Annonce
Varde

Kandidaten fra Stram Kurs: - Folketinget skylder en stor uddannelsesinstitution eller arbejdsplads

Stram Kurs manglede en spidskandidat i Sydjylland. Carsten Normann Munk bor i Nordjylland, men tilbød sig selv, fordi Uwe Max Jensen i forvejen var spidskandidat i Nordjylland. Foto: André Thorup
Folketingskandidater svarer på de samme spørgsmål. I dag er det Carsten Normann Munk (SK), der er blevet interviewet.

Arbejdskraftmangel er en stor udfordring for en del af Varde Kommunes virksomheder. Hvad bør Folketinget gøre for at skaffe flere hænder i Vestjylland?

- Der er den oplagte mulighed, at virksomheder, som mangler arbejdskraft, tilbyder en bedre løn. Ellers er øvelsen et samspil mellem arbejdsmarkedets parter og Folketinget om at styrke de initiativer, der skal til for at flytte folk fra passiv forsørgelse og ind på arbejdsmarkedet.

Varde Kommune har endnu ikke fået del i udflytningen af statslige arbejdspladser og uddannelser. Er der nogle arbejdspladser eller uddannelser, som du gerne vil flytte til Varde?

- Jeg synes, det er underligt, at Varde/Esbjerg er blevet så forbigået, som tilfældet er. Jeg synes, Folketinget skylder en stor uddannelsesinstitution eller arbejdsplads, eventuelt inden for natur, handel eller turisme.

Varde Kommune kæmper med at få finansieret et sundhedshus. Hvad skal Folketinget gøre for at få det nære sundhedsvæsen til at fungere?

- Først og fremmest skal der uddannes læger i alle dele af landet. Vi ved alle, hvor svært det er at flytte familien, når man er nyuddannet og skal finde job. Der skal kigges på de administrative byrder, der skræmmer læger væk fra at starte op i almen praksis. Og så synes jeg, det tager for lang tid, før man kan det. Man skal være læge i alt for mange år, inden man kan starte i almen praksis.

Varde Kommune har haft et stort ønske om en ændring i udligningsordningen, der vil sende flere penge fra rige kommuner til blandt andre Varde Kommune. Hvor vigtig er en sådan ændring i udligningsordningen for dig?

- Man må kræve en gennemskuelig udligning, der kan sikre, at alle kommuner uanset beskatningsgrundlag kan tilbyde nogenlunde det samme serviceniveau. Alle kan se, at udligningen, som den er i dag, ikke virker længere, men så længe, at udligningen er så kompliceret, er det alt for let at afvise, at der er problemer.

Så den skal simpelthen bygge på færre kriterier, så den er nemmere at forstå?

- Ja. Meget mere gennemskueligt. I dag er det alt for nemt bare at sige: "Nej, det er da fint nok. Det er bare jer, der ikke forstår det". Alle og enhver kan jo se, at som det er nu, er det ikke rimeligt.

Er der behov for mere regulering af landbruget for at begrænse udledningen af drivhusgasser?

- Det er mit indtryk, at landbruget allerede i dag arbejder for klimavenlige løsninger. Landbruget er vigtig for os. Man må heller ikke glemme, at presser vi landbruget til at producere mindre, så er der nogle mennesker ude i verden, der får mindre at spise.

Så hvordan skal man så begrænse udledningen af drivhusgasser i landbruget?

- Det skal man i et samspil med landbruget, hvor man sætter nogle grænser op og sætter en retning mod mere miljøvenlige dyrkningsmetoder. Det er også i den retning, det går. Der er det her samarbejde mellem myndigheder og landbrug og andre organisationer, og det går i retning mod, at vores fødevarer bliver produceret mere miljøvenligt.

Antallet af ældre over 80 år vil stige i Varde Kommune i de kommende årtier. Hvad vil du gøre for at sikre, at de fortsat kan få en god pleje?

- I dag bruger vi mindst 33 milliarder på utilpassede muslimer. I takt med at det lykkes os at få sendt nogle af dem hjem vil der blive frigivet ressourcer, der kan løfte velfærden.

Skal Folketinget bestemme, hvor mange pædagoger der skal være i Vardes daginstitutioner?

- Nej. Stram Kurs mener, det er borgerne i Varde, der skal bestemme servicen i Varde.

Så I er imod minimumsnormeringer?

- Ja. Efter vores opfattelse vil det være en prioritering fra Folketingets side, og det, mener vi ikke, er Folketingets opgave.

Skal det fortsat være muligt at opstille kæmpevindmøller på land?

- Ja. I tæt dialog med de lokale, og så de lokale føler medejerskab.

Der er nogle, der taler for, at der kun skal sættes kæmpevindmøller op ude på havet. Hvorfor er det ikke det, du går ind for?

- Vi går også ind for kæmpevindmøller på havet, men der er bare en helt anden og bedre økonomi i at sætte dem op på land.

Annonce

Carsten Normann Munk

  • 53 år.
  • Fængselsbetjent siden 1992.
  • Bor i Sulsted, der ligger 17 kilometer nord for Aalborg.
  • Gift og har to drenge fra et tidligere ægteskab.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Det handler om et ordentligt arbejdsmiljø

Når jeg som medlem af økonomiudvalget har valgt offentligt at gå i rette med Mogens Rerups adfærd, er det for at beskytte vores medarbejdere mod psykisk dårligt arbejdsmiljø og for at tydeliggøre over for medarbejdere, at de har retten til at sige fra over for enhver adfærd, der kritiserer og krænker. Denne sag handler om at sikre et ordentligt arbejdsmiljø bag det arbejde, der sker i forvaltningerne. HK og Dansk Socialrådgiverforening har henvendt sig til Haderslev Kommune og er medunderskriver af brevet, idet begge fagforeninger har udtrykt bekymring for deres medlemmers ve og vel. Desværre har konflikterne stået på i årevis og er kørt i hårdknude, og der er tale om et langvarigt pres på en personalegruppe og af medarbejdere og ledere, der fortsat kan se, at de bliver hængt ud med navns nævnelse til social udskamning på sociale medier. Partsrepræsentanters rolle er at føre sag på borgeres vegne og at varetage borgerens interesser. Det kræver et samarbejde for at få et ofte kompliceret sagsforhold til at gå op, som de fleste har en gensidig interesse i. Kommunen kan afvise en person som partsrepræsentant, hvilket sker i så sjældne tilfælde, at jeg ikke i andre situationer har hørt om dette i Haderslev Kommune. Det sker kun, hvis partsrepræsentanten tilsidesætter borgerens egne interesser i sagen, eller hvis vedkommende optræder truende eller voldeligt over for myndighedspersoner. Brevet til de kommunalt ansatte er det politiske budskab om, at vi tager arbejdsmiljøet seriøst. I brevet er der samtidig en opfordring om at styrke dialogen på arbejdspladsen, så ingen medarbejder skal føle sig alene i konfliktfulde situationer.

Esbjerg

Brev sendt til to ministre: Esbjerg Kommune beder staten om hjælp til oversvømmelser

Annonce