Annonce
Sønderborg

Kleinschmidt og Sørensen: - Vi har ikke gradbøjet politiske spilleregler

Byggeriet af den tyske børnehave i Broager blev standset, efter Planklagenævnet sidste sommer afgjorde, der skulle laves en lokalplan, som blev vedtaget 19. december af byrådet for at lovliggøre det opførte byggeri.Foto: Timo Battefeld

Anden viceborgmester Stefan (DF) Lydals kritik af Stephan Kleinschmidt (Sl.P) og Frode Sørensen (S) for utidig indblanding i byggeplaner for tysk børnehave i Broager i 2016 afvises pure af politikerne, der ikke hæfter sig yderligere ved anklagen og ønsker ro på sagen.

SØNDERBORG: I sensommeren 2016 søgte den tyske skoleforening DSSV om byggetilladelse til en børnehave til 50 børn Vesterbakke 9 i Broager.

Beskeden fra forvaltningen var, der skulle laves en lokalplan. Blandt andet Slesvigsk Partis gruppeformand Stephan Kleinscmidt spurgte til nødvendigheden af at udfærdige en lokalplan.

22. september tilgår en mail fra daværende teknik- og miljødirektør Inge Olsen udvalgsformand Frode Sørensen, Socialdemokratiet, med ordlyden "Som aftalt i telefonen udarbejder forvaltningen ingen lokalplan for den nye børnehave."

Det er, mener viceborgmester Stefan Lydal, Dansk Folkeparti, tydeligt udtryk for utidig politisk indblanding i planprocessen. Stephan Kleinschmidt og Frode Sørensen nægter pure, det skulle være tilfældet.

- Vi gradbøjer ikke de politiske spilleregler. Jeg spurgte til, om en høring af naboerne ville betyde, der skulle laves en lokalplan. Det gjorde jeg af interesse og ikke for at blande mig, siger Stephan Kleinschmidt.

Mailkorrespondance

25. august 2016 skriver Sønderborg Kommunes Erhvervsservice til den tyske skole- og sprogforening, "Lokalplanpligt Børnehaven vil kræve en ny lokalplan for området, så plan- og miljømæssige hensyn kan sikres og naboerne kan høres. By & Landskab er indstillet på at lave lokalplanen. Da der allerede har vist sig nabointeresse for projektet, skal den behandles politisk. Vi udarbejder indstilling til næstkommende møde i økonomiudvalget den 7. oktober. Umiddelbart herefter får I svar på, om man politisk vil gå videre med en lokalplan, eller om projektet stoppes." 21. september skriver daværende planchef Pernille Møller Nielsen under overskriften Haster - den tyske børnehave til en medarbejder: "Jeg må bede dig om en tjeneste. Er du rar at ringe til den tyske børnehave i dag? De skal blot have at vide at der formentlig træffes den politiske beslutning (formandsbeslutning på et kommende møde mellem Frode og Stephan Kleinschmidt) at børnehaven ikke vil kræve lokalplan, men at støj, vejadgang mv vil blive reguleret via anden lovgivning. Sagen vil således ikke komme på udvalgsmøde. På forhånd tak" 22. september 2016 skriver teknik- og miljødirektør Inge Olsen til Frode Sørensen, at "som aftalt i telefonen udarbejder forvaltningen ingen lokalplan for den nye børnehave." Stefan Lydal ser det som bevis på utidig politisk indblanding i plansagen. Det nægter de implicerede parter skulle være tilfældet. DSSV påbegyndte byggeriet til syv millioner kroner af en tysk børnehave til 50 børn efter at have revet villaen Vesterbakke 9 ned. 4,4 millioner kom fra den tyske forbundsstats-kasse, der bevilgede tilskud til formålet i 2016. Byggeriet blev standset, efter planklagenævnet afgjorde, der skulle være lavet en lokalplan.

Helt efter bogen

- Så vidt jeg husker, var der gået et turbulent møde med borgerne i kvarteret forud. Jeg blev i den periode spurgt af mange folk på Vesterbakke, om der ikke skulle laves en lokalplan. Det spurgte jeg forvaltningen om, og svaret var, der ikke var behov for en lokalplan. Vi fik lavet en liste over børnehaver, der enten var lavet en lokalplan for eller ikke lavet en lokalplan for. I forhold til dem, der ikke krævede lokalplan, skilte børnehaven på Vesterbakke sig ikke ud. Den kunne opføres inden for rammerne af kommuneplanen. Vi valgte at se bort fra en lokalplan med velberådet hu. Jeg føler slet ikke, jeg er involveret i den sag mere, siger tidligere udvalgsformand Frode Sørensen.

Forklaringen provokerer Stefan Lydal.

- Jeg udarbejdede på egen hånd en liste over børnehaver, der var lavet lokalplaner for. Det var der for alle private børnehaver i hele storkommunen siden kommunalreformen i 70erne. Kommunen lavede så selv en liste, hvor den inddrog meget små børnehaver, der ikke indgår i de kommunale pasningsordninger, siger han.

Annonce

Faglig vurdering

Inge Olsen er i dag kulturdirektør og bekræfter, hun gav udvalgsformanden besked om, der var lokalplan-ret, men ikke pligt på Vesterbakken.

- Der var mange lokalplaner i kø på daværende tidspunkt, så vi valgte at udvise handlekraft og besluttede, der ikke skulle laves en lokalplan ud fra en vurdering af, hvad vi havde af lignende sager. Vores vurdering er lavet ud fra faglig viden. I min indstilling fra forvaltningen lænede jeg mig op af den ekspertise og erfaring, vi har på området. Vi var ikke under politisk pres, siger hun.

I sommeren 2018 hjemsendte Planklagenævnet sagsbehandlingen til Sønderborg kommune med krav om en lokalplan. Børnehavebyggeriet blev standset.

- Forvaltningen arbejdede i over halvandet år ud fra, der skulle laves en lokalplan. Det blev ændret i løbet af otte dage i 2016. Det er tydeligt, det ikke er embedsværket, der driver processen. Det er politikerne, fastholder Stefan Lydal, der har læst 600-700 dokumenter.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Team Esbjerg For abonnenter

Så længe må Team Esbjerg undvære sin største stjerne: Status på Estavana Polmans knæskade

Annonce