Annonce
Varde

Kandidaten fra Kristendemokraterne: - For det første må man nedlægge alle planer om at nedlægge de regioner

Merete Mogensen er ny kandidat i Vardekredsen, men hun har også været opstillet i Esbjerg i 2011. Foto: André Thorup
Folketingskandidater svarer på de samme spørgsmål. Den sidste i rækken er Merete Mogensen (KD).

Arbejdskraftmangel er en stor udfordring for en del af Varde Kommunes virksomheder. Hvad bør Folketinget gøre for at skaffe flere hænder i Vestjylland?

- Der har været meget snak om beløbsgrænsen, og vi har ikke noget imod, at den bliver sat ned til 350.000 kroner. Det er stadig en rigtig god løn for en provinsmedarbejder. Så har vi også arbejdskraftens frie bevægelighed i EU, og det bruger man meget på landet. Der er ingen tvivl om, at det skal være på lønvilkår, som vi har aftalt her i Danmark. Der vil altid være brodne kar, og det skal vi have stoppet.

Varde Kommune har endnu ikke fået del i udflytningen af statslige arbejdspladser og uddannelser. Er der nogle arbejdspladser eller uddannelser, som du gerne vil flytte til Varde?

- Jeg ved ikke, om man ikke har fået del i det. Man har fået reddet sin kaserne af blandt andre Marie Krarup (DF), så man har jo en rimelig stor statslig arbejdsplads. Jeg synes nok, at man skal trække vejret lidt i forbindelse med de udflytninger, for det er ikke bare plus på bundlinjen. Det har også nogle negative konsekvenser for medarbejdere og for styrelserne. Det nytter ikke noget, at man amputerer.

Varde Kommune kæmper med at få finansieret et sundhedshus. Hvad skal Folketinget gøre for at få det nære sundhedsvæsen til at fungere?

- For det første må man nedlægge alle planer om at nedlægge de regioner. Det skal vi ikke bruge nogen ressourcer på. Og så skal man lade det sundhedsfaglige personale bruge deres faglighed og trække lidt af det her dokumentationshysteri og regneark væk. Man kunne lempe nogle vilkår for antal ydernumre og patient per ydernummer. Man kunne godt bløde op i de tyndtbefolkede områder.

Varde Kommune har haft et stort ønske om en ændring i udligningsordningen, der vil sende flere penge fra rige kommuner til blandt andre Varde Kommune. Hvor vigtig er en sådan ændring i udligningsordningen for dig?

- Den er meget, meget vigtig. Udligningsordningen er så uigennemskuelig, og så vidt jeg husker, så er noget så basalt som et vejkriterium ikke en del af den nationale udligningsordning, og det er en kæmpe byrde for de jyske kommuner. Det skal vi absolut have kigget på, og det er en af vejene til finansiering af nogle af de velfærdsgoder, som vi gerne vil have, at kommunerne skal løfte.

Er der behov for mere regulering af landbruget for at begrænse udledningen af drivhusgasser?

- Nej, jeg synes, vi skal lige lade landbruget få lidt ro og fred nu. Landbruget har indgået et rigtig fornuftigt samarbejde med naturfredningsorganisationerne. Selvfølgelig kan der forskes mere, men det er altså ikke kun landbruget, der skal bære den byrde. Der er også virksomheder, vi skal have kigget på, og så er der hele den private husholdning.

Antallet af ældre over 80 år vil stige i Varde Kommune i de kommende årtier. Hvad vil du gøre for at sikre, at de fortsat kan få en god pleje?

- Der kommer vi igen tilbage til den kommunale udligningsordning. Kommunerne skal have nogle flere midler af gøre godt med, og så skal man have lov til at tænke mere kreativt. Man skal måske åbne mere op for friplejehjemstanken. Det er ikke lige så nemt at starte et friplejehjem. Der er nogle frivillige ressourcer i det.

Du tænker frivillige som en del af løsningen?

- Nej og ja. Når det handler om: "Kan vi gå en tur med fru Hansen?", "kan vi dække et festligt bord?" - altså løfte de dagligdags opgaver op til noget, der er sjovt, hyggeligt og morsomt.

Skal Folketinget bestemme, hvor mange pædagoger der skal være i Vardes daginstitutioner?

- Vi er også med på den vogn, hvor man siger, at der skal være en bedre normering i daginstitutionerne. Men det er stadig en kommunal opgave.

Skal det fortsat være muligt at opstille kæmpevindmøller på land?

- Nu bor jeg selv i en kommune, der har rigeligt med møller, og jeg tænker, vi skal have dem ud på havet. Det skal være store havvindmøller steder, hvor det giver mening og i en afstand, hvor de ikke generer kystturismen. Det er ret vigtigt at få slået fast.

Annonce

Merete Mogensen

  • 60 år.
  • Kordegn og kirketjener ved Tarm Kirke.
  • Bor i Skjern.
  • Gift med Preben på 23. år. Har tre børn.

I artiklen taler Merete Mogensen om beløbsgrænsen. Det er en minimumsindtægt for, at indvandrere kan få lettere adgang til at bo og arbejde i Danmark.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Det handler om et ordentligt arbejdsmiljø

Når jeg som medlem af økonomiudvalget har valgt offentligt at gå i rette med Mogens Rerups adfærd, er det for at beskytte vores medarbejdere mod psykisk dårligt arbejdsmiljø og for at tydeliggøre over for medarbejdere, at de har retten til at sige fra over for enhver adfærd, der kritiserer og krænker. Denne sag handler om at sikre et ordentligt arbejdsmiljø bag det arbejde, der sker i forvaltningerne. HK og Dansk Socialrådgiverforening har henvendt sig til Haderslev Kommune og er medunderskriver af brevet, idet begge fagforeninger har udtrykt bekymring for deres medlemmers ve og vel. Desværre har konflikterne stået på i årevis og er kørt i hårdknude, og der er tale om et langvarigt pres på en personalegruppe og af medarbejdere og ledere, der fortsat kan se, at de bliver hængt ud med navns nævnelse til social udskamning på sociale medier. Partsrepræsentanters rolle er at føre sag på borgeres vegne og at varetage borgerens interesser. Det kræver et samarbejde for at få et ofte kompliceret sagsforhold til at gå op, som de fleste har en gensidig interesse i. Kommunen kan afvise en person som partsrepræsentant, hvilket sker i så sjældne tilfælde, at jeg ikke i andre situationer har hørt om dette i Haderslev Kommune. Det sker kun, hvis partsrepræsentanten tilsidesætter borgerens egne interesser i sagen, eller hvis vedkommende optræder truende eller voldeligt over for myndighedspersoner. Brevet til de kommunalt ansatte er det politiske budskab om, at vi tager arbejdsmiljøet seriøst. I brevet er der samtidig en opfordring om at styrke dialogen på arbejdspladsen, så ingen medarbejder skal føle sig alene i konfliktfulde situationer.

Esbjerg

Brev sendt til to ministre: Esbjerg Kommune beder staten om hjælp til oversvømmelser

Annonce