Annonce
Aabenraa

Rigmand opkøber jord for at give naturen plads: Flytter 1000 salamandere over vej

Med hjælp fra en række frivillige bliver der flyttet i alt 1000 bjergsalamandere fra Skubbæk og Årup skove over på den østlige side af Flensborgvej. Foto: Jesper Tofft
Markus Jebsen ejer 232 hektar jord omkring Aabenraa, hvor han med konsulent Jesper Tofft som administrator forsøger at genskabe tidligere tiders biologiske mangfoldighed. Den slags tager tid, men allerede nu er der registeret et større dyre- og planteliv.

Felsted/Hostrupskov: I 2010 købte forretningsmanden Markus Jebsen ejendommen Rønhøj og de 42 hektar landbrugsjord, der hørte til. Formål: At genskabe en natur med plads til frøer, padder og fugle i området lige nord for Sønderborgvej.

De tidligere kornmarker er nu afløst af nyplantet skov, små vandhuller og enkeltstående træer, der med tiden skal vokse sig store og give et indtryk af park i det kuperede landskab.

Da Markus Jebsen gennem sit danske selskab Tanganyka A/S i forvejen ejede jord i området og siden har købt mere til, strækker projektet sig i dag over i alt 150 hektar op mod Hostrupskov, og selv om der ikke er lavet en decideret optælling af hverken dyr eller planter, kan Jebsen og Toftt med tilfredshed konstatere, at indsatsen allerede har nyttet.

Lappedykkere, grågæs, gråænder, blishøns og vandriske er begyndt at yngle i området, både fiskehejre og traner har været på besøg, og så har Jesper Tofft konstateret, at arten grøn frø har sluttet sig til de øvrige frøer og padder. Den har ellers holdt sig syd for Sønderborgvej.

Annonce

Projekt kan blive større

  • Markus Jebsen ejer også mindre lodder jord ved blandt andet Genner, Stubbæk og Varnæsvej.
  • Han er ikke interesseret i at købe mere jord op - med mindre det ligger i tilknytning til hans hovedprojekt omkring Rørdam og Rønhøj - Hostrup Skov Naturreservat, som han har døbt det.
  • Ravnhøj Consult har udarbejdet en rapport over Markus Jebsens danske naturprojekter. Den kan læses på: issuu.com/jyskemedier/docs/markus_jebsen

Hjælper naturen lidt på vej

- Der er også sortspætter, og fiskeodderen er blevet set igen, forklarer en begejstret Markus Jebsen, der også kan glæde sig over, at den naturlige vegetation skyder op omkring vandhuller og vådområder.

Det er dog ikke alt, der skal skyde alt for meget op. Pilekrat, brændenælder og siv står på spring for at få overtaget, så nogle af de åbne områder bliver slået, mens andre bliver afgræsset af 50 stude, der går på skift i tre folde.

- Vi hjælper naturen lidt på vej, som Jesper Tofft forklarer det.

Og det er ikke det eneste sted, Tanganyka-projektet giver naturen en hånd med. Miljøstyrelsen givet tilladelse til, at den sjældne bjergsalamander, der i Danmark ellers kun lever ved Aabenraa i skovene vest for Flensborgvej, kan sættes ud i de nyetablerede vandhuller i Agsø og Rørdam skove på Jebsens jord.

- Vi har argumentet med, at hvis ikke Flensborgvej lå der, ville salamanderen naturligt have spredt sig til det område, forklarer Jesper Tofft, der forventer, at der over tre år vil blive samlet omkring 1000 individer ind i Stubbæk Skov og Årup Skov af frivillige.

- Vi transporterer dem så videre i kasser med vand. Flest unger, men vi har også samlet enkelte voksne ind, så de skulle gerne have ynglet.

Folk skal tilbage i naturen

Det nyeste område – Nørballe 8 – kom til for fem år siden, og her er der rejst skov på ti hektar, mens der på de resterende 20 er plantet trægrupper til småskove, gravet otte søer, og så er der sået 15 forskellige slags urter og græsarter.

Området er planlagt, så der er noget nyt at se på, hver gang man når til en ny bugtning i landskabet. Og alle er velkomne til at kigge, understreger Markus Jebsen:

- Ja, man må rigtig gerne gå ture herude. Vi skal jo have folk tilbage i naturen.

Der er gravet flere vandhuller på den store 150 hektar store grund mellem Sønderborgvej og Hostrupskov, og det har trukket et rigt dyreliv til, kan Jesper Tofft og Markus Jebsen fortælle. Foto: Timo Battefeld
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Debat om ulighed er forvrøvlet

Socialdemokratiet er optaget af ulighed. Men fokus på ulighed er jo også nærmest en del af selve det socialdemokratiske dna. Underligt er det til gengæld, at partiet er mere optaget af de rigeste i stedet for dem, der er mindst privilegerede. Ikke desto mindre har den socialdemokratiske finansordfører Christian Rabjerg Madsen blikket fast rettet mod de mest velbjærgede danskere. Han mener sammenhængskraften er truet, fordi de største indkomster og formuer er blevet øget markant i de forløbne 25 år. Det er med forlov en forkert tilgang. Vi er alle sammen blevet meget rigere i det sidste kvarte århundrede. Det gælder de mest velhavende, gennemsnitsdanskeren, men også dem i den nederste del af samfundspyramiden. Når de bedst stillede har fået mest, skyldes det flere forhold. Et af dem er stigende aktiekurser, hvilket indlysende nok kommer virksomhedsejere og besiddere af store aktieposter til gode. Men det gavner også de rigtig mange gennemsnitsborgere, der efterhånden har store pensionsformuer. En anden forklaring på den øgede ulighed er de unges uddannelsesmønster. 74 procent af en ungdomsårgang søger mod de gymnasiale uddannelser. I 1995 var det kun godt 60 procent. Hermed får betydeligt flere også en senere debut på arbejdsmarkedet, og i en økonomisk model tilhører studerende på SU nu en gang gruppen af relativt fattige. Alt dette ændrer intet ved, at de rigeste danskere har oplevet størst økonomisk fremgang. Men det er reelt ikke et problem, når hele samfundet som sådan også får øget velstand. Ulighed er først en trussel, når de mindst heldige synker ned i elendighed. Men vi har en velfærdsmodel, stort set alle bakker op om. Samtidig har vi et reguleret, velfungerende arbejdsmarked uden working poor – altså mennesker der er fattige trods arbejde, som det kendes i Storbritannien, USA , men også i Tyskland. Det er sand sammenhængskraft, og den helt enestående samfundsmodel må man ikke sætte spørgsmålstegn ved med vilde påstande om ulighed.

JV Podcast

JV Podcast: Danfoss-fyringer, rekord-opkøb og en enkelt københavner-chef huserer på Als

Annonce