Annonce
Debat

Investering i ny infrastruktur er nødvendig

Udvikling: Udvidelse af E45 og Billund Lufthavn, højhastighedstog imellem Aarhus og Hamborg, en Fyn/Als-forbindelse og en bedre vestlig vejforbindelse imellem Esbjerg og landegrænsen til vores naboer i Tyskland.

Hvordan sørger vi for at udvikle vores tilgængelighed og kobling imellem Danmark og Tyskland?

Spørgsmålene er afgørende, da fælles investeringer i ny infrastruktur er nødvendige for at fremtidssikre vores region. Med den nye regering i Danmark og en relativt ny delstatsregering i Kiel har vi nu regeringer, som begge bør prioritere fornuftige og nødvendige investeringer. Derfor vil vi opfordre til, at den nye danske transportminister Benny Engelbrecht stiller Region Syddanmark centralt: Investeringer i ny infrastruktur er afgørende, hvis vi skal udvikle og fremtidssikre hele vores grænseregion fra Vejle til landegrænsen og sydover.

En styrket mobilitet er forudsætningen for at skabe øget vækst og velstand i Syddanmark og Slesvig Holsten. Samarbejdet har eksisteret i over ti år og i de senere år bekræftet i skriftlige strategiaftaler imellem Vejle-Kiel. I dag består samarbejdet af langt flere danske og tyske kommuner end der f.eks. er i Hovedstadsregionen inkl. den svenske side.

Vores vision bør være at binde Region Syddanmark og Nordtyskland endnu bedre sammen. Vi ønsker at skabe nye faste forbindelser via Jyllandskorridoren i vores grænseregion. I Region Syddanmark står vi sammen om udbygning af Billund Lufthavn som et internationalt knudepunkt, bedre vejforbindelser over Fyn og en Als-Fyn forbindelse, der burde stå færdig i 2030. Det vil ændre mobiliteten for mennesker og transporten af gods.

Broforbindelsen og de bedre tog- og vejforbindelser over landegrænsen vil bringe os tættere på vækstcentret i Hamborg, men giver også nye trafikstrømme, som skaber behov for yderligere udbygning af infrastrukturen. Vi arbejder derfor også for højhastighedstog fra Aarhus til Hamborg med nye spor og nye togstation i Erritsø, Flensborg og Kiel samt bedre vejforbindelser til Billund Lufthavn - inklusiv en ny parallelmotorvej til E45, så vi får Jylland til at hænge bedre sammen på langs og desuden skaber øget mulighed for godstransport over den dansk-tyske landegrænse, hvor der dagligt passerer mere end 6.000 lastbiler.

Vores grænseregion står over for tre centrale udfordringer. For det første er regionen udfordret af for ringe transportforbindelser kollektivt og individuelt. Vi er i dag over fire mio. indbyggere på dansk og tysk side, og transportforbindelserne er ikke meget bedre end for årtier siden. Der skal køres længere end før i tiden for at få og fastholde et job. Større og større mængder gods passerer landegrænsen, og generelt større trængsel gør, at veje og jernbaner kommer under pres, som vil hæmme mobiliteten og forlænge rejsetiden for både personer og gods.

Det andet er, at grænseregionen er i benhård international konkurrence. Mange virksomheder har brug for kvalificerede medarbejdere og internationalt højtuddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende med en målrettet indsats, så det bliver endnu nemmere for borgere og virksomheder at komme til, fra og rundt i hele grænseregionen. På samme måde skal det være nemt og attraktivt for virksomheder og potentielle medarbejdere at vælge Region Syddanmark.

For det tredje bliver arbejdsstyrken ældre de kommende år på begge sider af landegrænsen. Det udfordrer vores arbejdsgivere, som på sigt vil mangle kvalificeret arbejdskraft. Hvis virksomhederne bliver nødt til at flytte aktiviteter ud af Region Syddanmark for at finde medarbejdere, vil Danmark går glip af arbejdspladser og produktion. Samtidig er der brug for flere arbejdspladser i andre dele af regionen og i Nordtyskland.

Forudsætningen for, at efterspørgslen og udbuddet i forhold til arbejdskraften kan udlignes er, at vi har et sammenhængende og integreret arbejdsmarked i hele regionen. Det kræver, at vi styrker vores trafikale infrastruktur, så kære Benny Engelbrecht, som ny transportminister håber vi, at du vil være med til at løse udfordringerne og prioritere en transportpolitik.

Annonce
John Lohff
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Genforeningen vækker stadig følelser

Det socialdemokratiske medlem af byrådet i Sønderborg, Bjørn Allerelli Andersen er stødt, fordi det tyske mindretal lægger op til en fejring af 100-året for grænsedragningen i 2020 og ikke af Genforeningen. Han bliver også krænket, når tyske tekster sætter ordet genforening – Wiedervereinigung - i citationstegn. Sagen viser, at der fortsat er store følelser i spil. Den tyske jurist Klaus Alberts fra Kiel har netop udgivet en bog om situationen i 1920. Han anfægter brugen af begrebet genforening, fordi Slesvig heller ikke før 1864 var en del af kongeriget. Argumentet viser, at nogle sager er for komplicerede til, at de kan overlades til videnskaben. Statsretslig er udsagnet korrekt. Men det anfægter ikke, at de dansksindede sønderjyder i 1920 kom hjem til det land og det folk, de så sig som en del af. Så i den følte realitet var der naturligvis tale om en genforening. Derfor skal vi danskere have lov til både at bruge ordet og glædes over Genforeningen. Men vi skal ikke pådutte andre det. Til gengæld skal tyskerne respektere vores holdning. Det tyske mindretal har ligeledes al mulig grund til at glæde sig over Genforeningen. Den forskånede dem i vidt omfang fra at blive en del af Tysklands rædselsfulde historie mellem 1920 og 1949. Ganske vist dumpede mange i mindretallets rækker med et brag, da deres loyalitet blev sat på prøve efter den 9. april 1940. Men de lærte lektien og formulerede i 1945 en formel erklæring om troskab over for den danske stat og 1920-grænsen. Samfundskontrakten holder den dag i dag. Eneste tabere i 1920 blev de danske syd for den nye grænse. De måtte betale en skrækkelig pris med undertrykkelse og senere død på nazisternes fronter. Men skønt ikke alt er glemt, er grænselandet nu en model for det harmoniske samliv mellem flere nationaliteter. Det skal vi fejre i 1920 og så ikke strides om ord. Som danskere i Damark skal vi feste for Genforeningen. Så må andre gerne fejre en af de få stabile grænser, Tyskland nogensinde har haft.

Annonce