Annonce
Livsstil

Kan jeg båndlægge mine døtres arv?

Monica Kromann. Foto: Axel Schütt

Hej Monica - jeg er en enlig 58-årig kvinde, som for efterhånden en del år siden mistede min mand. Vi har sammen to voksne døtre, som begge har forskellige former for autisme. Dog ikke i en sådan grad, at de er underlagt værgemål.

Jeg er så småt begyndt at spekulere på, hvad der skal ske med min formue, som falder i arv til mine to døtre.

Begge mine døtre har desværre altid udvist ringe forståelse for deres private økonomi, og jeg er derfor meget bekymret for, om de kan håndtere at modtage hele arven efter mig. Noget andet er, at jeg også er nervøs for, at de er "lette ofre" for udnyttelse. Det er dog mit klare ønske, at min arv ikke skal tilfalde andre end mine døtre.

Er der noget, som jeg kan gøre for at hjælpe mine døtre bedst muligt?

Venlig hilsen En bekymret mor

Annonce
Illustration. Gert Ejton

Kære bekymrede mor.

Først og fremmest mange tak for dit spørgsmål, som jeg vil besvare i det følgende.

Taget din beskrevne situation og ønsker i betragtning er det relevant at overveje muligheden for at båndlægge dine døtres arv. En båndlæggelse af arv betyder, at arvingen ikke kan bruge af sin arv, men kun få renterne heraf udbetalt.

Er det muligt at båndlægge tvangsarv til livsarvinger?

Arveloven indeholder forskellige regler for båndlæggelse af arv til livsarvinger alt afhængigt af, om det er tvangsarven eller friarven, som man ønsker at båndlægge.

Tvangsarven udgør en fjerdedel af den formue, som du efterlader dig, og skal ifølge arveloven efterlades til dine tvangsarvinger. Jeg tager afsæt i, at du ikke har andre livsarvinger end dine to døtre, hvorfor din fjerdedel af din efterladte formue tilfalder dine to døtre i forening.

Adgangen til at båndlægge dine døtres tvangsarv er begrænset af arveloven. Det er således kun muligt at båndlægge livsarvingers tvangsarv, indtil de fylder 25 år. Da du skriver, at dine to døtre er voksne kvinder, går jeg næsten ud fra, at de er fyldt 25 år, eller i hvert fald gør det inden for den nærmeste fremtid. I forhold til dine døtres tvangsarv vil en båndlæggelse heraf således være uvirksom. Med andre ord er det ikke muligt at båndlægge tvangsarven til dine døtre.

Er det muligt at båndlægge friarv til livsarvinger?

Reglerne er dog anderledes for friarven til livsarvinger.

Friarven udgør de sidste tre fjerdedele af den efterladte formue, som man frit kan testere over. Foretager man sig ikke noget - det vil sige, opretter man ikke noget testamente - vil friarven automatisk tilfalde livsarvingerne, som i din situation er dine to døtre.

Adgangen til at båndlægge friarven til dine livsarvinger er ikke begrænset i samme omfang som tvangsarven. Det er nemlig muligt at båndlægge hele friarven til livsarvinger. Den eneste betingelse, som arveloven opstiller herfor, er blot, at man som arvelader finder det bedst for livsarvingen.

Hvordan båndlægger man så friarven?

Jeg foreslår, at du opretter et testamente, hvori du tilkendegiver dit ønske om at båndlægge friarven til dine døtre.

I testamentet skal du indsætte en bestemmelse, hvori du redegør for begrundelsen for båndlæggelsen af friarven. En efterprøvelse af din begrundelse for båndlæggelsen finder ikke sted i forbindelse med selve oprettelsen af testamentet.

Det er dog vigtigt, at testamentet indeholder en sådan begrundelse, idet den vil få betydning ved en eventuel senere vurdering af, om de båndlagte midler skal frigives til dine døtre efter arvelovens regler. Det vil sige i tilfælde af, at forholdene på et senere tidspunkt ændrer sig, og det derfor er åbenbart, at båndlæggelsen ikke længere tjener et rimeligt formål.

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Indland

Henriette Zobel er død 

Leder For abonnenter

Hemmelighedskræmmeri er uhyrligt

Danfoss beviser endnu engang en familieejet virksomheds styrke i forbindelse med sagen om den voldsomme forurening på Himmark Strand på Als. Her dumpede Danfoss med myndighedernes tilladelse årligt tonsvis af flydende industriaffald i 1950’erne og 1960’erne. Man vidste dengang ikke bedre, og Danfoss kan juridisk ikke gøres ansvarlig for udledningen. Jura og moral er imidlertid vidt forskellige ting. Og det moralske ansvar tager Danfoss på sig. Derfor er koncernen frivilligt gået i spidsen for det arbejde, som efter planen skal gøre området giftfrit senest i 2023. På egen hånd har Danfoss desuden iværksat den forundersøgelse, der skal afdække problemet. Sådan handler et firma, der skeler mere til anstændighed end bundlinje. Storsind i den målestok kan man udvise, når ejerne ikke er udenforstående aktionærer med et fuldt legitimt ønske om det maksimale udbytte af deres investering. Her har vi i stedet at gøre med familien Clausen, der ved denne og talrige andre lejligheder har bevist deres engagement i lokalsamfundet. Samme redelighed kunne man ønske sig fra Sønderborg Kommune. Her er der imidlertid spillet med beklageligt fordækte kort i denne sag. En aktindsigt afslører, at kommunaldirektør Tim Hansen forsøgte at mørkelægge et møde om forureningen mellem kommunen samt repræsentanter for Danfoss og regionen sidste år i oktober. Penge var motivet til hemmelighedskræmmeriet. Et udviklingsselskab var langt fremme med planerne for ferieområdet Nordals Ressort. I den forbindelse ville det være særdeles ubelejliget, hvis pressen begyndte at skrive om en kraftig forurening kun godt en kilometer fra ferieparadiset – mente altså kommunaldirektøren. En række eksperter vurderer samstemmende, at kommunaldirektøren hermed groft har overtrådt reglerne. Hvis det er tilfældet, må det naturligvis have konsekvenser. Men allerede nu kan der faktisk fældes en dom over Tim Hansen: Sådan handler en kommunal topchef, der skeler mere til bundlinjen end anstændigheden.

Annonce