Annonce
Vejen

Jagtforening har plantet 160.000 træer og buske

Formålet med ordningen ”Plant for vildtet” er er at yde tilskud til plantning af træer og buske i det åbne land til gavn for vilde dyr. Foto: Askov-Malt Jagtforening
Gennem de sidste tre årtier har Askov-Malt Jagtforening haft stort fokus på plantning træer og vildtvenlige buske.

Askov-Malt: Medlemmerne i Askov-Malt Jagtforening har gennem de seneste godt tre årtier haft stort fokus på plantning af træer og vildtvenlige planter.

Siden 1986 er der plantet flere end 160.000 træer og buske. Det hele tog sin begyndelse, da Askov-Malt Jagtforenings eget blad, Jagtmagasinet, så dagens lys i 1986. Målet var blandt andet, at bladets overskud skulle give foreningen økonomisk mulighed for at give tilskud til medlemmernes natur- og vildtpleje.

Siden har foreningen hvert år givet medlemmerne tilskud til at plante træer og buske, og antallet har altså nu passeret mere end 160.000 vildtvenlige planter.

- Ideen med vildtplanter blev skabt allerede i 1933, og siden har masser af naturbeviste jægere og revirplejere fået tildelt vildtvenlige træer og buske over hele landet med tilskud fra Naturstyrelsen. Dette er ret enestående og har ikke sin lige i noget vestligt land. Danske jægere har således gjort en stor indsats for at etablere og bevare masser af små grønne pletter over hele landet, fortæller Finn Østergaard fra jagtforeningen.

Tilskudsordningen “Plant for Vildtet” yder tilskud til plantning af træer og buske i det åbne land til gavn for vilde dyr. Vildtremiser, hegn og krat skaber yngle- og fødemuligheder samt skjul og læ til vildtet. Derudover er mange af især buskenes blomster og frugter vigtige fødekilder for både dyr og insekter.

Der ydes i øjeblikket tilskud til 39 forskellige træ- og buskearter. Dette administreres af Naturstyrelsen og pengene stammer fra den afgift, jagttegnet, som de danske jægere hvert år indbetaler for at gå på jagt i Danmark.

Annonce

Plant for vildtet

Tilskuddet er på 75 procent af planteprisen. Ved ansøgning inden den 31. oktober vil planterne blive udleveret i begyndelsen af april.

Er jægeren medlem af Askov-Malt Jagtforening kan der gives et tilskud til resten via foreningens årlige blad, Jagtmagasinet.

Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Skampletten i Vejen

I Vejen ligger der en vej, som ingen har kunnet bruge i nu et år. 22. oktober er det nøjagtig ét år siden, at landmanden Martin Lund Madsen kørte bigballer og andet ind på Skovgårdsvej, der blev anlagt på hans jord, og spærrede den. Han har Højesterets ord for, at Vejen Kommune brugte den forkerte lovgivning til at ekspropriere den nødvendige jord til vejen, og med kommunens kritisable forvaltning in mente spærrede han altså det sorte asfalttæppe. Lige nu betaler borgerne i den nærliggende by Askov en meget høj pris for dette morads, for konsekvensen af lukningen er blandt andet, at tonstunge entreprenørmaskiner tvinges ind gennem byen til stor fare for bløde trafikanter. Spørgsmålet er, hvor længe vi skal være vidner til denne helt urimelige gidseltagning? Vejen Kommune er helt rigtigt blevet kritiseret for en amatøragtig sagsbehandling. Den private ejendomsret er ikke ukrænkelig, her er Grundloven meget klar. Når hensynet til almenvellet taler for det, kan man ekspropriere borgernes private ejendom, men man må synes, at det offentlige skal forberede sig bedre, end Vejen Kommune har gjort i den aktuelle sag. Ikke alene har man spildt skatteydernes penge, man har på et fejlagtigt grundlag foretaget en ekspropriation, der ikke var lovmedholdelig. Det er en skandale. Men man må også samtidig sætte kritisk lys på landmand Martin Lund Madsens rolle, for han er en del af gidseltagningen. Det vil være mærkeligt, hvis ikke Vejen Kommune får lov at ekspropriere til den allerede anlagte vej, hvis ellers man kan få gjort sit forarbejde ordentligt, for selvfølgelig skal det offentlige kunne anlægge veje, når behovet er tilstrækkeligt stort. Men det kommer til at tage år, hvis også denne proces - nu efter den rigtige lovgivning - skal hele retssystemet igennem, som man må forvente, at Martin Lund Madsen vil trække den, og imens holdes et helt samfund som gidsel. Skal det virkelig kræve ofre, før man som voksne mennesker sætter sig og forhandler en løsning på plads?

Danmark

I Nordjylland har de flyttet et fyrtårn: Men det er ikke første gang, en fantastisk flytning vækker opsigt

Annonce