Annonce
Aabenraa

Rigmand opkøber jord for at give naturen plads: Flytter 1000 salamandere over vej

Med hjælp fra en række frivillige bliver der flyttet i alt 1000 bjergsalamandere fra Skubbæk og Årup skove over på den østlige side af Flensborgvej. Foto: Jesper Tofft
Markus Jebsen ejer 232 hektar jord omkring Aabenraa, hvor han med konsulent Jesper Tofft som administrator forsøger at genskabe tidligere tiders biologiske mangfoldighed. Den slags tager tid, men allerede nu er der registeret et større dyre- og planteliv.

Felsted/Hostrupskov: I 2010 købte forretningsmanden Markus Jebsen ejendommen Rønhøj og de 42 hektar landbrugsjord, der hørte til. Formål: At genskabe en natur med plads til frøer, padder og fugle i området lige nord for Sønderborgvej.

De tidligere kornmarker er nu afløst af nyplantet skov, små vandhuller og enkeltstående træer, der med tiden skal vokse sig store og give et indtryk af park i det kuperede landskab.

Da Markus Jebsen gennem sit danske selskab Tanganyka A/S i forvejen ejede jord i området og siden har købt mere til, strækker projektet sig i dag over i alt 150 hektar op mod Hostrupskov, og selv om der ikke er lavet en decideret optælling af hverken dyr eller planter, kan Jebsen og Toftt med tilfredshed konstatere, at indsatsen allerede har nyttet.

Lappedykkere, grågæs, gråænder, blishøns og vandriske er begyndt at yngle i området, både fiskehejre og traner har været på besøg, og så har Jesper Tofft konstateret, at arten grøn frø har sluttet sig til de øvrige frøer og padder. Den har ellers holdt sig syd for Sønderborgvej.

Annonce

Projekt kan blive større

  • Markus Jebsen ejer også mindre lodder jord ved blandt andet Genner, Stubbæk og Varnæsvej.
  • Han er ikke interesseret i at købe mere jord op - med mindre det ligger i tilknytning til hans hovedprojekt omkring Rørdam og Rønhøj - Hostrup Skov Naturreservat, som han har døbt det.
  • Ravnhøj Consult har udarbejdet en rapport over Markus Jebsens danske naturprojekter. Den kan læses på: issuu.com/jyskemedier/docs/markus_jebsen

Hjælper naturen lidt på vej

- Der er også sortspætter, og fiskeodderen er blevet set igen, forklarer en begejstret Markus Jebsen, der også kan glæde sig over, at den naturlige vegetation skyder op omkring vandhuller og vådområder.

Det er dog ikke alt, der skal skyde alt for meget op. Pilekrat, brændenælder og siv står på spring for at få overtaget, så nogle af de åbne områder bliver slået, mens andre bliver afgræsset af 50 stude, der går på skift i tre folde.

- Vi hjælper naturen lidt på vej, som Jesper Tofft forklarer det.

Og det er ikke det eneste sted, Tanganyka-projektet giver naturen en hånd med. Miljøstyrelsen givet tilladelse til, at den sjældne bjergsalamander, der i Danmark ellers kun lever ved Aabenraa i skovene vest for Flensborgvej, kan sættes ud i de nyetablerede vandhuller i Agsø og Rørdam skove på Jebsens jord.

- Vi har argumentet med, at hvis ikke Flensborgvej lå der, ville salamanderen naturligt have spredt sig til det område, forklarer Jesper Tofft, der forventer, at der over tre år vil blive samlet omkring 1000 individer ind i Stubbæk Skov og Årup Skov af frivillige.

- Vi transporterer dem så videre i kasser med vand. Flest unger, men vi har også samlet enkelte voksne ind, så de skulle gerne have ynglet.

Folk skal tilbage i naturen

Det nyeste område – Nørballe 8 – kom til for fem år siden, og her er der rejst skov på ti hektar, mens der på de resterende 20 er plantet trægrupper til småskove, gravet otte søer, og så er der sået 15 forskellige slags urter og græsarter.

Området er planlagt, så der er noget nyt at se på, hver gang man når til en ny bugtning i landskabet. Og alle er velkomne til at kigge, understreger Markus Jebsen:

- Ja, man må rigtig gerne gå ture herude. Vi skal jo have folk tilbage i naturen.

Der er gravet flere vandhuller på den store 150 hektar store grund mellem Sønderborgvej og Hostrupskov, og det har trukket et rigt dyreliv til, kan Jesper Tofft og Markus Jebsen fortælle. Foto: Timo Battefeld
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Hvad bilder ministeriet sig ind?

I 2014 besluttede et flertal i Folketinget, at man ville have 14 års dansk indsats i Afghanistan undersøgt med særlig vægt på det civilt-militære samarbejde. Forsvarsakademiet, Dansk Institut for Internationale Studier samt et konsulentfirma skulle står for opgaven, men nu viser aktindsigter til Berlingske, at man i Forsvarsministeriet langt hen ad vejen ikke var tilfreds med især en række kritiske passager i udkastet til den endelig rapport. 14 kritiske passager er enten blevet fjernet eller ændret, således at slutresultatet tegner et mere rosenrødt billede af den danske indsats i Afghanistan, end det oprindeligt var tiltænkt, inden Forsvarsministeriet kom med forslag til, hvor man skulle have slettelakken frem. Nu bliver der i denne verden helt generelt lavet alt for mange rapporter, men denne havde dog det ædle formål at orientere Folketinget om, hvad der var gået godt og skidt. En rimelig idé, skulle man synes, al den stund, at danske soldater sendes ud i livsfarlige missioner, ligesom det danske samfund bruger milliarder af kroner på disse opgaver. Men Forsvarsministeriet syntes åbenbart ikke, at det var nødvendigt for vores folkevalgte eksempelvis at få at vide, at et fælles sekretariat mellem Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet ikke fungerede. Ej heller skulle det frem, at velkendte indretninger som offentlige udbud, der på vores breddegrader er med til at forhindre korruption, faktisk gjorde det modsatte i Afghanistan. Folketinget er altså blevet forholdt væsentliger oplysninger, og det er en skandale, også selv om ministeriet meddeler, at man jo bare kom med forslag til, hvad der skulle ændres eller slettes. Den har man hørt før, og den bliver ikke mere sand af at blive gentaget. Denne sag vidner om, at Forsvarsministeriet og nogle ansatte der har haft mere travlt med at pleje eget ry og karrierer end at oplyse Folketinget sandfærdigt om, hvad der er foregået i Afghanistan. Det er ikke bare uhæderligt, det er at sætte sig over landets øverste parlamentariske forsamling.

Kolding

Vej spærret: Store mængder regn giver problemer i Kolding

Annonce