Annonce
Kolding

Kommunen har ikke råd: Stor usikkerhed om stærkt trafikeret kryds

Kolding Kommune har fået lavet fine visualiseringer af den store omlægning af krydset ved Vestre Ringgade og Tøndervej, som nu hænger i en tynd tråd. Blandt andet er en tunnel til cyklister på tegnebrædtet. Visualisering: Niras
Kolding Kommune har overhovedet ikke råd til at flytte Seest Bakke og anlægge nyt vejkryds ved Vestre Ringgade/Tøndervej i øjeblikket. Så nu sparer politikerne nogle af de alt for få millioner kroner, de havde afsat til det på 2019-budgettet, helt væk.

Kolding: Efter flere års kæmpestort forarbejde med projektering, borgermøder og lokalplanlægning for en ombygning af det stærkt trafikerede kryds ved Vestre Ringgade og Tøndervej, hvor det blandt andet er meningen, at Seest Bakke skal flyttes, skaber Koldings trafikansvarlige politikere nu enorm usikkerhed om det gigantiske vejprojekt.

I forbindelse med den store spareplan, der er undervejs i Kolding Kommune for at genoprette økonomien i 2019, foreslår vejpolitikerne nemlig, at der fjernes 18 millioner kroner fra vejprojektets 2019-budget. De otte af millionerne skal helt væk og lægges ned i kommunekassen, mens andre 10 millioner foreløbig skubbes frem til 2020. Dermed er der i år og næste år kun i alt 12,5 millioner kroner tilbage til vejanlægget, som senest har vist sig at ville løbe op i 36,5 millioner kroner.

Det betyder, at den hidtidige melding fra by- og udviklingsforvaltningen om at påbegynde ombygningen i første kvartal næste år, så krydset kan være færdigt i slutningen af 2020, nu er helt urealistisk.

Annonce

Planen

  • Det store vejprojekt, som nu er helt uvist, indebærer bl.a.:
  • Seest Bakke forlægges, så Seest Bakke kommer til at munde ud i Tøndervej 75 meter længere vestpå. På Seest Bakke etableres en separat venstresvingsbane ind mod centrum.
  • På Tøndervej etableres to ekstra vejbaner.
  • På Vestre Ringgade etableres et ekstra spor i nordgående retning.
  • Der etableres tre tunneller til cyklister og fodgængere under hhv. Vestre Ringgade, Tøndervej og Seest Bakke.
  • Olaf Ryes Gade lukkes i den sydlige ende. I stedet opgraderes Konstantin Hansens Vej til ny forbindelsesvej mellem Olaf Ryes Gade og Seest Bakke.
  • Udmundingen af vejen Munkensdam i Tøndervej lukkes.

Ikke spildt

Formand for teknik- og klimaudvalget, Jakob Ville (V), beklager situationen.

- Det bliver ikke hele krydset, der bliver lavet nu. Men vi har jo alligevel ikke alle de midler, der er brug for. Vi mangler 24 millioner kroner til projektet, og dem får vi jo ikke løftet i de kommende budgetforhandlinger. Så nu må vi sætte os ned og kigge på, hvad vi kan gøre, og hvad vi kan begynde med. Jeg ved endnu ikke, om vi kommer til at gennemføre det i tre, fire eller måske fem etaper, siger han.

Men man kan roligt regne med, at det bliver over en længere årrække?

- Ja. Vi må bare erkende, at vi ikke kan bruge så mange penge på et vejprojekt i den situation, vi står i nu.

Hvordan har du det med, at de beboere i området, som er berørt af det store projekt, nu må leve i uvished om, hvad der skal ske?

- Jeg er rigtig træt af, at vi ikke bare kan gå i gang, og nogle vil være frustrerede, og andre vil være lettede. Men jeg tror i bund og grund, at folk godt kan forstå, at vi ikke kan bruge så mange penge på et vejkryds i en situation som den, vi står i nu, siger Ville og understreger, at det store forarbejde ikke er spildt.

- Det er vigtigt at sige, mener han.

Måske, måske ikke

Kolding Kommunes anlægs- og driftschef Martin Sejergsgaard-Jacobsen oplyser, at forvaltningens vejeksperter nu dykker ned i projektets anlægstekniske, trafikale og økonomiske detaljer for at undersøge, om og hvordan det store vejarbejde kan deles op i bidder.

- Det kan være, at vi vender tilbage og siger, at det kan vi godt. Det kan også være, at vi må sige, at det kan vi ikke. Måske må vi skubbe hele projektet længere ud i tid, siger han.

Hvornår ved du besked om det?

- Det har jeg fået efteråret til at finde ud af. Nu er vi jo gået fra at have et kryds, der skulle gennemføres i et par etaper, til et kryds, der måske kommer til at se helt anderledes ud og skal anlægges over en længere periode. Det kan også være, at vi kun skal lave en del af det.

Tror du, at Seest Bakke ikke skal flyttes alligevel?

- Det kan jeg ikke svare på, siger Martin Sejersgaard.

Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

JV mener: Groteske udsættelser af sigtelser skal stoppe

Bandekonflikter, grænsekontrol og forebyggelse af terror har de seneste år gjort det meget svært for politiet på tilfredsstillende vis at løse alle sine resterende opgaver. Flere betjente til det hårdt pressede korps er på vej, men det tager tid at få dem uddannet, så både politikere og politiledelse står fortsat med en vigtig prioriteringsopgave. I denne uge er det kommet frem, at man ifølge Politiforbundets formand, Claus Oxfeldt, i alle politikredse i nogle tilfælde venter med at sigte mulige gerningsmænd. Det sker på grund af mandskabsmangel for at kunne leve op til politisk bestemte tidsfrister. I sager om vold og våben må der højest gå 30 dage fra, der er rejst en sigtelse, til der er en tiltale, og i voldtægtssager er fristen typisk 60 dage. Berlingske har talt med en anklager, der på møder har hørt ledere fortælle om, at der i Københavns Politi løbende ligger 500-1000 sager, hvor der på grund af tidsfristerne ikke er rejst sigtelser, selv om politiet kender til de mulige gerningsmænd. Det er en hån mod både ofrene og mod befolkningen, der skal have tillid til, at efterforskningen er så effektiv som muligt. Det er fornuftigt, at der er krav om, at sager om grov kriminalitet bliver afsluttet hurtigt. Men ressourcerne skal også følge med. Derfor må politikerne erkende, at politiet står i en svær situation, hvor rigide krav om tidsfrister kan virke mod hensigten. I stedet må kravet være, at politiet får prioriteret kræfterne bedst muligt og ikke lader sig styre af tidsfrister og deraf følgende målkrav, som lederne måles på. Hvis politiet har en konkret mistanke, skal der selvfølgelig rejses en sigtelse med det samme. Også selv om der er risiko for, at der går flere end for eksempel 30 dage, før der er rejst en tiltale. Det er afgørende, at efterforskningen sker hurtigst muligt. Det må politikere og politiets ledelse sørge for, så de groteske udsættelser af sigtelser kan stoppe.

Annonce