere har ledt vand i spildevandskloakken af uvidenhed. Derfor vil kommunen informere, men ikke jagte dem, der har brudt reglerne.

Houstrup: Tirsdag kunne pumperne i kloaksystemet i Houstrup ikke følge med længere. For spildevandskloakken blev ikke kun fyldt med spildevand, men også med overfladevand, som sommerhusejere ledte i kloakken ved at åbne dækslet eller ved at lave render, der førte vandet ned i kloakken.

Det er ulovligt at lade regnvand i en spildevandskloak, men det får ingen konsekvenser for regelbryderne, hvis blot det ikke sker igen. Din Forsyning mener, at de fleste har ledt vandet i kloakken på grund af uvidenhed, og den samme vurdering har Varde Kommune, der er myndighed på området.

- Det kan være svært at se, om det er en kloak, eller om det rent faktisk er nogle rørsystemer, der er beregnet til at tage overfladevand. Så det er et spørgsmål om at få informeret ud om, at spildevandskloakker skal man ikke bruge til at lede overfladevand ned i, siger Klaus Bertram Fries, leder af Varde Kommunes Naturcentret.

Annonce

En oversvømmet vestkyst

  • Flere sommerhusområder langs vestkysten er ramt af oversvømmelser for tiden.
  • Grundvandet står nemlig højt på grund af store regnmængder her i efteråret.
  • I Houstrup kunne nogle sommerhusejere ikke skylle ud i deres toilet tirsdag, fordi kloakkerne ulovligt blev fyldt med overfladevand fra sommerhusgrunde.
  • JydskeVestkysten talte med ejere eller lejere i fire sommerhuse onsdag, og her kunne de alle skylle ud i toilettet, men vandet forsvandt dog kun langsomt i to af husene.

Bruger flere kanaler

Han fortæller, at Varde Kommune vil bruge flere kanaler til at informere. Det vil blandt andet være ved at sende breve til grundejerforeninger og ved at bruge Facebook.

Det er vigtigt, at alle ved, at en spildevandskloak ikke må bruges til regnvand, fordi en fyldt spildevandskloak kan betyde, at det bliver umuligt at skylle ud i toilettet for alle i et område.

Grundejere må selv dræne

I JydskeVestkysten torsdag sagde Ingelise Mikkelsen, der bor i Houstrup, følgende:

- Hvis Varde Kommune vil blive ved med at have turister, så skal de i gang med at dræne.

Men det er næppe kommunen, der vil begynde at dræne. Klaus Bertram Fries forklarer, at kommunen har lavet en klimatilpasningsplan. Som en af indsatserne i kommunen klimatilpasningsplan blev der udarbejdet en drejebog for håndtering af overfladevand i sommerhusområderne, og her blev rollefordelingen klarlagt. Den rollefordeling betyder, at kommunen har ansvaret for offentlige vandløb, mens grundejere selv må klare grundvandssænkninger. Det kan ske ved at rense grøfter eller ved at tage initiativet til at lave nye grøfter.

Derfor er det grundejerne - som regel gennem grundejerforeninger - der må tage initiativ til en dræning.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Vores naboers mismod tiltager konstant

Allerede før første stolpe var sat, skabte det danske vildsvinehegn tysk mismod . Her er det en udbredt opfattelse, at der er tale om en camoufleret grænsemur. Anlægget bliver kædet sammen med den danske indrejsekontrol og skaber hos vores naboer billedet af et land, der ønsker at isolere sig. Nu er hegnet færdig, og alt er meget værre. Det viser sig, at hegnet er en dødsfælde for vildtet. Billeder af kvæstede og dræbte dyr fylder tyske, sociale platforme og traditionelle medier. Selv landsdækkende tv har haft indslag. Med tysk logik er hegnet ubegribeligt. Naboerne påpeger ganske korrekt, at afspærringen ikke er nogen garanti for, at den afrikanske svinepest ikke når vores breddegrader. Vildsvin kan snige sig over i de passager, der er skyldes veje og vandløb. Samtidig er dyrene fremragende svømmere, der let kan krydse Flensborg Fjord. Endelig udgår den største smittefare ikke nødvendigvis fra vildsvin, men fra mennesker. Hvis en inficeret, polsk kødpølse på en eller anden vis havner i danske dyrs fødekæde, er skaden sket. Alle disse indvendinger er ubestrideligt rigtige. Og så må der vel stikke noget andet under, konkluderer førnævnte, tyske logik. Vi er hidtil ikke lykkedes med at forklare, at der i høj grad er tale om en mentalhygiejnisk foranstaltning. Danske landmænd og fødevaresektorens mange ansatte kan sove lidt roligere, fordi der trods alt er rejst en barriere mod smitten. Samtidig sender vi et signal til de udenlandske markeder om, at vi bekymrer os om fødevaresikkerheden. Da dette budskab tilsyneladende er usælgeligt hos vores naboer, kan vi i det mindste begrænse skaden. Derfor er det fint, at der nu træffes foranstaltninger, som skal begrænse faren for yderligere skader på vildt. Men samtidig må det være tilladt at undre sig over, at ingen havde forudset problemet. Så var vi nok stadig blevet stemplet som nationalister. Men vi var i det mindste sluppet for beskyldningen om, at vi slog Bambis mor ihjel.

Erhverv

Havnevirksomheder bekymrede over at ny havnevision skal hastes igennem

Annonce