Annonce
forside

Klemte børn i almenområdet

Læserbrev: I Danmark skal der være en skole for alle. De fleste går på en almen folkeskole, andre på en specialskole. Følger man debatten, handler den ofte om de dygtigste børn eller om børn med særlige udfordringer.

Der er dog en gruppe børn, hvis sag sjældent bliver talt. Det er de børn, der hører til i almenområdet, men har svært ved at passe ind. Det kan være de stille børn, der har det svært med larm. Det kan også være børn, der er urolige, fordi de ikke føler sig set eller hørt. Kan man kalde dem "gråzonebørn"?

Firkantet stillet op så bliver de nu ofte tilbudt en løsning med en enkelt lærer til måske 28 børn. Det er skadeligt for klassemiljøet. "Gråzonebørnene" trives selvsagt ikke. De børn, der ellers ville kunne trives i en almindelig klassesammenhæng, bliver overset. Hvis det skal fungere, så kræves det, at alle børn er skoleparate. Virkeligheden er imidlertid en anden.

Mon ikke de fleste forældre, der har børn inden for almenområdet, har tænkt: "For meget uro, de stille bliver overset, de larmende tager lærerens opmærksomhed, de flittige får ingen hjælp"?

Der er ikke noget at sige til, hvis både gråzonebørn og dem, der ellers kunne fungere i en almindelig klassesammenhæng, bliver trætte af skolen eller får skolevægring - eller at læreren bliver syg. Det har alt sammen store økonomiske og menneskelige konsekvenser.

Flere voksne på almenområdet er naturligvis løsningen. Derfor skal Haderslev Kommune have ros for, at de nu vil satse på almenområdet og de børn, der går dér allerede nu - og et los bagi for at det ikke er sket før.

Hvordan løftet skal ske, må alene være op til den enkelte skoles ledelse at vurdere. For inklusion handler ikke kun om de allersvageste eller allerstærkeste børn. Det handler også om at få det store midterfelt af både gråzonebørn og de mere skoleparate børn til at fungere sammen - dem, der går på skolerne nu! Deres sag har ingen talt, omend det netop er denne gruppe, de fleste forældre har erfaring med!

Dette er skrevet som forældre til fire, snart fem børn, der trives på en folkeskole. Det bør også nævnes, at jeg er bestyrelsesformand for Gram Skole.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Det handler om et ordentligt arbejdsmiljø

Når jeg som medlem af økonomiudvalget har valgt offentligt at gå i rette med Mogens Rerups adfærd, er det for at beskytte vores medarbejdere mod psykisk dårligt arbejdsmiljø og for at tydeliggøre over for medarbejdere, at de har retten til at sige fra over for enhver adfærd, der kritiserer og krænker. Denne sag handler om at sikre et ordentligt arbejdsmiljø bag det arbejde, der sker i forvaltningerne. HK og Dansk Socialrådgiverforening har henvendt sig til Haderslev Kommune og er medunderskriver af brevet, idet begge fagforeninger har udtrykt bekymring for deres medlemmers ve og vel. Desværre har konflikterne stået på i årevis og er kørt i hårdknude, og der er tale om et langvarigt pres på en personalegruppe og af medarbejdere og ledere, der fortsat kan se, at de bliver hængt ud med navns nævnelse til social udskamning på sociale medier. Partsrepræsentanters rolle er at føre sag på borgeres vegne og at varetage borgerens interesser. Det kræver et samarbejde for at få et ofte kompliceret sagsforhold til at gå op, som de fleste har en gensidig interesse i. Kommunen kan afvise en person som partsrepræsentant, hvilket sker i så sjældne tilfælde, at jeg ikke i andre situationer har hørt om dette i Haderslev Kommune. Det sker kun, hvis partsrepræsentanten tilsidesætter borgerens egne interesser i sagen, eller hvis vedkommende optræder truende eller voldeligt over for myndighedspersoner. Brevet til de kommunalt ansatte er det politiske budskab om, at vi tager arbejdsmiljøet seriøst. I brevet er der samtidig en opfordring om at styrke dialogen på arbejdspladsen, så ingen medarbejder skal føle sig alene i konfliktfulde situationer.

Annonce