Annonce
Esbjerg

Kammerslusen kan blive hjemsted for autocamperplads

Michael Nørgaard, der ejer Restaurant Kammerslusen, har planer om at anlægge en autocamperplads tæt på Kammerslusen. Sagen ligger nu hos Esbjerg Kommune. Illustration: Arkitektladen A/S
Ejer af Restaurant Kammerslusen, Michael Nørgaard, har ansøgt om at anlægge en autocamperplads med plads til 28 campingbusser øst for restaurationen.

Ribe: Egentlig var planerne allerede under udarbejdelse i 2016, hvor ejer af Restaurant Kammerslusen, Michael Nørgaard, spurgte Esbjerg Kommune om lov til at anlægge en autocamperplads på et grønt areal øst for restauranten på sydsiden af Ribe Å.

Dengang lød svaret fra Esbjerg Kommune, at man ikke mente, det kunne lade sig gøre, fordi det lå i et miljøfølsomt område, og fordi Kystdirektoratet formentlig ville sige nej. Derfor døde kommunikationen hen, inden et møde mellem Michael Nørgaard og Esbjerg Kommune blev sat op, men med den store mængde autocampere, der denne sommer har været på både Mandø og på P-pladsen ved Mandø Ebbevej, er den gamle tanke om en autocamperplads dukket frem igen.

Og Michael Nørgaard er stadig klar på idéen.

- Dengang tilbød jeg at lave det, hvis jeg kunne få lov, fordi vi derved samtidig kunne skabe mere liv ved Restaurant Kammerslusen. Og hvis kommunen giver lov, så vil jeg stadig gerne lave pladsen ved siden af restauranten, siger Michael Nørgaard, der endnu ikke ved, hvordan pladsen rent praktisk skal drives.

Annonce

Stigende segment

I sidste uge endte Michael Nørgaards ansøgning afsted til Esbjerg Kommune, hvor planchef Morten Harder nu vil se på, hvorvidt det er muligt at gøre noget i området.

- Den sag har været drøftet af et par omgange, og i 2016 blev sagen droppet, fordi Kystdirektoratet mente, at området ikke kunne bære mere overnatning, siger Morten Harder, der nu vil se på sagen igen, fordi autocampere udgør et stigende segment af turismen i området.

- Vi vil gerne se på ønsket igen i erkendelse af, at der jo er rigtigt mange, der overnatter i deres autocampere i området omkring Kammerslusen. Derfor vil vi trykprøve Kystdirektoratets holdning i sagen, siger Morten Harder, der ikke kan udtale sig til kommunens holdning til at få en autocamperplads ved Kammerslusen.

- Der har ikke været en politisk drøftelse af det endnu, fordi Kystdirektoratet tidligere var kritiske. Vi er nu ved at forberede en ny henvendelse til Kystdirektoratet, og derfor vil meget afhænge af deres svar, siger Morten Harder.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Vores naboers mismod tiltager konstant

Allerede før første stolpe var sat, skabte det danske vildsvinehegn tysk mismod . Her er det en udbredt opfattelse, at der er tale om en camoufleret grænsemur. Anlægget bliver kædet sammen med den danske indrejsekontrol og skaber hos vores naboer billedet af et land, der ønsker at isolere sig. Nu er hegnet færdig, og alt er meget værre. Det viser sig, at hegnet er en dødsfælde for vildtet. Billeder af kvæstede og dræbte dyr fylder tyske, sociale platforme og traditionelle medier. Selv landsdækkende tv har haft indslag. Med tysk logik er hegnet ubegribeligt. Naboerne påpeger ganske korrekt, at afspærringen ikke er nogen garanti for, at den afrikanske svinepest ikke når vores breddegrader. Vildsvin kan snige sig over i de passager, der er skyldes veje og vandløb. Samtidig er dyrene fremragende svømmere, der let kan krydse Flensborg Fjord. Endelig udgår den største smittefare ikke nødvendigvis fra vildsvin, men fra mennesker. Hvis en inficeret, polsk kødpølse på en eller anden vis havner i danske dyrs fødekæde, er skaden sket. Alle disse indvendinger er ubestrideligt rigtige. Og så må der vel stikke noget andet under, konkluderer førnævnte, tyske logik. Vi er hidtil ikke lykkedes med at forklare, at der i høj grad er tale om en mentalhygiejnisk foranstaltning. Danske landmænd og fødevaresektorens mange ansatte kan sove lidt roligere, fordi der trods alt er rejst en barriere mod smitten. Samtidig sender vi et signal til de udenlandske markeder om, at vi bekymrer os om fødevaresikkerheden. Da dette budskab tilsyneladende er usælgeligt hos vores naboer, kan vi i det mindste begrænse skaden. Derfor er det fint, at der nu træffes foranstaltninger, som skal begrænse faren for yderligere skader på vildt. Men samtidig må det være tilladt at undre sig over, at ingen havde forudset problemet. Så var vi nok stadig blevet stemplet som nationalister. Men vi var i det mindste sluppet for beskyldningen om, at vi slog Bambis mor ihjel.

Annonce