Annonce
Trekantområdet

Kæmpe datacentral under forberedelse i Danmark C

Det er på arealet her, at der planmæssigt nu gøres klar til at placere et kæmpe datacenter. Der er vejadgang fra Prinsens Kvarter, og arealet strækker sig mellem Skærbækvej til Gl. Ribevej. Hvilket internationalt selskab, der kan være i spil, er uvist. Der er total tavshed fra borgmesterens side.

Der gøres plads til et gigantisk datalagringskompleks på en 760.000 kvm grund mellem Skærbækvej og Gl. Ribevej - borgmester er tavs.

TAULOV: En datacentral i fire etager med et strømbehov, der kræver etablering af to nye højspændingsstationer, er på tegnebrættet i Danmark C. Fredericia Kommune har netop godkendt, at projektet kan etableres, uden at der skal laves en vvm-redegørelse, og der er givet landzonetilladelse til, at Energinet.dk kan etablere en ny højspændingsstationen ved Skærbækvej.

Borgmester Jacob Bjerregaard (S) er fuldstændig tavs omkring projektet.

- Jeg har ingen kommentarer, lyder hans meget korte og præcise svar på Fredericia Dagblads spørgsmål til projektet.

Dataprojektet er i omfang næsten på størrelse med den servercentral, som Apple er i færd med at opføre i Viborg. Hvem der har vist interesse for at slå sig ned i Fredericia, er uvist.

Men det planmæssige grundlag er ved at være på plads. Både landzonetilladelse og afgørelsen om vvm er i høring hen over sommeren med indsigelsesfrist den 4. august.

Det fremgår af afgørelsen omkring vvm, at det er selskabet Dapsi International ApS, der officielt er bygherre på projektet.

500-700 mand

Der er tale om et kæmpe anlægsarbejde, som vil beskæftige op til 700 mand. Det svarer stort set til det i gangværende anlægsprojekt på Skærbækværket.

Der vil være tale om et byggeri i etaper. Der skal bygges i tre til fire etager op til 28 meters højde, og byggeriet vil omfatte 118.000 kvadratmeter fordelt på flere bygninger - blandt andet datalageret på 20.500 kvadratmeter i fire etager.

Dertil kommer højspændingsstation og teknikbygning på over 11.000 kvadratmeter. I forbindelse med højspændingsanlægget skal placeres lynafledere på henholdsvis 18 og 26 meter.

Af godkendelsen fremgår, at den store bygning skal rumme servere til lagring af store mængder data. Det kræver store mængder strøm, så der skal opføres to nye højspændingsstationer. Energinet.dk skal opføre den ene på Skærbækvej 30, mens den anden er en del af projektet og skal tilsluttes Energinets via underjordiske kabler.

Virksomhedens højspændingsstation skal transformere spændingen fra Energinet.dk om til mellemspænding, som skal bruges på anlægget.

Serverne producerer meget varme, så der skal yderligere etableres et køleanlæg, og der bliver behov for store mængder kølevand. Forbruget vil være 60 l per sekund.

Overskudsvarmen skal genanvendes andre steder i projektområdet.

Ingen risiko

Anlægget vil ikke producere farligt affald, og der bruges ikke farlige stoffer, som vil gøre anlægget til en risikovirksomhed.

Der vil hverken være kyst- eller naturinteresser i spil.

Fredericia Kommune har også vurderet, om den store virksomhed kan have indflydelse på naturinteresser eller fauna i området. Anlægget er ikke i konflikt med naturområder, og hverken markfirben, vandsalamandere eller flagermus vil blive truet på baggrund af anlægget, lyder det.

Serverrum i prinsessens kvarter

Hvis dataanlægget realiseres, bliver der tale om et kæmpe projekt.


  • Det får adresse på tre matrikler: Prinsessens Kvarter 12, Prinsessens Kvarter 6 og Prinsessens Kvarter 16 tæt ved Skærbækvej.

  • Det samlede areal er på 734.450 kvadratmeter.

  • Det opdeles i 52 ha til industri og 21 ha udlægges som natur, hvor der ikke må bygges.

  • Det aktuelle projekt omfatter opførelse af en tre eller fire etagers datalagringsbygning.

  • Desuden en forsyningsbygning, lagerbygning, distribution, parkeringspladser, m.m.

  • Bygherren skal opføre en 150 kV transformatorstation, to 150 kV pyloner under de to eksisterende luftledninger og anlægge to nye 150 kV.

  • Det bebyggede areal vil blive på 118.000 kvadratmeter.

  • Energinet.dk skal opføre en 150 kV højspændingsstation på nabogrunden. Anlægget vil bl.a. omfatte lynfangmaster i 26 meters højde.

  • Stationen bliver omgivet af en jordvold i to meters højde.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Kolding For abonnenter

Steen havde job, kone, børn og hus - men røg på flasken: Nu bor han på forsorgshjem og forsøger at komme ud af sit misbrug

Esbjerg

Esbjergenser har tilbragt natten på stationen: Råbte efter politiet og slog betjent i ansigtet

Annonce