Annonce
Haderslev

Ingeniør revser skyggediagrammer for omstridt byggeri

Det er på denne plads, at det kommende højhus på op til 55 mester skal ligge. Kritikerne frygter, at bygningen kommer til at kaste betydelig mere skygge på Søslangen, end det fremgår af de planer, som har været i offentlig høring. Foto: Inge Rogat Møller
Peter K. Jessen synes, at et uvildigt firma burde lave nye skyggesimuleringer af det planlagte byggeprojekt på Haderslev Havn. Og det bør være for alle årets 12 måneder, siger han.

Peter K. Jessen fra Starup har ikke meget godt at sige om de skyggediagrammer, som er udarbejdet i forbindelse med Honnørkaj-byggeriet.

- De er misvisende, og i nogle tilfælde passer de ikke med de skygger, der er er lagt ind. Man prøver at sende et signal om, at der ikke er en større forskel på skyggerne fra det eksisterende byggeri til det kommende og at der dermed ikke er så stor forskel. Hvordan man kan det, når højdeforskellen er, som den er?

Peter K. Jessen er ingeniør af uddannelse, og han er én af dem, der har skrevet et langt høringssvar til Haderslev Kommune, da Honnørkaj-planerne var i offentlig høring fra den 27. august til 23. oktober. Planerne baner vej for byggeri af et trappehus i op til 55 meters højde med 60 private boliger direkte ved Honnørkajen og desuden 90 almene boligblokke i op til 28 meters højde, som skal ligge langs Gasværksvej.

Annonce

Søslangen påvirkes

- Simuleringerne viser således ikke tydeligt, at også Søslangens østlige del er kraftigt påvirket af skyggerne fra de nye bygninger, specielt i marts og december måned. De nye bygninger giver generelt en kraftige skyggevirkning på hele Søslangen i marts og december måned. Ud fra skyggesimuleringerne er det meget nærliggende at antage, at Søslangen også vil være kraftigt skyggepåvirket i januar og februar og sandsynligvis også i november. Hvor mange måneder Søslangen er skyggebelastet i sommermånederne, ud over juni, kan man ikke se, skrev han blandt andet i sit høringssvar.


De er misvisende, og i nogle tilfælde passer de ikke med de skygger, der er er lagt ind. Man prøver at sende et signal om, at der ikke er en større forskel på skyggerne fra det eksisterende byggeri til det kommende og at der dermed ikke er så stor forskel. Hvordan man kan det, når højdeforskellen er, som den er?

Peter K. Jessen


Peter K. Jessen hæfter sig også ved anvendelsen af skyggesimuleringer, efter at solen er gået ned.

- I miljøkonsekvensrapporten side 54 nederst står, at der ingen skyggevirkning er af den eksisterende bebyggelse i december, da solen ikke kommer højt nok op på himlen til at kaste skygge. Alligevel er der udarbejdet skyggesimuleringer for december både for de eksisterende og de nye bygninger. Der er ovenikøbet udarbejdet en skyggesimulering for solens position klokken 17 i december, selv om solen i december normalt er gået ned klokken 16. Det samme gør sig i øvrigt gældende for simuleringen klokken 21 i marts, og simuleringen klokken 21 i september måned, skriver han.

- I rapporten står der på side 54, at der er taget højde for sommer- og vintertid, så det er ikke her fejlen ligger. På side 60 i rapporten står: I december er skyggevirkningen fra den nye bebyggelse ikke markant anderledes, end den er i dag.

Annonce

Betydelig højdeforskel

- Men de eksisterende bygninger, der i dag kan give skygge, er ikke mere end 10-12 meter høje, og ligger lavere end Søslangen. De kommende bygninger varierer fra 16 til 55 meter. Skyggesimuleringer for december af påvirkningen fra de eksisterende 10-12 m høje bygninger er forkerte, da de eksisterende bygninger er for lave til at give så markante skygger på f.eks. Søslangen. Det samme gælder simuleringen for marts måned. Skyggesimuleringerne i rapporten giver ikke et korrekt og dækkende billede af skyggevirkningen fra de eksisterende og de nye bygninger på den eksisterende bebyggelse i området, lyder det fra ham.

I høringssvaret anbefaler han, at skyggesimuleringerne bør udvides, så man kan danne sig et ordentligt billede af, hvem der er skyggepåvirkede og hvornår. Ifølge Peter K. Jessen bør nye skyggesimuleringer for de eksisterende og de nye bygninger dække alle årets 12 måneder.

- Og de nye undersøgelser bør udføres af et uvildigt firma, siger Peter K. Jessen, der ikke bryder sig om byggeplanerne på Honnørkajen.

- Det passer simpelthen ikke ind i bybilledet, og desuden har dem, der har bygget på havnen indtil nu, gjort det under forudsætning af, at man maksimalt måtte bygge i op til 15 meters højde. Af uransaglige årsager vil man nu tillade byggeri i op til 55 meters højde.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Sport

Hun fældede Haysen: Ung kvinde arbejdede som skribent for SønderjyskE

Kolding

Styrelse sender 27 medarbejdere til Skovparken og Munkebo for at stoppe smittespredning: Her har man endnu ikke fået bugt med smitten

Annonce