Annonce
Haderslev

Kære byrådspolitikere

Annonce

Læserbrev: Autismeforeningen Haderslev vil gerne gøre opmærksom på forslag, som vi mener vil styrke livskvaliteten for børn og unge med autisme og samtidig styrke hele skole, social og handicapområdet.
Vi håber, at Haderslev Kommune og alle politiske partier har visioner for området, og at de vil arbejde for at få tryghed for alle ind i Kommunens strategi, budget og satsninger.
Vi vil gerne pege på nogle konkrete punkter, som i andre Kommuner tydeligt har vist sig at være en succes.
Først vil vi gerne pege på at der skal laves en NEST-klasse i Haderslev. Der mangler et skole-tilbud for de børn som “falder mellem 2 stole”. NEST-klasser er uden tvivl en succes, hvis det gøres rigtigt. Det vil være et godt tilbud både til børn med autisme OG børn uden autisme som bedre kan fungere i det skolemiljø som findes i en sådan klasse.Hvis man vil hjælpe tidligt så skal man være der, hvor børnene er. Nemlig i skolerne og i daginstitutionerne.


Som det næste vil vi gerne pege på en styrkelse af det som kaldes en “tidlig indsats”. Hvis man vil hjælpe tidligt så skal man være der, hvor børnene er. Nemlig i skolerne og i daginstitutionerne. Flere børn og familier vil blive støttet hurtigere, hvis socialrådgivere flytter ud fra kontoret og ud på skolerne, hvor de også kan samarbejde med lærere og pædagoger.
Vi vil også gerne gøre opmærksom på behovet for efteruddannelse af personale med direkte kontakt til især børn og familier (herunder fx sagsbehandlere). Efteruddannelse i empati og det der kaldes “mentalisering” (det handler bl.a. om at forstå egne og andres adfærd og følelser) vil styrke, hvordan man har forståelse for børnene og familierne. Det vil sikre at man bedre kan arbejde sammen på en god og ordentlig måde.
Til sidst men ikke mindst vil vi også gerne pege på, at børn skal have lettere adgang til psykologhjælp, hvilket kræver en styrkelse af PPR/Det Rådgivende team (bl.a. skolepsykologer, Autisme og ADHD-konsulenter osv.). Så ingen børn er afhængige af fx forældrenes pengepung ift. henvisning til psykolog ved egen læge, hvor man selv skal betale for en del af det

Beskrivelse af NEST-klasser:

NEST tager afsæt i at børn er mere ens end forskellige og bør lære og udvikle sig sammen. Erfaringen med Nest-klasser er, at alle elever både med og uden autisme får fordele af at være i en NEST klasse. Det gælder både fagligt, socialt og i forhold til adfærd. Der er 16 elever i en NEST klasse og heraf 4 med autisme. Der er to voksne, der underviser efter en struktureret to-lærer model. Den fysiske indretning understøtter trivsel, læring og udvikling for alle elever i klassen.

Beskrivelse af socialrådgivere ud på skolerne:

Socialrådgivere flytter fysisk ud på skoler og i daginstitutioner og sørger dermed for at børn med fx angst, sygdom, mistrivsel eller andre udfordringer får hjælpen hurtigere og i deres vante miljø.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce