Annonce
Debat

Jobcentret gør sygemeldte endnu mere syge

Sygemeldte: I en ny undersøgelse fra maj 2019 har Psykiatrifonden i samarbejde med SIND spurgt 1400 sygemeldte medlemmer af fagforbundene FOA, 3F og Dansk Magisterforening om, hvordan de har oplevet mødet med jobcentersystemet.

Der er tale om sygemeldte borgere på blandt andet sygedagpenge, kontanthjælp, ressourceforløb og ledighedsydelse.

Konklusionen er meget alvorlig: Jobcentre gør sygemeldte borgere mere syge. Næsten syv ud af ti sygemeldte, der er tilknyttet jobcenteret, oplever, at det belaster deres livskvalitet. Knap fem ud af ti sygemeldte har erfaret, at jobcenteret har tilsidesat deres helbred i sagsbehandlingen og set bort fra speciallægeerklæringer.

Godt tre ud af ti har erfaret, at jobcenteret har sat gang i aktiviteter, eksempelvis arbejdsprøvninger, der direkte har forværret deres helbred. Knap seks ud af ti har oplevet et pres fra jobcentret i forhold til at arbejde mere, end de kan magte.

Og syv ud af ti har oplevet fysisk eller psykisk ubehag op til møder eller telefoniske møder med jobcenteret, for eksempel søvnbesvær, angst eller forværring af angst, koncentrationsbesvær og følelse af stress og pres.

Der er en erfaring af usikkerhed om fremtiden, uforudsigelig sagsbehandling og endeløse afklaringsforløb. Følelse af håbløshed og manglende værdighed er udbredt. Jo længere tid, man er sygemeldt, jo mere belaster tilknytningen til jobcentret livskvaliteten.

Undersøgelsen melder desuden, at mere end to ud af ti sygemeldte har tanker om, at livet ikke er værd at leve, og at knap en ud af ti personer overvejer selvmord!

Det er meget alvorlige konklusioner. Og så repræsenterer svarene endda relativt ressourcestærke sygemeldte, al den stund de er i fagforening. Mange langtidssygemeldte har ikke råd til at være i fagforening – så målt på flere sygemeldte kunne man forvente endnu mere alvorlige svar.

Så alvorlige konklusioner burde få alle Folketingets partier til straks at melde ud, at de ville tage konsekvensen af undersøgelsen og snarest muligt reformere hele beskæftigelsessystemet helt fra bunden af. Og med udsigten til en mulig statsministerpost burde Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen – som selv har stået i spidsen for reformerne af førtidspension, fleksjob og sygedagpenge – gå forrest for at undskylde og forsøge at rette op på forholdene!

Det burde få hende til at råbe ud over tagene, at hun naturligvis påtager sig ansvaret for at rette op på umenneskelige forhold. At hun snarest muligt sammen med Folketingets øvrige partier vil tage initiativ til at ændre på de systemiske rammer, som reformerne af førtidspension, fleksjob, kontanthjælp, sygedagpenge, refusionssystem og klagesystem sætter for behandlingen af sygemeldte borgere. At hun vil give lægefaglige skøn en mere central rolle i sagsbehandlingen og arbejde for at forbedre retssikkerheden for de syge. Det burde være en fundamental ingrediens i grundlaget for en kommende regering.

Alligevel har Socialdemokratiet ikke reageret på denne undersøgelses konklusioner, og det er der heller ikke mange af de øvrige partier, der har.

Men der er stadig tid til at omvende sig og komme på bedre tanker. Det ville Mette Frederiksen og øvrige politikere kun kunne blive større mennesker af at gøre. Den kommende tid vil vise, hvilket menneskeligt og politisk format de er gjort af.

Annonce
Lisbeth Riisager Henriksen
Annonce
Forsiden netop nu
Vejen

Vejen Kommune vinder vigtigt slag om Skovgårdsvej: Har handlet efter bogen

Leder For abonnenter

Skampletten i Vejen

I Vejen ligger der en vej, som ingen har kunnet bruge i nu et år. 22. oktober er det nøjagtig ét år siden, at landmanden Martin Lund Madsen kørte bigballer og andet ind på Skovgårdsvej, der blev anlagt på hans jord, og spærrede den. Han har Højesterets ord for, at Vejen Kommune brugte den forkerte lovgivning til at ekspropriere den nødvendige jord til vejen, og med kommunens kritisable forvaltning in mente spærrede han altså det sorte asfalttæppe. Lige nu betaler borgerne i den nærliggende by Askov en meget høj pris for dette morads, for konsekvensen af lukningen er blandt andet, at tonstunge entreprenørmaskiner tvinges ind gennem byen til stor fare for bløde trafikanter. Spørgsmålet er, hvor længe vi skal være vidner til denne helt urimelige gidseltagning? Vejen Kommune er helt rigtigt blevet kritiseret for en amatøragtig sagsbehandling. Den private ejendomsret er ikke ukrænkelig, her er Grundloven meget klar. Når hensynet til almenvellet taler for det, kan man ekspropriere borgernes private ejendom, men man må synes, at det offentlige skal forberede sig bedre, end Vejen Kommune har gjort i den aktuelle sag. Ikke alene har man spildt skatteydernes penge, man har på et fejlagtigt grundlag foretaget en ekspropriation, der ikke var lovmedholdelig. Det er en skandale. Men man må også samtidig sætte kritisk lys på landmand Martin Lund Madsens rolle, for han er en del af gidseltagningen. Det vil være mærkeligt, hvis ikke Vejen Kommune får lov at ekspropriere til den allerede anlagte vej, hvis ellers man kan få gjort sit forarbejde ordentligt, for selvfølgelig skal det offentlige kunne anlægge veje, når behovet er tilstrækkeligt stort. Men det kommer til at tage år, hvis også denne proces - nu efter den rigtige lovgivning - skal hele retssystemet igennem, som man må forvente, at Martin Lund Madsen vil trække den, og imens holdes et helt samfund som gidsel. Skal det virkelig kræve ofre, før man som voksne mennesker sætter sig og forhandler en løsning på plads?

Aabenraa

Kæmpe narkofangster ved grænsen

Annonce