Annonce
Biler

Kia-ejer fik ny motor efter hård kamp

En bilejer fik problemer, da motoren i hans Kia Ceed revnede. Garantien på en bil gælder, så længe den er serviceret efter producentens forskrifter. Der er dog uenighed om, hvor meget dokumentation bilejeren skal komme med. Modelfoto
En sag, hvor Kia-ejer får tilkendt ny motor, gør det lettere for bilejere at vælge et mærkeuafhængigt værksted. Kia afventer nu afgørelse ved domstolene.

Hvor stor dokumentation kræves der, hvis man får lavet sin bil på et mærkeuafhængigt værksted og pludselig står med en garantisag?

Den problemstilling kom for nylig i fokus i en sag, hvor en ejer af en Kia Ceed 1,6 fra 2013 stod med en motor, der var revnet i blokken, og som dermed skulle skiftes til en anden for 35.000 kroner.

Kia-ejeren havde meldt sit krav over for sin lokale Kia-forhandler, der i overensstemmelse med Kias garantibestemmelser stillede krav om både underskrevne serviceskemaer og fakturaer for udført service. Disse krav kunne ejeren ikke efterkomme fuldt ud og blev afvist.

Derfor fik vedkommende skiftet motoren på et andet værksted for egen regning og rejste krav om garanti over for Kia. Sagen er behandlet i Ankenævn for Biler, som har afgjort, at Kia Import skal betale bilejeren erstatning.

Som udgangspunkt er der frit valg af værksted, så længe fabrikkens forskrifter er overholdt.

Siden der i 2003 kom en vejledning fra Forbrugerombudsmanden om, hvilken dokumentation en nyvognsforhandler må afkræve en bilejer ved fejl på bilen, der udbedres under garantien, har der dog været uenighed om fortolkningen.

Men det er slut nu, mener Erik S. Rasmussen, der er direktør for Dansk Bilbrancheråd, som organiserer de frie værksteder.

Han mener, der er tale om en principiel sejr, som betyder, at bilejere ikke længere skal komme med omfattende dokumentation, hvis bilen har været serviceret på et mærkeuafhængigt værksted, men nu blot kan nøjes med at vise et fuldt stemplet servicehæfte.

- Mærkeforhandlerne har i årtier brugt det skræmmebillede, at hvis du er utro med din service, så er der stor risiko for, at garantien falder væk. Det er gjort med en dokumentationsgrad, som en utro bilist skal komme med, der er langt ude i forhold til den måde, vi har fortolket bestemmelserne på, siger Erik S. Rasmussen og fortsætter:

- Nu er det slået fast: Bilejeren skal ikke komme med tykke ringbind for at påberåbe sig en garantisag med mærket. Man skal kommet med ét dokument, nemlig en udfyldt og underskrevet servicebog. Ikke andet.

Erik S. Rasmussen peger på en undersøgelse fra Epinion fra 2019, som viser, at 25 procent af de danske bilejere vælger et autoriseret værksted på grund af frygt for fabriksgarantien.

- Denne frygt kan nu fejes af bordet via afgørelsen i klagenævnet, mener Erik Rasmussen.

Sagen stopper dog ikke her. Kia Danmark vil nu indbringe sagen for de ordinære domstole. Rasmus Aagaard, direktør hos Kia Import Danmark A/S, afventer det videre forløb.

- Det er korrekt, at vi ønsker at få prøvet sagen ved domstolene - og anledningen er naturligvis, at vi ikke er enige i afgørelsen. I øvrigt ønsker vi ikke at kommentere en verserende sag og gør opmærksom på, at ingen parter kan konkludere noget, før der foreligger en endelig dom. Derudover ønsker vi ikke at kommentere sagen, siger Rasmus Aagaard.

Annonce
Abid Khan, der er er advokat hos FDM, råder til, at man som bilejer sikrer sig så meget dokumentation så muligt. Foto: FDM

FDM: Få altid dokumentation

Det er altid en god idé at sikre sig arbejdsbeskrivelser og fakturaer, som detaljeret beskriver, hvad der er lavet ved ens bil, og dokumenterer, at serviceintervallerne er overholdt. Især hvis man vælger et frit værksted. Så er man bedre stillet, hvis der opstår en konflikt, lyder meldingen fra FDM.

- Vi råder forbrugeren til at få så meget dokumentation som muligt. Jo flere informationer, der er i sådan en faktura, jo mindre konflikt kan der opstå efterfølgende. Det gælder om at undgå konflikterne, siger Abid Khan, som er advokat hos FDM og fortsætter:

- Har man en faktura, som er tilstrækkeligt uddybende, er det ikke forbrugeren, der har bevisbyrden i første omgang, så er det den erhvervsdrivende.

Han uddyber:

- Viser det sig så efterfølgende, at den service, der er foretaget på et frit værksted, ikke er sket efter forskrifterne, kan forbrugeren gøre erstatningskrav gældende over for dette værksted. For når man tager hen til et værksted, har man en formodning om, at den service, der sker, er i henhold til de forskrifter, som bilproducenten har forelagt.

Flere forbrugerfordele

Hvis sagen om Kia Ceed-motoren udmønter sig i, at bilejerne kan nøjes med at vise et stemplet servicehæfte for at være garantidækket, vil det have flere fordele for forbrugerne. Sådan lyder meldingen fra Abid Khan.

Han ønsker ikke at gå ind i den konkrete sag, men vil gerne forholde sig generelt til problemstillingen.

- Det kan have en positiv effekt for forbrugerne. Det vil være lettere at få garantibehandlet en sag, og det vil være lettere at købe en bil med tryghed for, at der er fortsat garanti på bilen, siger Abid Khan.

Han peger på, at en afgørelse ved en domstol vil skabe mere klare retningslinjer.

- Der kan være konkrete forhold i den pågældende sag, som man har tillagt betydning for udfaldet.

Derfor bliver det interessant at få sagen afprøvet ved en retsinstans og se, om der kommer en konkret afgørelse eller en mere generel udtalelse. Det vil give mere ro på begge sider af bordet, siger Abid Khan.

Han peger dog på, at det autoriserede værksted altid kan kræve at få afprøvet påstanden om service.

- Vi har jo også set eksempler på, at der er snydt med stemplerne i servicehæfterne, så stemplet er ikke altid en garanti. Derfor har mærkeværkstedet mulighed for at afkræfte, hvis det ikke er korrekt, for eksempel ved at få analyseret olien. Den mulighed har de trods alt, siger han.

Branchen arbejder på at få etableret en løsning med en elektronisk servicebog. Men her er endnu ikke en standard, som FDM anser som tilstrækkelig.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Støjplagede borgere raser over kampfly som aldrig før: Klager er næsten tredoblet på et år

Kommentar For abonnenter

Mens vi venter på motorvejen

Det er lidt med motorvejene, som det er med vindmøllerne. Vi vil sådan set rigtig gerne have dem, men de skal bare ikke ligge tæt på, hvor vi selv bor. De kritiske røster var klart i overtal, da der tilbage i sommeren 2017 blev sat gang i en offentlig høring af planerne omkring en ny midtjysk motorvej – populært kaldet for Hærvejsmotorvejen. Samme billede er der ved den igangværende høring i forbindelse med VVM-undersøgelsen Tilbage i 2017 var eksempelvis Bække Lokalråd og Bække Borgerforening særdeles klare i mælet i deres høringssvar, hvor én af sætningerne lød således: - Frygten er, at en motorvej - med eller uden afkørselsramper - vil sætte gang i en langsom, men sikker affolkning. Citat slut. Det er ikke noget at sige til, at frygten for en motorvej er til stede. Ikke mindst støjen fra tusindvis af biler, som vil passere forbi, giver anledning til betydelig utryghed hos mange. Dertil kommer også en motorvejs indiskutable indgriben på naturen og miljøet. Argumenterne fra utrygge borgere er ganske forståelige. Men som med meget andet, så er debatten omkring motorveje ikke udelukkende sort eller hvid. Motorvejene kan rent faktisk også bringe noget positivt med sig. Erhvervsudviklingen har ganske mange steder, hvor der er blevet etableret motorveje, vist sig at være positiv. Der er positive eksempler nok – selv inden for vores egen kommune. I Vejen, Brørup og Holsted taler udviklingen i erhvervslivet tæt ved motorvejen sit klart tydelige sprog. Danish Crowns slagteri i Holsted var med sikkerhed ikke blevet placeret i området, havde der ikke været en motorvej Også længere oppe i det midtjyske er der klare fortællinger om, at motorvejen klart kan bringe noget positivt med. I Ikast-Brande Kommune konstateres det, at motorvejene er med til at øge bosætningen og etablering af nye erhvervsvirksomheder. I Silkeborg er der også begejstring. I den midtjyske by er der knap et år efter åbningen af motorvejen for nogle få år siden sat rekord i salget af erhvervsjord. Om hærvejsmotorvejen overhovedet bliver til noget, vil blive afgjort inde på Christiansborg. Men i næste måned – mandag den 16. marts – har Vejdirektoratet inviteret til borgermøde i Vejen. Her vil der blive orienteret om VVM-undersøgelsen og de seks linjeføringer, som er bragt i forslag. To af linjeføringerne vil medføre ganske mange kilometer asfalt gennem Vejen Kommune – og vil også byde på to til- og frakørselsramper dels ved Bække og dels ved Gesten. Hvordan det modtages, må vi se tiden an. Men ud over den forståelige utryghed omkring støj og negativ indvirkning på natur og miljø så vil en ny motorvej også give nogle muligheder. GOD SØNDAG

Annonce