Annonce
Læserbrev

Klima - ”De fire årstider”

Læserbrev: 'De fire årstider' er musik af Vivaldi, men i dag må vi tænke os til to. Hvor blev foråret og efteråret af? De to årstider vil jeg henholdsvis kalde for tørke- og regntid. Vinteren, som vi kender den, må vi kigge i vejviseren efter. Sommertiden over 7 måneder forstærker retningen med de bratte overgange. Vejret er ikke til for vor skyld, nogen vil måske føle det velbehageligt, men klimaet styres ud fra andre påvirkninger, interagerer, som vi næppe begriber – også den menneskeskabte - og her har vi skabt en ubalance. Forestiller vi os jorden som et æg og atmosfæren som æggeskallen, forstår vi, hvor tynd og sårbar atmosfæren er for vor påvirkning af alle former for forurening - en forurening, der ikke bare fortsætter ud der, hvor atmosfæren hører op og verdensrummet begynder, men nej, den forbliver i ”æggeskallen”.

Varskoet blev vi dengang isens udbredelse på nordpolen aftog. Men erkendelsen lader vente på sig! Vi kan sætte ind allerede i dag med en adfærdsændring og øjeblikkelig handling. Hvad betyder det så? Jo, vi må skrue ned for aktivitetsniveauet, for hvad end vi foretager os, skal der bruges energi. Energi kommer ikke ud af den blå luft, ej heller vedvarende.

Energispareforanstaltninger må ikke afstedkomme en negativ feed back på CO2. Klima/natur/miljø er uløseligt forbundne, derfor slettes ”smide væk/-ud” af ordbogen og erstattes med genbrug/reparation. En temperaturstigning på to grader er katastrofal for klimaet med reference til menneskets feberkurve (37 °C – 39 °C). Inden for biologien er der også her tale om en ligevægt (homeostase).

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

JV mener: Uvenlig behandling af tyskere skal stoppe

Det er en gevinst for den danske del af grænselandet, når tyskere og andre EU-borgere beslutter sig for at købe et hus i Sønderjylland. Sidste år solgte EDC i Rødekro og Nybolig i Padborg i alt 55 huse til udenlandske EU-borgere, hvoraf langt de fleste var tyskere. Det er med til at skabe udvikling i en landsdel, der ellers i mange områder kæmper med faldende befolkningstal. Derfor er det meget bekymrende, at både advokater og ejendomsmæglere i Sønderjylland oplever, at servicen over for de udenlandske huskøbere er blevet forringet i en grad, så det kan risikere at få mulige tilflyttere til at opgive deres forehavende. Den oplevede forringelse er sket i forbindelse med, at den statslige Styrelse for International Rekruttering og Integration siden 1. april har overtaget opgaven med at udstede EU-opholdsbevis til de udlændinge, som vil flytte til Danmark, fordi de er ved at købe et hus i Danmark. Forinden var det Statsforvaltningen, der stod for opgaven. Dengang var oplevelsen hos advokater og mæglere, at udlændingene fra andre EU-lande, inden de flyttede hertil, kunne få det opholdsbevis, der er betingelsen for at kunne gennemføre huskøbet. Men det er ulovligt at gøre det på den måde, mener den statslige styrelse. Den kræver, at udlændingene har bopæl her i landet først, og dermed skal de leje en bolig, før de kan købe én. Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) bør i en fart finde ud af, om det virkelig kan passe, at det pludselig skal være så besværligt for en EU-borger at købe et dansk hus. Selv om hans styrelse benægter, at der er lavet om på praksis, er der en række kilder, som har fortalt JydskeVestkysten, at behandlingen af sagerne foregik meget smidigere, da det var Statsforvaltningens opgave. Det må kunne lade sig gøre at genskabe den situation, så Danmark igen kan blive opfattet som et venligt værtsland for EU-medborgere, som kan forsørge sig selv og som har lyst til at købe et hus i vores land.

Annonce