Annonce
Læserbrev

Jeg er rystet og peger igen på marken ved eller Tane Hedevej 43

Læserbrev: Mit indtryk var, at man havde fundet en god løsning i fælleskab mellem naboer og bestyrelse omkring parkering og Tirpitz. Jeg har ikke hørt noget om, at ”sagen” allerede er færdigbehandlet, derfor må det være museets ledelse, der har trukket sagen tilbage, hvilket bestyrelsen har nikket til.

Ledelsen og bestyrelsen peger på en løsning, som, man ved, ødelægger det for naboerne til Tirpitz, når man kan tage hensyn til naboerne.

Der er ca. 900 meter fra ejendommen eller marken ved Tane Hedevej hen til Tirpitz. I et høringssvar skriver ejeren af Tane Hedevej 43, at han gerne sælger sin ejendom, så den kan bruges som parkeringsplads.

I 2019 var jeg på rundtur i Europa og besøgte flere seværdigheder, hvor parkeringspladserne lå længere væk end 900 meter.

JydskeVestkysten bad (for tid tilbage) planchef i Varde Kommune, Tove Wolff, vurdere, om det kunne lade sig gøre at bygge en parkeringsplads på den mark eller ved Tane Hedevej 43.

Hendes svar: ”Den indgår i grønt danmarkskort og potentielle økologiske forbindelser, men det betyder ikke, at man ikke ville kunne planlægge der, hvis det var en hensigtsmæssig placering, siger hun og fortæller, at grundlæggende gælder det samme for Tane Hedevej 43.”

Det er altså muligt at lave en parkeringsplads i området.

I bestyrelsen sidder tre politikere, en fra V, A og DF, i byrådet har de tilsammen 19 stemmer ud af 25 – jeg tror derfor, at naboerne kommer til at kæmpe forgæves.

Annonce

SVAR: På mange måder et positiv problem...

Mads Sørensen, formand for bestyrelsen i Vardemuseerne og byrådsmedlem(V) Varde kommune, Udvalget for Kultur & Fritid, svarer:

Det er altid rart, når en byrådskollega interesserer sig for Vardemuseerne og museets “sager”

Siden åbningen af Tirpitz i 2017 har den overvældende succes resulteret i et behov for etablering af ekstra parkeringspladser i højsæsonerne.

Toms forslag om parkering ved Tane hedevej 43 vil sende museets gæster ud på en trafikfarlig gåtur langs Tane Hedevej, og vurderingen er, at flere vil benytte sig af en ulovlig parkering tæt ved Tirpitz.

Bestyrelsen har gennem 2,5 år arbejdet på at finde en permanent løsning - med udgangspunkt i trafiksikkerhed og i umiddelbar nærhed af museet. Men Tirpitz er beliggende et sted, hvor mulighederne er få, og hvor de restriktive naturbindinger gør opgaven svær. Med underkendelsen af lokalplanen ved Hafnia- grunden er der nu skabt fornyet usikkerhed om mulighederne. Tidshorisonten for afklaring på udvidelse af den eksisterende p-plads vurderes at være op til to-tre år. Denne tidshorisont og usikkerhed bringer alle parter ud i en uholdbar situation.

Alle ønsker afklaring på fremtiden, og derfor har bestyrelsen anmodet om at igangsætte udarbejdelsen af en lokalplan for “marken” (den midlertidige P-plads). Den løsning imødekommer både ønsket om trafiksikkerhed, naturhensyn og nærhed til museet.

Vi tror på, at med de rette afværgeforanstaltninger som stier, støjvolde, beplantning osv., kan vi i fællesskab skabe en god og fornuftig løsning for fremtiden.

Den eksisterende p-plads kan “rumme” op til 500 daglige gæster, og efterlever behovet langt de fleste dage om året. Men vi vil gerne sikre alle gæster en fortsat positiv helhedsoplevelse fremover.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Hvad bilder ministeriet sig ind?

I 2014 besluttede et flertal i Folketinget, at man ville have 14 års dansk indsats i Afghanistan undersøgt med særlig vægt på det civilt-militære samarbejde. Forsvarsakademiet, Dansk Institut for Internationale Studier samt et konsulentfirma skulle står for opgaven, men nu viser aktindsigter til Berlingske, at man i Forsvarsministeriet langt hen ad vejen ikke var tilfreds med især en række kritiske passager i udkastet til den endelig rapport. 14 kritiske passager er enten blevet fjernet eller ændret, således at slutresultatet tegner et mere rosenrødt billede af den danske indsats i Afghanistan, end det oprindeligt var tiltænkt, inden Forsvarsministeriet kom med forslag til, hvor man skulle have slettelakken frem. Nu bliver der i denne verden helt generelt lavet alt for mange rapporter, men denne havde dog det ædle formål at orientere Folketinget om, hvad der var gået godt og skidt. En rimelig idé, skulle man synes, al den stund, at danske soldater sendes ud i livsfarlige missioner, ligesom det danske samfund bruger milliarder af kroner på disse opgaver. Men Forsvarsministeriet syntes åbenbart ikke, at det var nødvendigt for vores folkevalgte eksempelvis at få at vide, at et fælles sekretariat mellem Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet ikke fungerede. Ej heller skulle det frem, at velkendte indretninger som offentlige udbud, der på vores breddegrader er med til at forhindre korruption, faktisk gjorde det modsatte i Afghanistan. Folketinget er altså blevet forholdt væsentliger oplysninger, og det er en skandale, også selv om ministeriet meddeler, at man jo bare kom med forslag til, hvad der skulle ændres eller slettes. Den har man hørt før, og den bliver ikke mere sand af at blive gentaget. Denne sag vidner om, at Forsvarsministeriet og nogle ansatte der har haft mere travlt med at pleje eget ry og karrierer end at oplyse Folketinget sandfærdigt om, hvad der er foregået i Afghanistan. Det er ikke bare uhæderligt, det er at sætte sig over landets øverste parlamentariske forsamling.

Kolding For abonnenter

Allan pumpede vand hele natten: Haven forvandlet til en svømmepøl

Annonce