Annonce
Varde

Kandidaten fra Radikale: - Som vi ser det, så er man nødt til at have noget udenlandsk arbejdskraft

Jonna Buch Andersen stiller op for Radikale. Hun var også kandidat ved valget for fire år siden. Foto: André Thorup
Folketingskandidater svarer på de samme spørgsmål. I dag er det Jonna Buch Andersen (R), der er blevet interviewet.

Arbejdskraftmangel er en stor udfordring for en del af Varde Kommunes virksomheder. Hvad bør Folketinget gøre for at skaffe flere hænder i Vestjylland?

- Radikale Venstre vil gerne, at vi får sænket beløbsgrænsen for lønninger til udenlandsk arbejdskraft. Som vi ser det, så er man nødt til at have noget udenlandsk arbejdskraft for, at vi kan få vækst. Vi kan ikke få vækst, når vi ikke kan besætte en masse stillinger. Alle mangler jo arbejdskraft her i området. Så tænker jeg også, at der er muligheder i at få uddannelser til området, så vi kan få uddannet flere folk. Vi har jo stort set ikke erhvervsuddannelser i Varde Kommune.

Hvad er det for uddannelser, du gerne vil flytte til Varde-området?

- Nu lukker VUC, og jeg ved ikke, om det kan genåbnes, så vi kan beholde det. Hvis vi skal have flere uddannelser hertil, så må vi have flere penge på bordet. Hvis vi skal arbejde længe, så vil der være mange, der bliver nødt til at skifte erhvervsretning, og så skal de have en ny uddannelse.

Er der også nogle statslige arbejdspladser, som du kunne tænke dig at flytte til området?

- Ja. Helt klart. Det giver virkelig et løft for området, hvis vi har forskellige typer job, så hvis manden får arbejde her, så er der også til konen eller omvendt. Og når man har fået en længere uddannelse i Aarhus eller København, så skal der være mulighed for at flytte hjem.

Varde Kommune kæmper med at få finansieret et sundhedshus. Hvad skal Folketinget gøre for at få det nære sundhedsvæsen til at fungere?

- Der er rigtig meget travlhed på sygehuse. Der er brug for mere arbejdskraft. De er så stressede. Jeg snakkede med en sygeplejerske den anden dag, og hun fortalte, at hun kunne ikke blive ved med at klare det. Hun ville blive nødt til at finde noget andet inden for kort tid. Der skal nogle flere penge på bordet. Og så skal vi også forebygge. Ellers bliver der ikke råd til at behandle alle folk. Vi skal have cigaretprisen op og mere bevægelse.

Varde Kommune har haft et stort ønske om en ændring i udligningsordningen, der vil sende flere penge fra rige kommuner til blandt andre Varde Kommune. Hvor vigtig er en sådan ændring i udligningsordningen for dig?

- Så absolut. Vi kan simpelthen ikke blive ved på den måde, det kører på. Der er ældre, der bliver forsømt på plejehjemmene, der er børn, der bliver forsømt i vores daginstitutioner.

- Men det er svært for mig at sige, hvor pengene skal hentes. Jeg ved ikke, hvor rige kommunerne er ovre i Københavnsområdet. Men der er nogen, der siger, at det er skævt, så det skal vi have kigget på.

Er der behov for mere regulering af landbruget for at begrænse udledningen af drivhusgasser?

- Ja, det er der. Vi kan alle gøre noget. Det er ikke bare landbruget, der kommer til at betale for det her - det gør vi alle. Det er så alvorligt, at det bliver vi nødt til at gå sammen om.

- Lavbundsjorde kunne sagtens drives kun med græs, som vi gør som økologer hjemme på vores gård.

Antallet af ældre over 80 år vil stige i Varde Kommune i de kommende årtier. Hvad vil du gøre for at sikre, at de fortsat kan få en god pleje?

- Jeg har haft sager, hvor jeg kommer på plejehjemmene. Når jeg kommer forbi dem, så sidder de i et opholdsrum og kigger ud i luften, og når jeg kommer tilbage, så sidder de stadig der. Der er ingen, der læser op for dem, spiller nogle spil med dem eller snakker med dem. Jeg synes, det er så trist.

- Man kunne sagtens forestille sig, der kom flere frivillige ind og hjælpe med det.

Skal Folketinget bestemme, hvor mange pædagoger der skal være i Vardes daginstitutioner?

- Nej, det synes jeg ikke.

Skal det fortsat være muligt at opstille kæmpevindmøller på land?

- Hvis det kan gøres på vandet, og det er tilstrækkeligt, så skal det være der. Men jeg tænker også, der kunne være landområder, hvor der er langt til nærmeste bebyggelse. Der er der jo nogle steder i Jylland. Folk skal kompenseres for det, men vi må bære over med, at vi kan se en vindmølle, for det er en omkostning ved at få en bedre klimabalance.

Annonce

Jonna Buch Andersen

  • 59 år.
  • Gift og har tre børn.
  • Socialrådgiver i Esbjerg Kommune. Driver en gård sammen med sin mand. Hun tager sig blandt andet af gårdens regnskab.
  • Bor cirka fem kilometer udenfor Agerbæk, meget tæt på kommunegrænsen.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Det handler om et ordentligt arbejdsmiljø

Når jeg som medlem af økonomiudvalget har valgt offentligt at gå i rette med Mogens Rerups adfærd, er det for at beskytte vores medarbejdere mod psykisk dårligt arbejdsmiljø og for at tydeliggøre over for medarbejdere, at de har retten til at sige fra over for enhver adfærd, der kritiserer og krænker. Denne sag handler om at sikre et ordentligt arbejdsmiljø bag det arbejde, der sker i forvaltningerne. HK og Dansk Socialrådgiverforening har henvendt sig til Haderslev Kommune og er medunderskriver af brevet, idet begge fagforeninger har udtrykt bekymring for deres medlemmers ve og vel. Desværre har konflikterne stået på i årevis og er kørt i hårdknude, og der er tale om et langvarigt pres på en personalegruppe og af medarbejdere og ledere, der fortsat kan se, at de bliver hængt ud med navns nævnelse til social udskamning på sociale medier. Partsrepræsentanters rolle er at føre sag på borgeres vegne og at varetage borgerens interesser. Det kræver et samarbejde for at få et ofte kompliceret sagsforhold til at gå op, som de fleste har en gensidig interesse i. Kommunen kan afvise en person som partsrepræsentant, hvilket sker i så sjældne tilfælde, at jeg ikke i andre situationer har hørt om dette i Haderslev Kommune. Det sker kun, hvis partsrepræsentanten tilsidesætter borgerens egne interesser i sagen, eller hvis vedkommende optræder truende eller voldeligt over for myndighedspersoner. Brevet til de kommunalt ansatte er det politiske budskab om, at vi tager arbejdsmiljøet seriøst. I brevet er der samtidig en opfordring om at styrke dialogen på arbejdspladsen, så ingen medarbejder skal føle sig alene i konfliktfulde situationer.

Esbjerg

Brev sendt til to ministre: Esbjerg Kommune beder staten om hjælp til oversvømmelser

Annonce