Annonce
Esbjerg

Klagenævn giver Kronborg medhold i strid med Energinet

Folketingsmedlem Anders Kronborg (S) sidder i Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg, og han har forleden anmodet om, at udvalget følger ministernes lovede arbejde med at gøre Energinet mere transparent for borgerne og Folketinget tæt. Arkivfoto.
Folketingsmedlem Anders Kronborg (S) har fået medhold i klage over, at Energinet tilbage i maj afviste at udlevere kortmateriale over den kommende 400 kV-højspændingsforbindelse. Miljø- og Fødevareklagenævnet har nu beordret Energinet til at udlevere.

Esbjerg Kommune: Folketingsmedlem Anders Kronborg (S) fik mandag - dagen før Energinets bebudede offentliggørelse af kort over linjeføringen af 400 kV-højspændingsforbindelsen fra Idomlund i nord over Endrup til den dansk-tyske grænse - medhold i en klage over Energinets hemmeligholdelse af oplysninger om linjeføring.

Forhistorien er den, at mastekritiker og daværende folketingskandidat i maj i år havde opsnappet, at en repræsentant for Energinet havde præsenteret politikerne i Plan & Miljøudvalget for det statsejede energiselskabs forslag til linjeføring samt muligheder for kabellægning gennem Esbjerg Kommune. Kort efter affyrede han en mail til Energinets administrerende direktør og krævede aktindsigt i materialet, herunder særligt kort over linjeføring.

Svaret var et klart nej til at give aktindsigt i kortet, men aldrig så snart var Kronborg valgt til Folketinget, før Energinet fik en ny henvendelse - nu fra et medlem af den lovgivende forsamling. Det ændrede dog ikke på svaret - Kronborg måtte se alt andet end kortmaterialet med oversigt over linjeføringen af master, hvorefter den stædige politiker indbragte afslaget for Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Annonce

Sagen kort

  • Som tidligere omtalt i JydskeVestkysten var det med velberådet hu, da en repræsentant fra det statsligt ejede Energinet den 7. maj på egen computer foreviste et lille slideshow til politikerne i Plan & Miljøudvalget i Esbjerg Kommune, hvoraf det fremgik, hvor den stærkt omstridte 400 kV-højspændingsforbindelse skal gå fra Idomlund ved Holstebro til den dansk-tyske grænse samt et detailkort for forløbet omkring Ribe.
  • Kortet blev ikke fysisk udleveret til lokalpolitikerne og Christian Jensen fra Energinets projektledelse forklarede få dage efter mødet, at oplysningerne til udvalget ikke skulle spredes ud til en større offentlighed endnu. Han forklarede, at materialet bliver holdt tæt til kroppen "for det er kun en foreløbig skitse. Ellers kan vi jo gå hen og forurolige nogle, der ikke behøver at være urolige. Vores forslag til linjeføring ligger ikke fast", sagde han dengang.

Energinet begrundede blandt andet sit afslag på fuld aktindsigt i materialet således: "...såfremt borgerne bliver præsenteret for et foreløbigt materiale, vil dette kunne skabe usikkerhed for borgerne og skabe unødigt uro hos den enkelte, da indholdet af materialet ikke er klart. Hvis en borger bliver berørt af Energinets planer for placeringen af linjeføringen, har borgeren krav på, at Energinet opfylder en række grundlæggende retsprincipper og hensyn, herunder bl.a. borgerinddragelse på oplyst grundlag, opfyldelse af de forvaltningsretlige hensyn, såsom partshøring, begrundelsespligt og retten til at indgive klage."

Og videre: "Energinet vurderer således, at hensynet til borgerens private interesser og borgernes retssikkerhed vejer tungere end samfundets interesse i, at oplysninger, der endnu ikke er endelige og klare, offentliggøres i det konkrete tilfælde".

Men den går altså ikke, siger Miljø- og Fødevareklagenævnet, som dermed giver Anders Kronborg medhold:

"...Nævnet bemærker, at Energinets argumenter for at undtage kortoversigten navnlig er begrundet i, at en offentliggørelse vil skabe en unødig uro og usikkerhed hos den enkelte lodsejer. Det er nævnets vurdering, at Energinets begrundelse for at undtage kortoversigt over linjeføring ikke er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i miljøoplysningsdirektivets artikel 4, stk. 2. ", skriver nævnet blandt andet.

Anders Kronborg er særdeles tilfreds med, at Miljø- og Fødevareklagenævnet nu beordrer udlevering af kortmaterialet, som blev forevist politikerne i Plan & Miljøudvalget dengang i maj - selv om afgørelsen kommer dagen inden, Energinets forslag til linjeføring alligevel offentliggøres.

- Åbenhed er noget, jeg har kæmpet for i lang tid. Jeg har virkelig haft svært ved at gennemskue det hele, og det tror jeg ærlig talt, at også mange andre borgere har. I den forbindelse er jeg også glad for, at den nye energi-, forsynings- og klimaminister, Dan Jørgensen (S), på et samråd forleden lovede øget åbenhed i Energinet, siger Kronborg og fortsætter:

- Når det er sagt, så er jeg selvfølgelig vred over, at jeg to gange får afslag fra Energinet, som dermed jo ikke levede op til loven og de demokratiske principper. Jeg håber da, det giver anledning til selvransagelse, siger han.

Er det en tilfældighed, at afgørelsen lige kommer dagen før, linjeføringen offentliggøres alligevel?

- Det tror jeg faktisk. Miljø- og Fødevareklagenævnet er en uafhængig instans, siger Kronborg.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Esbjerg

Esbjergs børn bliver elektriske

Læserbrev

Det handler om et ordentligt arbejdsmiljø

Når jeg som medlem af økonomiudvalget har valgt offentligt at gå i rette med Mogens Rerups adfærd, er det for at beskytte vores medarbejdere mod psykisk dårligt arbejdsmiljø og for at tydeliggøre over for medarbejdere, at de har retten til at sige fra over for enhver adfærd, der kritiserer og krænker. Denne sag handler om at sikre et ordentligt arbejdsmiljø bag det arbejde, der sker i forvaltningerne. HK og Dansk Socialrådgiverforening har henvendt sig til Haderslev Kommune og er medunderskriver af brevet, idet begge fagforeninger har udtrykt bekymring for deres medlemmers ve og vel. Desværre har konflikterne stået på i årevis og er kørt i hårdknude, og der er tale om et langvarigt pres på en personalegruppe og af medarbejdere og ledere, der fortsat kan se, at de bliver hængt ud med navns nævnelse til social udskamning på sociale medier. Partsrepræsentanters rolle er at føre sag på borgeres vegne og at varetage borgerens interesser. Det kræver et samarbejde for at få et ofte kompliceret sagsforhold til at gå op, som de fleste har en gensidig interesse i. Kommunen kan afvise en person som partsrepræsentant, hvilket sker i så sjældne tilfælde, at jeg ikke i andre situationer har hørt om dette i Haderslev Kommune. Det sker kun, hvis partsrepræsentanten tilsidesætter borgerens egne interesser i sagen, eller hvis vedkommende optræder truende eller voldeligt over for myndighedspersoner. Brevet til de kommunalt ansatte er det politiske budskab om, at vi tager arbejdsmiljøet seriøst. I brevet er der samtidig en opfordring om at styrke dialogen på arbejdspladsen, så ingen medarbejder skal føle sig alene i konfliktfulde situationer.

Annonce