Annonce
Varde

Kandidaten fra Alternativet: - Man skal have fjernet omprioriteringsbidraget, for det udsulter alt og alle

Edvard Korsbæk stiller op for Alternativet. Foto: André Thorup
Folketingskandidater svarer på de samme spørgsmål. I dag er det Edvard Korsbæk (AL), der er blevet interviewet.

Arbejdskraftmangel er en stor udfordring for en del af Varde Kommunes virksomheder. Hvad bør Folketinget gøre for at skaffe flere hænder i Vestjylland?

- Gøre det betydeligt nemmere for udenlandske arbejdere at komme hertil. Jeg ved, at bønderne i den grad mangler folk, offshoreindustrien mangler udenlandsk arbejdskraft - og de har svært ved at få det.

Varde Kommune har endnu ikke fået del i udflytningen af statslige arbejdspladser og uddannelser. Er der nogle arbejdspladser eller uddannelser, som du gerne vil flytte til Varde?

- Det er der så absolut. Jeg vil gerne flytte nogle akademiske arbejdspladser til Varde. Præcis hvad det skal være, er jeg lidt fløjtende ligeglad med. Akademikere giver simpelthen et bedre miljø i en by. Det giver mere kultur. Det sørger for, at byen fungerer bedre.

Hvad med uddannelser?

- Selvfølgelig skal Varde også have tekniske uddannelser. Det, at man har udsultet de tekniske uddannelser over de seneste år, er en katastrofe.

Varde Kommune kæmper med at få finansieret et sundhedshus. Hvad skal Folketinget gøre for at få det nære sundhedsvæsen til at fungere?

- Det første overhovedet, man skal starte med, er, at man skal have fjernet omprioriteringsbidraget, for det udsulter alt og alle, og det har vi ikke brug for. Det næste er, at der var positive ting i Lars Løkkes sundhedsreform. Den havde en centraliseringside, og den ville nedlægge regionerne, men ideen med at ville opføre lokale sundhedscentre var rigtig god. Den ide var vi i Alternativet med på meget, meget længe, og den ville jeg mægtig gerne tage op igen.

Varde Kommune har haft et stort ønske om en ændring i udligningsordningen, der vil sende flere penge fra rige kommuner til blandt andre Varde Kommune. Hvor vigtig er en sådan ændring i udligningsordningen for dig?

- Den er drønvigtig. Jeg har det sådan, at det skal ikke afhænge af postnummeret, hvilken uddannelse og hvilke service man får. Jeg kan se allerede i vores lokalområde, at jeg ville meget hellere bo i Billund end noget som helst andet sted, for Billund er en forholdsvis velhavende kommune. Den gamle Københavnsudligning er lavet, da København var ved at gå konkurs. Det betyder, at København har en helt anden måde at kunne bruge penge på, end vi har herovre. Det er simpelthen ikke rigtigt. Det skal være ens fra sted til sted.

Er der behov for mere regulering af landbruget for at begrænse udledningen af drivhusgasser?

- Ja. Jeg vil godt rose dele af landbruget, Arla og slagterierne for, at de har nogle gode fremtidsplaner. De vil være klimaneutrale inden for forholdsvis få år. De har ovenikøbet sat niveauet så højt, at de siger, at de ikke har teknikken til det i dag, men hvis de ikke sætter kravet om at være færdig i løbet af få år, så når de det ikke. Det, synes jeg, er godt gået af de dele af landbruget. Vi skal bare have resten med.

Antallet af ældre over 80 år vil stige i Varde Kommune i de kommende årtier. Hvad vil du gøre for at sikre, at de fortsat kan få en god pleje?

- Den kom jeg ind på før: Omprioritering er det første overhovedet, jeg vil kigge på. Det næste, jeg vil kigge på, er udligningsordningen.

Skal Folketinget bestemme, hvor mange pædagoger der skal være i Vardes daginstitutioner?

- Den er ikke nem. Det, vi snakker om, er de demonstrationer, der har været for minimumsnormeringer. Det er sådan, at en minimumsnormeringer garanterer ikke for en god pædagogisk arbejdsplads, men en lav prioriteringer giver en stor risiko for, at man har en dårlig arbejdsplads. Det, man også lynhurtigt kan risikere, er, at hvis man sætter en minimumsnormering, så kan det også lynhurtigt blive til en maksimumnormering, og der er voldsom forskel på, hvor krævende børn man har forskellige steder. Så: Nej, jeg går egentlig ikke ind for det, men jeg går ind for, at der skal støttes meget på pædagoguddannelsen og på lederuddannelsen. Og én gang til: Omprioriteringsbidraget skal også væk fra det her sted.

Skal det fortsat være muligt at opstille kæmpevindmøller på land?

- Ja.

Annonce

Edvard Korsbæk

  • 64 år.
  • Bor i Store Darum.
  • Gift i 18 år. Har to papbørn og fire papbørnebørn.
  • Er efterlønner, it-konsulent og rengøringsassistent.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Det handler om et ordentligt arbejdsmiljø

Når jeg som medlem af økonomiudvalget har valgt offentligt at gå i rette med Mogens Rerups adfærd, er det for at beskytte vores medarbejdere mod psykisk dårligt arbejdsmiljø og for at tydeliggøre over for medarbejdere, at de har retten til at sige fra over for enhver adfærd, der kritiserer og krænker. Denne sag handler om at sikre et ordentligt arbejdsmiljø bag det arbejde, der sker i forvaltningerne. HK og Dansk Socialrådgiverforening har henvendt sig til Haderslev Kommune og er medunderskriver af brevet, idet begge fagforeninger har udtrykt bekymring for deres medlemmers ve og vel. Desværre har konflikterne stået på i årevis og er kørt i hårdknude, og der er tale om et langvarigt pres på en personalegruppe og af medarbejdere og ledere, der fortsat kan se, at de bliver hængt ud med navns nævnelse til social udskamning på sociale medier. Partsrepræsentanters rolle er at føre sag på borgeres vegne og at varetage borgerens interesser. Det kræver et samarbejde for at få et ofte kompliceret sagsforhold til at gå op, som de fleste har en gensidig interesse i. Kommunen kan afvise en person som partsrepræsentant, hvilket sker i så sjældne tilfælde, at jeg ikke i andre situationer har hørt om dette i Haderslev Kommune. Det sker kun, hvis partsrepræsentanten tilsidesætter borgerens egne interesser i sagen, eller hvis vedkommende optræder truende eller voldeligt over for myndighedspersoner. Brevet til de kommunalt ansatte er det politiske budskab om, at vi tager arbejdsmiljøet seriøst. I brevet er der samtidig en opfordring om at styrke dialogen på arbejdspladsen, så ingen medarbejder skal føle sig alene i konfliktfulde situationer.

Esbjerg

Brev sendt til to ministre: Esbjerg Kommune beder staten om hjælp til oversvømmelser

Annonce