Annonce
Kolding

Kæmpe områder gøres klar til nye boligområder: Plads til 5000 nye indbyggere

Der er lagt op til byggeri af nye boligområder i flere områder nord for Kolding.Arkivfoto: Jeppe Bjørn Vejlø/Scanpix 2016
Nu slukker Koldings politikere de sidste golfbane-drømme på Drejens-halvøen. Planlægningen af store arealer til byudvikling omkring Drejens, Nr. Bjert, Eltang og Bramdrupdam er skudt i gang.

Kolding. Der kommer ingen golfbane på Drejens-halvøen, sådan som det har været på tale i mange år.

I stedet skal det område nord for Drejensvej, der er udlagt til golfbane i den nuværende kommuneplan, nu inddrages til byudvikling og nye boliger i lighed med fem andre store arealer i det nordlige Kolding fra Bramdrupdam i vest via Nr. Bjert og over mod Eltang og Drejens.

I alt 100 hektar svarende til 200 fodboldbaner skal ind i Kolding Kommunes mere langsigtede planer for byens udvikling. I de nye byudviklingsområder i det nordlige Kolding skal der skabes plads til i omegnen af 5000 nye borgere.

Tilvækst

  • Sådan har indbyggertallet udviklet sig i Koldings byområde:
  • 1976: 41.600
  • 1996: 51.200
  • 2018: 60.500
  • Prognosen for 2030: 66.000
Annonce

Privat interesse

Politikerne i økonomiudvalget og plan- bolig- og miljøudvalget har netop sagt ja til, at by- og udviklingsforvaltningen arbejder videre med det store planlægningsarbejde, som forvaltningen allerede har lavet forundersøgelser til.

Blandt andet har kommunen været i dialog med Kolding Golfklub, som har slået fast, at den ikke er interesseret i at flytte golfbanen ved Kolding Storcenter ud på Drejens-halvøen.

Til gengæld har kommunen kontakt med private udviklere, som er interesserede i golfarealet til boligbyggeri - og i det hele taget har forvaltningen konstateret, at der fra investormarkedet er interesse for langsigtede, store projekter, hvor man kan skabe en samlet identitet for et område, oplyser kommunaldirektør Thomas Boe og by- og udviklingsdirektør Merete Dissing i deres fremstilling af sagen til politikerne.

Annonce

Skoler og veje

Borgmester Jørn Pedersen (V) oplyser, at politikerne nu har pålagt forvaltningen at belyse behovet for skoler, daginstitutioner og kollektiv trafik i det videre arbejde med den kæmpestore byudviklingsplan, hvori der også indgår undersøgelser af en ny omfartsvej, som forbinder Fynsvej til Nr. Bjertvej.

- Så nu får vi en afklaring af, om vi kan få udlagt alle de her arealer til byudvikling. Derefter vil der ske en prioritering af rækkefølgen. Og det er vigtigt at understrege, at vi taler om en langsigtet plan, og at vi ikke har talt med lodsejerne endnu, siger Jørn Pedersen.

Annonce

De første

I første omgang forventer Jørn Pedersen, at det nuværende golf-areal, et område vest for Fynsvej ved Bramdrupdam og arealer ved Nr. Bjert, hvor der blandt andet er et friplejehjem på tegnebrættet, kommer med ind i kommuneplanen som nye byudviklingsområder.

Det kan ske ved den førstkommende revision, som skal vedtages endeligt i 2021.

- Men hvis vi får brug for arealerne inden da, kan vi jo lave tillæg til kommuneplanen, påpeger borgmesteren.

De øvrige områder får efter alt at dømme status som perspektivområder, fordi de statslige myndigheder ikke vil vurdere, at der er behov for så meget ny byudviklingsjord på én gang.

Men er der brug for at skaffe plads til yderligere 5000 nye borgere i Kolding, hvor der jo allerede er hundredvis af nye boliger i støbeskeen?

- Man skal huske, at vi taler om en udvikling, som vil ske over mange år. Men det er meget attraktivt at flytte til de større byer, så det er ikke urealistisk at forvente, at behovet kommer, vurderer Jørn Pedersen.

Det er i de seks røde områder nord for Kolding Fjord, at by- og udviklingsforvaltningen har afdækket potentialer for at byudvikle. Det flade areal længst mod øst er i øjeblikket udlagt til golfbane. Syd for fjorden markerer de røde pletter eksisterende byudviklingsområder i Dalby-Vonsild-båndet, hvor boligbyggeriet for længst er i gang. Kort: Kolding Kommune
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Trekantområdet For abonnenter

Sex i en hemmelig verden: Alle slags mænd mødes i skoven - også dem med vielsesring og autostol på bagsædet

Annonce