Annonce
Esbjerg

Kendt gårdejer vil udstykke nyt boligområde i Bryndum

Laust Bendix Jensen har drevet sit kvægbrug siden 1981. Nu er bedriften sat til salg for 61,5 millioner kroner, men en lille portion jord blev forinden taget fra, og det er 1,7 hektar af jorden, der nu tænkes udstykket. Arkivfoto: Hans Chr. Gabelgaard
Landmand og gårdejer Laust Bendix Jensen ønsker at udstykke et areal på 17.000 kvadratmeter til boliger i Bryndum. Plan & Miljøudvalget beslutter mandag, om de indledende øvelser til et nyt boligområde ved Rørvangen i Bryndum skal gå i gang.
Annonce

Esbjergs kendte landmand og gårdejer, Laust Bendix Jensen, gift med tidligere byrådspolitiker og folketingskandidat Bente Bendix Jensen, satte i slutningen af 2019 den store landbrugsbedrift Højlund Agro til salg, men otte hektar af bedriften blev på forhånd pillet fra og lagt til den nye ejendom i Oksbøl, som Bente Bendix Jensen har købt.

Nu skal de 1,7 hektar (17.000 kvadratmeter, red.) af de otte - beliggende over for firmaet West Coast Aps på Forum Kirkevej - udstykkes til boliger, hvis alt altså går som Laust Bendix Jensen ønsker.

Mandag ser Plan & Miljøudvalget på Bendix Jensens anmodning om at få udarbejdet plangrundlag for et nyt boligområde med cirka 12-15 parcelhuse eller 18-20 rækkehuse. Området ligger i landzone og er i kommuneplanen udlagt til landbrugsområde. For at kunne udstykke området til parcelhuse, skal der udarbejdes en kommuneplan-ændring og en lokalplan, som overfører området til byzone.

Gårdejer Laust Bendix Jensen vil gerne udstykke 1,7 hektar til boligområde i Bryndum. Politikerne tager stilling til ønsket på Plan & Miljøudvalgsmødet mandag. Kort: Googlemaps.

Beslutter politikerne sig for at sætte gang i en egentlig planlægningsproces, skal de samtidig vurdere, om området i givet fald skal erstatte et andet område i Bryndum, der allerede er udlagt til boliger i kommuneplanen, eller om den samlede ramme for nye boliger i Bryndum simpelthen bare skal have et nøk opad.

Ifølge Laust Bendix Jensen, der stadig dyrker marken, skal der etableres støjdæmpende foranstaltninger i form af en jordvold mod West Coast ApS, selv om virksomheden ikke støjer, hvis arealet udlægges til boliger.

- Tidligere lå der en fabrik, og selv om der ikke længere er tung industri og ikke har været det i mange år, er man ved en planlægning nødt til at tage udgangspunkt i, hvad der ligger af miljøgodkendelser for området. Man skal tænke ind, at den nuværende virksomhed i teorien kunne blive solgt til nogen, der ønsker at udnytte miljøgodkendelsen fuldt ud. Men det er jo ikke noget problem at etablere jordvold og andre støjdæmpende ting, og det område, der ligger tættest på virksomheden, kan udlægges til grønt område, forklarer Laust Bendix Jensen, der for år tilbage har forsøgt sig med privat udstykning i Bryndum, nemlig ved Landlystvej.

Annonce

Krav om afskærmning

Ifølge den kommunale forvaltning er der gennemført en støjberegning, der viser, at området vil kunne udnyttes til boliger, hvis der etableres en støjafskærmning mod Forum Kirkevej.

I forbindelse med en eventuel planlægning vil forvaltningen stille krav til udformningen af støjafskærmningen, og en del af områdets areal vil, skriver forvaltningen, som også nævnt af Laust Bendix Jensen selv skulle anvendes til støjafskærmning.

Hvis udstykningen bliver en realitet, vil hele området formentlig få indkørsel fra Rørvangen og desuden videreføre den eksisterende stiforbindelse til Toftevangen

Gården til salg

Familien Bendix Jensens store landejendom, Højlund Agro, der blev sat til salg i slutningen af 2019, har et tilhørende areal på 222,71 hektar og mælkeproduktionen sker i en løsdriftsstald fra 2012 med 420 sengebåse. Der medfølger 380 jerseykøer plus opdræt og de malkes i seks malkerobotter.

Foruden hovedejendommen medfølger også tre øvrige ejendomme, hvoraf to er bygningsløse. Prisen for ejendommen er sat til 61,5 millioner kroner.

Ejendommen har status som besøgslandbrug og der er i forbindelse med de mange besøgende, etableret en unik afdeling med showroom og faciliteter der kan rumme store hold af besøgende til rundvisning og foredrag.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce