Annonce
Kolding

Kæmpestort vejprojekt i trafikalt knudepunkt skrumper ind

De helt store planer for ombygning af krydset her ved Vestre Ringgade og Tøndervej er skrottet på grund af kommunens økonomiske situation. Foto: Jacob Schultz
Vejpolitikerne har opgivet tanken om at gennemføre den store, forkromede ombygning og udvidelse af krydset ved Vestre Ringgade og Tøndervej - ikke engang i etaper. På den måde er 34 millioner kroner sparet.
Annonce

Kolding: Koldings trafikanter i almindelighed og dem, som dagligt færdes i det stærkt belastede kryds ved Vestre Ringgade og Tøndervej i særdeleshed, kan godt skyde en hvid pind efter den store forkromede ombygning og krydsudvidelse, som de har været stillet i udsigt i flere år.

Som en følge af kommunens stramme økonomi har byrådets vejansvarlige politikere i teknik- og klimaudvalget nemlig droslet voldsomt ned for ambitionerne, så det nu ikke længere er på tale at bygge stitunneller til cyklister og fodgængere under Seest Bakke, Vestre Ringgade og Tøndervej.

I alt har politikerne på den måde barberet 34 millioner kroner af den store projektplan, så der nu kun er 12 millioner kroner tilbage - og de penge vil de bruge til at forlægge Seest Bakke mod vest, lukke Olaf Ryesgade og oprette og genåbne Konstantin Hansensvej. Pengene rækker også til at udvide Tøndervej mod nord ved tilslutningen til Seest Bakke.

Udtrykt i procenter har kommunens trafikeksperter regnet ud, at investeringerne for 12 millioner kroner vil øge trafiksikkerheden i krydset med 30 procent og give en samlet forbedring i trafikafviklingen på 40 procent - mod den 100 procentsforbedring, som den store investeringen ville give.

Projektet

  • Det helt store vejprojekt, som nu er skåret ned, indebar at:
  • Seest Bakke forlægges, så Seest Bakke kommer til at munde ud i Tøndervej 75 meter længere vestpå. På Seest Bakke etableres en separat venstresvingsbane ind mod centrum. (Gennemføres)
  • På Tøndervej etableres to ekstra vejbaner. (Gennemføres)
  • På Vestre Ringgade etableres et ekstra spor i nordgående retning. (Droppet)
  • Der etableres tre tunneller til cyklister og fodgængere under hhv. Vestre Ringgade, Tøndervej og Seest Bakke. (Droppet)
  • Olaf Ryes Gade lukkes i den sydlige ende. I stedet opgraderes Konstantin Hansens Vej til ny forbindelsesvej mellem Olaf Ryes Gade og Seest Bakke. (Gennemføres)
Annonce

Ligger i skuffen

Selvom det er muligt at etapeopdele det helt store krydsprojekt og gennemføre det over flere år efterhånden som kommunen får råd, så har politikerne afvist den model.

Formand for teknik- og klimaudvalget, Jakob Ville (V), påpeger dog, at alt projektmaterialet er lavet og kan tages op ad skuffen igen til fornyet overvejelse, når og hvis det viser sig, at Kolding Kommune får råd til at realisere det.

- Vi havde selvfølgelig håbet, at vi kunne gennemføre hele modellen til 46 millioner kroner, men som kommunens økonomi har udviklet sig, kan det bare ikke lade sig gøre. Men der skal ske noget, og det gør der nu. Det er dejligt, og det er jeg glad for, siger Jakob Ville, som understreger, at den kommende forlægning af Seest Bakke vil få en enorm betydning.

- Vi får aflastet trafikken væsentligt i spidsbelastningstiden, fordi der vil kunne komme flere biler ud fra Seest Bakke i en fart. I dag har vi jo et dobbelt kryds, som betyder, at der ofte kun kan køre én bil ud fra Seest Bakke ad gangen, og at bil nummer to kommer til at holde og spærre midt i krydset, forklarer Ville.

Vejen, som hedder Seest Bakke ses her i baggrunden. Den munder ud Tøndervej meget tæt på Vestre Ringgade. Nu bliver Seest Bakke flyttet længere op ad Tøndervej, så der bliver mere luft i det trafikale knudepunkt. Foto: Jacob Schultz
Cyklisterne skulle egentlig have haft tunneller at køre i under det store vejkryds - men det er der ikke råd til. Foto: Jacob Schultz
Annonce
Annonce
Danmark

Opdateret onsdag: 558 nye smittede i Danmark

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce